COBIT® 5 Foundation


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat COBIT® 5 Foundation.

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

COBIT® 5 to wytyczne dla personelu wykonawczego oraz osób podejmujących decyzje dotyczące korzystania z technologii dla lepszej realizacji celów firmy. Szkolenie COBIT® 5 uczy w jaki sposób metodyka liderzy firmy mogą realizować potrzeby wszystkich interesariuszy w całym przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenia omówione zostaną teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania metodyki COBIT® 5 w organizacji.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni. Standardowe godziny szkolenia: 1-2 dzień od godz. 09-17, 3 dzień od godz. 09-15.30.

Cel szkolenia

 • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej stosowania metodyki COBIT® 5 w dowolnej organizacji,
 • przygotowanie uczestników do pozytywnego zaliczenia egzaminu COBIT® 5 Foundation.

Korzyści

 • poznanie odpowiedź na pytanie, jak osiągnąć cele strategiczne i korzyści biznesowe dzięki efektywnemu i innowacyjnemu wykorzystaniu technologii informacyjnych,
 • zrozumienie potrzeby stosowania skutecznych frameworków, tworzenia ładu i zarządzania funkcją IT,
 • poznanie, w jaki sposób COBIT® 5 spełnia wymogi efektywnego narzędzia tworzeniu ładu i zarządzania IT,
 • zdobycie wiedzy w jaki sposób COBIT® 5, odnosi się i czerpie wartości z powszechnie wykorzystywanych standardów i najlepszych światowych praktyk,
 • zdobycie wiedzy, jak wdrożyć i stosować COBIT® 5 w praktyce,
 • poznanie poziomów ryzyka związanego z technologiami informacyjnymi,
 • rozwój umiejętności podejmowania świadomych decyzji w celu zmniejszenia liczby wypadków dotyczących bezpieczeństwa informacji,
 • zdobycie umiejętności wykorzystywania narzędzi pozwalających utrzymać wysoką jakość informacji gwarantującej lepsze decyzje biznesowe,
 • poznanie podejścia COBIT w zarządzaniu i jego powiązań z innymi dobrymi praktykami w sektorze IT,
 • poznanie ram biznesowych w zakresie celów kontroli technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem informacyjnym,
 • liczba PDU: 21.

Grupa docelowa

 • Kadra kierownicza działów IT,
 • Profesjonaliści odpowiedzialni, za jakość usług i produktów IT,
 • Kierownicy i liderzy zespołów,
 • Menedżerowie procesów i osoby odpowiedzialne za usługi IT,
 • Konsultanci i audytorzy IT,
 • Osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez PeopleCert.

Certyfikacja

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia online w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora).

Szkolenie jest akredytowane przez PeopleCert. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie COBIT® 5 Foundation.

Przebieg egzaminu COBIT® 5 Foundation:

 • Egzamin to test jednokrotnego wyboru złożony z 50 pytań,
 • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 25 punktów (na 50 możliwych),
 • Czas trwania egzaminu: 40 minut,
 • Egzamin jest w języku polskim,
 • Certyfikat COBIT 5 Foundation wydawany jest bezterminowo.
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Uczestnik może również zakupić certyfikat w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

Uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Jak elementy zarządzania IT wpływają na funkcjonowanie i osiąganie celów organizacji?
 • Potrzeba stosowania skutecznych frameworków tworzenia ładu i zarządzania funkcją IT.
 • W jaki sposób COBIT® 5 spełnia wymogi efektywnego narzędzia tworzeniu ładu i zarządzania IT?
 • Jak COBIT® 5 odnosi się i czerpie wartość z powszechnie wykorzystywanych standardów i najlepszych światowych praktyk?
 • Korzyści i wartości dla organizacji z zastosowania COBIT® 5
 • COBIT® 5 i wszystkie jego elementy składowe
 • Jak wdrożyć i stosować COBIT® 5 w praktyce?

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Opcjonalne: