COBIT® 5 Foundation


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat COBIT® 5 Foundation.

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin: 1290 zł
 • podręcznik (ENG): 360zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

COBIT® 5 to wytyczne dla personelu wykonawczego oraz osób podejmujących decyzje dotyczące korzystania z technologii dla lepszej realizacji celów firmy. Szkolenie COBIT® 5 uczy w jaki sposób metodyka liderzy firmy mogą realizować potrzeby wszystkich interesariuszy w całym przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenia omówione zostaną teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania metodyki COBIT® 5 w organizacji.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej stosowania metodyki COBIT® 5 w dowolnej organizacji.
 • Przygotowanie uczestników do pozytywnego zaliczenia egzaminu COBIT® 5 Foundation.

Korzyści

 • Poznanie odpowiedź na pytanie, jak osiągnąć cele strategiczne i korzyści biznesowe dzięki efektywnemu i innowacyjnemu wykorzystaniu technologii informacyjnych.
 • Zrozumienie potrzeby stosowania skutecznych frameworków, tworzenia ładu i zarządzania funkcją IT.
 • Poznanie, w jaki sposób COBIT® 5 spełnia wymogi efektywnego narzędzia tworzeniu ładu i zarządzania IT.
 • Zdobycie wiedzy w jaki sposób COBIT® 5, odnosi się i czerpie wartości z powszechnie wykorzystywanych standardów i najlepszych światowych praktyk.
 • Zdobycie wiedzy, jak wdrożyć i stosować COBIT® 5 w praktyce.
 • Poznanie poziomów ryzyka związanego z technologiami informacyjnymi.
 • Rozwój umiejętności podejmowania świadomych decyzji w celu zmniejszenia liczby wypadków dotyczących bezpieczeństwa informacji.
 • Zdobycie umiejętności wykorzystywania narzędzi pozwalających utrzymać wysoką jakość informacji gwarantującej lepsze decyzje biznesowe.
 • Poznanie podejścia COBIT w zarządzaniu i jego powiązań z innymi dobrymi praktykami w sektorze IT.
 • Poznanie ram biznesowych w zakresie celów kontroli technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem informacyjnym.
 • Liczba PDU: 21

Grupa docelowa

 • Kadra kierownicza działów IT,
 • Profesjonaliści odpowiedzialni, za jakość usług i produktów IT,
 • Kierownicy i liderzy zespołów,
 • Menedżerowie procesów i osoby odpowiedzialne za usługi IT,
 • Konsultanci i audytorzy IT,
 • Osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez PeopleCert.

Certyfikacja

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia online w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora).

Szkolenie jest akredytowane przez PeopleCert. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie COBIT® 5 Foundation.

Przebieg egzaminu COBIT® 5 Foundation:

 • Egzamin to test jednokrotnego wyboru złożony z 50 pytań,
 • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 25 punktów (na 50 możliwych),
 • Czas trwania egzaminu: 40 minut,
 • Egzamin jest w języku polskim,
 • Certyfikat COBIT 5 Foundation wydawany jest bezterminowo.
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Uczestnik może również zakupić certyfikat w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

Uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Jak elementy zarządzania IT wpływają na funkcjonowanie i osiąganie celów organizacji?
 • Potrzeba stosowania skutecznych frameworków tworzenia ładu i zarządzania funkcją IT.
 • W jaki sposób COBIT® 5 spełnia wymogi efektywnego narzędzia tworzeniu ładu i zarządzania IT?
 • Jak COBIT® 5 odnosi się i czerpie wartość z powszechnie wykorzystywanych standardów i najlepszych światowych praktyk?
 • Korzyści i wartości dla organizacji z zastosowania COBIT® 5
 • COBIT® 5 i wszystkie jego elementy składowe
 • Jak wdrożyć i stosować COBIT® 5 w praktyce?