ITIL® 4 Specialist Create, Deliver and Support (CDS)


Dołącz do programu rozwojowego Inprogress Plus i zrealizuj to i inne szkolenia w ramach jednej opłaty!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Specialist Create, Deliver and Support (CDS).

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • pakiet egzaminacyjny (obowiązkowy): 1690 zł
 • podręcznik: 550 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Kurs odzwierciedla nowe sposoby podejścia do zarządzania usługami. Ma na celu zapewnienie praktykom zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy na temat holistycznego podejścia ITIL 4 do budowania i modyfikowania usług opartych na technologii od dostrzeżenia zapotrzebowania do współtworzenia wartości. W kursie opisano, jak holistycznie budować i zarządzać strumieniami wartości oraz w jaki sposób wprowadzać do nich ciągłe udoskonalenia i sprzężenia zwrotne.

Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z takimi obszarami jak: rozwój, testowanie, zarządzanie wiedzą, nowe technologie oraz źródła i sposoby zarządzania pracą. Kurs zawiera wskazówki na temat współpracy i koordynowania wysiłków w zakresie projektowania, budowania i wspierania zintegrowanych i skutecznych produktów oraz usług opartych o fundament zapewniany przez ITIL Foundation.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Zrozumienie znaczenia kultury organizacyjnej na tle podstawowych zasad ITIL.
 • Rozszerzenie wiedzy na temat planowania i zarządzania zasobami w tym planowanie siły roboczej (workforce planning).
 • Zrozumienie znaczenia technologii informatycznych takich jak sztuczna inteligencja czy rozwiązania chmurowe w tworzeniu, dostarczaniu i wspieraniu usług.
 • Poznanie struktury i sposobów planowania strumieni wartości i ich mapowania na wartość.
 • Poznanie sposobów budowania i zarządzania strumieniami wartości dla nowej usługi i praktyk ITIL wykorzystywanych w tym celu.
 • Poznanie sposobów budowania i zarządzania strumieniami wartości dla wsparcia użytkownika i praktyk ITIL wykorzystywanych w tym celu.
 • Poznanie metod priorytetyzowania i zarządzania pracą.
 • Poznanie najczęściej używanych modeli pozyskiwania zasobów (sourcing) w kontekście decyzji „kupić czy stworzyć?”.
 • Przygotowanie do oficjalnego egzaminu ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support.

Korzyści

 • Przygotowanie uczestników do wydajnej pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku informatycznym.
 • Rozszerzenie wiedzy na temat cyklu życia produktów cyfrowych w kontekście modelu operacyjnego ITIL.
 • Zrozumienie i wiedza, jak planować i budować strumienie wartości usług.
 • Zrozumienie jak tworzyć, dostarczać i wspierać usługi.
 • Wiedza, w jaki sposób odpowiednio użyte w kontekście SVS, praktyki ITIL przyczyniają się do tworzenia, dostarczania i wspierania usług.

Grupa docelowa

 • Kierownicy IT, dyrektorzy działów IT i zespoły programistów.
 • Konsultanci i audytorzy IT oraz osoby zajmujące się świadczeniem usług IT.
 • Administratorzy i analitycy systemów.
 • Administratorzy baz danych.
 • Zarządzający i analitycy wsparcia.
 • Agenci Servicedesku.
 • Testerzy.
 • Właściciele i menedżerowie produktów.

Certyfikacja

Do certyfikatu ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support mogą przystąpić jedynie osoby, które mają w swoim dorobku certyfikat ITIL 4 Foundation.

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia, w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora).

Egzamin ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support:

 • test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • próg zaliczenia: 70% (28 poprawnych odpowiedzi),
 • czas trwania: 90 minut (112 minut w przypadku, gdy język angielski nie jest językiem ojczystym,
 • język angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych poza słownikiem języka angielskiego.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić wraz z pakietem egzaminacyjnym, w którego skład wchodzi: egzamin online oraz e-book (w języku szkolenia lub jeżeli jest niedostępny w takim języku, należy kupić wersję w języku angielskim).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku Egzamin ITIL CDS -online + Podręcznik „ITIL4 Create, Deliver and Support” (E-book/ ENG) (pakiet obowiązkowy zgodnie z wymogami Akredytora).

Dodatkowo, podczas zakupu szkolenia uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu – Take2 re-sit exam, który uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy odbywa się wyłącznie w formie online.
Zakupu Take2 re-sit exam należy dokonać przed pierwszym podejściem do egzaminu, nie można go dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku.

Program szkolenia

 • Krytyczne czynniki sukces ITSM.
 • Organizacja i kultura.
 • Skuteczne zespoły.
 • Technologie informacyjne w tworzeniu, dostarczaniu i wspieraniu usług.
 • Strumienie wartości w tworzeniu, dostarczaniu i wspieraniu usług.
 • Strumienie wartości.
 • Strumienie wartości do tworzenia, dostarczania i wspierania usług.
 • Strumienie wartości dla wsparcia użytkownika.
 • Zarządzanie kwestiami związanymi z pracą i zaopatrzeniem.
 • Ustalanie priorytetów i zarządzanie pracą.
 • Znaczenie zarządzania źródłami zasobów.
 • Przygotowanie do egzaminu.
 • Egzamin.