ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT)


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT).

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy):
  online 1300 zł
  stacjonarny: 1200 zł
 • podręcznik: 520 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Kurs ITIL 4 Specialist: High Velocity IT ma na celu umożliwienie praktykom poznanie sposobów funkcjonowania organizacji cyfrowych i modeli operacyjnych w środowiskach o dużej dynamice. Pomoże aspirującym organizacjom działać w skutecznie jako odnoszące sukcesy organizacje zakotwiczone w cyfrowym świecie.

Szkolenie obejmuje stosowanie praktyk takich jak Agile i Lean oraz rozwiązań technicznych i technologii takich jak Cloud Computing, automatyzacja i automatyczne testowanie. Praktyki i technologie opisywane w kursie HVIT koncentrują się na szybkiej dostawie produktów i usług w celu uzyskania maksymalnej wartości.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

Kurs stanowi idealne narzędzie udoskonalania, ilustruje sposoby w jakie organizacje ich współpracownicy:

 • dostarczają produkty i usługi
 • stale podnoszą swoje standardy pracy
 • budują obustronne zaufanie
 • radzą sobie z wieloznacznościami i niepewnością
 • angażują się w ciągłe podnoszenie wiedzy
 • uczą się, jak zrealizować i weryfikować wartość usługi.

Szkolenie obejmuje także podstawowy sposób działania w cyfrowym łańcuchu wartości (w tym działania wymagane od praktyków) i zasoby z których korzystają w całym cyklu życia produktów cyfrowych, aby:

 • dokonywać właściwych inwestycji
 • szybko realizować i dostarczać sprawne produkty i usługi informatyczne
 • zapewniać, że konsumenci osiągają wartość mającą źródło w wykorzystaniu produktów i usług
 • zapewnić zgodność z wymaganiami regulatorów,

Korzyści

 • Zapoznanie się z koncepcjami dotyczącymi dynamicznego charakteru przedsiębiorstwa wspomaganego informatycznie, w tym zapotrzebowania na usługi IT.
 • Zapoznanie się z cyklem życia produktów cyfrowych w kontekście modelu operacyjnego ITIL.
 • Zrozumienie znaczenia podstawowych zasad ITIL i innych koncepcji wykorzystania technologii informatycznych o wysokiej dynamice.
 • Wiedza o tym jak osiągać wartość dzięki produktom cyfrowym.

Grupa docelowa

 • Kierownicy IT, dyrektorzy działów IT i zespoły programistów.
 • Konsultanci i audytorzy IT oraz osoby zajmujące się świadczeniem usług IT.
 • Administratorzy i analitycy systemów.
 • Administratorzy baz danych.
 • Zarządzający i analitycy wsparcia.
 • Agenci Servicedesku.
 • Testerzy.
 • Właściciele i menedżerowie produktów.

Certyfikacja

Do certyfikatu ITIL 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT) mogą przystąpić jedynie osoby, które posiadają certyfikat ITIL 4 Foundation.

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia online w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora) lub stacjonarnej w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia w tej formie. 

Egzamin ITIL 4 Specialist: High Velocity IT:

 • test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • próg zaliczenia: 70% (28 poprawnych odpowiedzi)
 • czas trwania: 90 minut (112 minut w przypadku, gdy język angielski nie jest językiem ojczystym,
 • język angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych poza słownikiem języka angielskiego.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie zapisu na szkolenie prosimy o wybór dodatku „egzamin” w formularzu zamówienia . Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Program szkolenia

 • Podejścia do organizacji IT o wysokiej dynamice.
 • Modele operacyjne IT o wysokiej dynamice.
 • Komponenty biblioteki ITIL do konstruowania IT o wysokiej dynamice.
 • Kultura informatyczna wysokiej dynamiki.
 • Modele i koncepcje wspierające formułowanie celów.
 • Modele i koncepcje wspierające personel.
 • Modele i koncepcje wspierające procesy.
 • Cele i techniki informatyczne o wysokiej dynamice.
 • Techniki wartościowych inwestycji.
 • Techniki szybkiego rozwoju.
 • Techniki sprawnej eksploatacji (resilient Operation).
 • Techniki współtworzenia wartości.
 • Techniki zapewniania zgodności.
 • Przygotowanie do egzaminu.
 • Egzamin.