ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV)


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV).

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy):
  online 1300 zł
  stacjonarny: 1200 zł
 • podręcznik: 520 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Kurs Drive Stakeholder Value obejmuje początek i koniec łańcucha wartości. Na początku łańcucha wartości znajduje się zaangażowanie z interesariuszami z którymi wartość jest współtworzona, a na jego końcu sposób realizacji wartości.

Szkolenie obejmuje wszystkie sześć działań łańcucha wartości, lecz główny nacisk jest położony na aktywność Angażowanie. Kurs ilustruje jak usługodawcy i konsumenci mogą wspólnie przyczyniać się do tworzenia wartości usług, podążając krokami podróży klienta („customer journey”).

Kroki te pokazują, w jaki sposób interesariusze przyczyniają się do współtworzenia wartości usług poprzez:

 • Ocenianie propozycji wartości
 • Wspieranie relacji
 • Utrzymywanie otwartych kanałów zaangażowania
 • Kształtowanie popytu
 • Projektowanie oferty usług
 • Dostosowanie i uzgadnianie oczekiwań
 • Współtworzenie usług
 • Uświadamianie wartości.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Zrozumienie celów i ograniczeń „podróży klienta”.
 • Wiedza, jak dotrzeć do rynków i interesariuszy.
 • Wiedza, jak wspierać relacje z interesariuszami.
 • Wiedza, jak kształtować popyt i definiować oferty usług.
 • Wiedza, jak dostosować oczekiwania i uzgodnić szczegóły dotyczące usług.
 • Wiedza, jak wprowadzać (onboard) i żegnać się (offboard) z klientami i użytkownikami.
 • Wiedza, jak działać razem, aby zapewnić ciągłe współtworzenie wartości (konsumpcja/ dostarczanie usług).
 • Wiedza, jak zrealizować i weryfikować wartość usługi.

Korzyści

 • Przygotowanie uczestników do wydajnej pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku informatycznym.
 • Rozszerzenie wiedzy na temat cyklu życia produktów cyfrowych w kontekście modelu operacyjnego ITIL.
 • Zrozumienie i wiedza, jak planować i budować strumienie wartości usług.
 • Zrozumienie jak tworzyć, dostarczać i wspierać usługi.
 • Wiedza, w jaki sposób odpowiednio użyte w kontekście SVS, praktyki ITIL przyczyniają się do tworzenia, dostarczania i wspierania usług.

Grupa docelowa

 • Kierownicy IT, dyrektorzy działów IT i zespoły programistów.
 • Konsultanci i audytorzy IT oraz osoby zajmujące się świadczeniem usług IT.
 • Administratorzy i analitycy systemów.
 • Administratorzy baz danych.
 • Zarządzający i analitycy wsparcia.
 • Agenci Servicedesku.
 • Testerzy.
 • Właściciele i menedżerowie produktów.

Certyfikacja

Do certyfikatu ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV) mogą przystąpić jedynie osoby, które mają w swoim dorobku certyfikat ITIL 4 Foundation.

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia online w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora) lub stacjonarnej w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia w tej formie. 

Egzamin ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value:

 • test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • próg zaliczenia: 70% (28 poprawnych odpowiedzi)
 • czas trwania: 90 minut (112 minut w przypadku, gdy język angielski nie jest językiem ojczystym,
 • język angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych poza słownikiem języka angielskiego.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie zapisu na szkolenie prosimy o wybór dodatku „egzamin” w formularzu zamówienia . Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Program szkolenia

 • Podróż klienta.
 • Podróż klienta krok 1: Eksplorowanie.
 • Krok 2 podróży klienta: Aangażowanie.
 • Krok 3 podróży klienta: Oferta.
 • Krok 4 podróży klienta: Porozumienie.
 • Podróż klienta krok 5 Powitanie (Onboard).
 • Podróż klienta krok 6 Współtworzenie.
 • Podróż klienta krok 7 Realizacja.
 • Przygotowanie do egzaminu.
 • Egzamin.