ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS) – Tworzenie, dostarczanie i wspieranie


Dołącz do programu rozwojowego Inprogres+ (kliknij) i zrealizuj to i inne szkolenia w ramach jednej opłaty!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS).

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie
 • język egzaminu: polski, angielski

Opis szkolenia

Kurs ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS) – Tworzenie, dostarczanie i wspieranie odzwierciedla nowe sposoby podejścia do zarządzania usługami. Ma na celu zapewnienie praktykom zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy na temat holistycznego podejścia ITIL 4 do budowania i modyfikowania usług opartych na technologii od dostrzeżenia zapotrzebowania do współtworzenia wartości. W kursie opisano, jak holistycznie budować i zarządzać strumieniami wartości oraz w jaki sposób wprowadzać do nich ciągłe udoskonalenia i sprzężenia zwrotne.

Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z takimi obszarami jak: rozwój, testowanie, zarządzanie wiedzą, nowe technologie oraz źródła i sposoby zarządzania pracą. Kurs zawiera wskazówki na temat współpracy i koordynowania wysiłków w zakresie projektowania, budowania i wspierania zintegrowanych i skutecznych produktów oraz usług opartych o fundament zapewniany przez ITIL Foundation.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni. Standardowe godziny kursu: od godz. 09 do godz. 17.

Cel szkolenia

 • Zrozumienie znaczenia kultury organizacyjnej na tle podstawowych zasad ITIL.
 • Rozszerzenie wiedzy na temat planowania i zarządzania zasobami w tym planowanie zasobów ludzkich (workforce planning).
 • Zrozumienie znaczenia technologii informatycznych takich jak sztuczna inteligencja czy rozwiązania chmurowe w tworzeniu, dostarczaniu i wspieraniu usług.
 • Poznanie struktury i sposobów planowania strumieni wartości i ich mapowania na wartość.
 • Poznanie sposobów budowania i zarządzania strumieniami wartości dla nowej usługi i praktyk ITIL wykorzystywanych w tym celu.
 • Poznanie sposobów budowania i zarządzania strumieniami wartości dla wsparcia użytkownika i praktyk ITIL wykorzystywanych w tym celu.
 • Poznanie metod priorytetyzowania i zarządzania pracą.
 • Poznanie najczęściej używanych modeli pozyskiwania zasobów (sourcing) w kontekście decyzji „kupić czy stworzyć?”.
 • Przygotowanie do oficjalnego egzaminu ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support.

Korzyści

 • Przygotowanie uczestników do wydajnej pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku informatycznym.
 • Rozszerzenie wiedzy na temat cyklu życia produktów cyfrowych w kontekście modelu operacyjnego ITIL.
 • Zrozumienie i wiedza, jak planować i budować strumienie wartości usług.
 • Zrozumienie jak tworzyć, dostarczać i wspierać usługi.
 • Wiedza, w jaki sposób odpowiednio użyte w kontekście SVS, praktyki ITIL przyczyniają się do tworzenia, dostarczania i wspierania usług.
 • Wspomaganie:
  a) doskonalenia procesów
  b) efektywnego zarządzania zespołami IT
  c) optymalizacji strumieni wartości oraz przepływów pracy
  d) dopasowania usług do strategii biznesowej
  e) doskonalenia kreowania usług
  f) integrowania nowych technologii korzystając z podejścia Lean, Agile oraz DevOps.

Grupa docelowa

 • Kierownicy IT, dyrektorzy działów IT i zespoły programistów.
 • Konsultanci i audytorzy IT oraz osoby zajmujące się świadczeniem usług IT.
 • Administratorzy i analitycy systemów.
 • Administratorzy baz danych.
 • Zarządzający i analitycy wsparcia.
 • Agenci Servicedesku.
 • Testerzy.
 • Właściciele i menedżerowie produktów.
 • Praktycy IT i liderzy zaangażowani w: projektowanie produktów cyfrowych i usług, dostarczanie i wspieranie ich w odniesieniu do uzgodnionych poziomów wydajności.

Szkolenie obejmuje aktywności związane z rozwojem, wdrażaniem usług oraz monitorowaniem.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

WAŻNE

Zgodnie z wytycznymi Akredytora, szkolenie należy kupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który obejmuje egzamin online, dostęp do ebooka oraz OTM (Official Training Materials).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia należy wybrać dodatek: Egzamin ITIL CDS – online + ebook + OTM

Egzamin ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support:

 • wymogi formalne – do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, które:
  – posiadają ważny certyfikat ITIL4 Foundation,
  – uczestniczyły w akredytowanym szkoleniu ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support,
 • forma egzaminu: online,
 • termin egzaminu: po zakończeniu szkolenia możesz wybrać dowolny termin spośród terminów udostępnionych przez Akredytora na jego stronie,
 • język egzaminu: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępne języki egzaminu: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, chiński, japoński,
 • test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • próg zaliczenia: 70% (28 poprawnych odpowiedzi),
 • czas trwania: 90 minut (112 minut w przypadku, gdy podchodzisz do egzaminu w innym języku niż Twój ojczysty język),
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych poza słownikiem języka angielskiego.
 • możliwość odnowienia certyfikatu po 3 latach – dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • forma certyfikatu: elektroniczna.

Ebook

 • język ebooka: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin (po wybraniu nie można zmienić języka),
 • aktualnie dostępne języki ebooka: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, chiński, japoński,
 • dostęp do ebooka ważny przez 5 lat, wyłącznie na platformie Akredytora.

OTM – Official Training Materials

 • to oficjalne materiały szkoleniowe, opracowane przez PeopleCert,
 • materiały są w formie pliku PDF, który można pobrać ze strony Akredytora na komputer,
 • język OTM: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępne języki OTM: angielski.

Dodatkowo, podczas składania zamówienia możesz zakupić

 • Certyfikat w wersji papierowej
 • Powtórkę egzaminu ITIL CDS (Take2 Re-sit Exam Option)*
  – w przypadku negatywnego wyniku, opcja ta umożliwia ponowne podejście do egzaminu w formie online w ciągu 6 miesięcy od pierwotnego terminu, bez ponoszenia pełnego kosztu egzaminu,
  – *Take2 Re-sit Exam Option możesz zakupić wyłącznie podczas składania zamówienia na pierwszy termin egzaminu. Nie można tej opcji dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu.
 • Krytyczne czynniki sukcesu zarządzania usługami IT
 • Organizacja i kultura
 • Skuteczne zespoły
 • Technologie informacyjne w tworzeniu, dostarczaniu i wspieraniu usług
 • Strumienie wartości
 • Strumienie wartości do tworzenia, dostarczania i wspierania usług
 • Strumienie wartości dla wsparcia użytkownika
 • Zarządzanie kwestiami związanymi z pracą i zaopatrzeniem
 • Techniki priorytetyzacji i zarządzania pracą
 • Sourcing i integracja
 • Przygotowanie do egzaminu

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: