ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV)


Zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress Plus. Dołącz do naszej społeczności!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV).

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie
 • język egzaminu: angielski

Dodatki

 • pakiet egzaminacyjny (obowiązkowy): 1990 zł
 • podręcznik: 550 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Kurs ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV) obejmuje początek i koniec łańcucha wartości. Na początku łańcucha wartości znajduje się zaangażowanie z interesariuszami z którymi wartość jest współtworzona, a na jego końcu sposób realizacji wartości.

Szkolenie obejmuje wszystkie sześć działań łańcucha wartości, lecz główny nacisk jest położony na działanie Angażowanie. Kurs ilustruje jak usługodawcy i konsumenci mogą wspólnie przyczyniać się do tworzenia wartości usług, podążając krokami podróży klienta („customer journey”).

Kroki te pokazują, w jaki sposób interesariusze przyczyniają się do współtworzenia wartości usług poprzez:

 • Ocenianie propozycji wartości
 • Wspieranie relacji
 • Utrzymywanie otwartych kanałów zaangażowania
 • Kształtowanie popytu
 • Projektowanie oferty usług
 • Dostosowanie i uzgadnianie oczekiwań
 • Współtworzenie usług
 • Uświadamianie wartości.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Zrozumienie celów i ograniczeń „podróży klienta”.
 • Wiedza, jak dotrzeć do rynków i interesariuszy.
 • Wiedza, jak wspierać relacje z interesariuszami.
 • Wiedza, jak kształtować popyt i definiować oferty usług.
 • Wiedza, jak dostosować oczekiwania i uzgodnić szczegóły dotyczące usług.
 • Wiedza, jak wprowadzać (onboarding) i żegnać się (offboarding) z klientami i użytkownikami.
 • Wiedza, jak działać razem, aby zapewnić ciągłe współtworzenie wartości (konsumpcja/ dostarczanie usług).
 • Wiedza, jak zrealizować i weryfikować wartość usługi.

Korzyści

 • Przygotowanie uczestników do wydajnej pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku
 • Rozszerzenie wiedzy na temat cyklu życia produktów w kontekście modelu operacyjnego ITIL
 • Zrozumienie i wiedza, jak planować i budować strumienie wartości usług z uwzględnieniem customer journey
 • Zrozumienie jak tworzyć, dostarczać i wspierać usługi
 • Wiedza, w jaki sposób odpowiednio użyte w kontekście SVS, praktyki ITIL przyczyniają się do tworzenia, dostarczania i wspierania usług
 • Wspomaganie:
  a) efektywnego zarządzania kluczowymi interesariuszami
  b) budowania relacji opartych na zaufaniu
  c) kształtowania popytu klienta
  d) włączenia efektywnego Design Thinking
  e) optymalizacji UX/CX (User/Customer Experience)

Grupa docelowa

 • Kierownicy IT, dyrektorzy działów IT i zespoły programistów.
 • Konsultanci i audytorzy IT oraz osoby zajmujące się świadczeniem usług IT.
 • Administratorzy i analitycy systemów.
 • Administratorzy baz danych.
 • Zarządzający i analitycy wsparcia.
 • Agenci Servicedesku.
 • Testerzy.
 • Właściciele i menedżerowie produktów.
 • Doświadczeni praktycy IT zaangażowani w budowę i rozwijanie relacji z interesariuszami w celu współtworzenia wartości.
 • Osoby zarządzające Customer Journey, CX, oczekiwaniami Klienta.

Certyfikacja

Egzamin ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value:

 • wymóg formalny:  do certyfikacji ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV) mogą przystąpić jedynie osoby, które mają w swoim dorobku certyfikat ITIL 4 Foundation,
 • forma egzaminu: online,
 • termin egzaminu: po zakończeniu szkolenia, w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora,
 • test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • próg zaliczenia: 70% (28 poprawnych odpowiedzi)
 • czas trwania: 90 minut (112 minut w przypadku, gdy język angielski nie jest językiem ojczystym,
 • język angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych poza słownikiem języka angielskiego,
 • ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić wraz z pakietem egzaminacyjnym, w którego skład wchodzi: egzamin online oraz e-book (w języku szkolenia lub jeżeli jest niedostępny w takim języku, należy kupić wersję w języku angielskim, dostęp do ebooka ważny jest 5 lat).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku Egzamin ITIL DSV – online + Podręcznik „ITIL4 Drive Stakeholder Value” (E-book/ ENG) (pakiet obowiązkowy zgodnie z wymogami Akredytora)

Dodatkowo, podczas zakupu szkolenia uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu – Take2 re-sit exam, który uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy odbywa się wyłącznie w formie online.
Zakupu Take2 re-sit exam należy dokonać przed pierwszym podejściem do egzaminu, nie można go dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Podróż Klienta.
 • Podróż Klienta krok 1: Eksplorowanie.
 • Podróż Klienta krok 2: Angażowanie
 • Podróż Klienta krok 3:Oferta
 • Podróż Klienta krok 4: Porozumienie
 • Podróż Klienta krok 5: Powitanie (Onboard).
 • Podróż Klienta krok 6: Współtworzenie.
 • Podróż Klienta krok 7: Realizacja.
 • Przygotowanie do egzaminu.