ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV) – Zwiększanie wartości dla interesariuszy


Zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress Plus. Dołącz do naszej społeczności!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV).

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Kurs ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV) Zwiększanie wartości dla interesariuszy obejmuje początek i koniec łańcucha wartości. Na początku łańcucha wartości znajduje się zaangażowanie z interesariuszami z którymi wartość jest współtworzona, a na jego końcu sposób realizacji wartości.

Szkolenie obejmuje wszystkie sześć działań łańcucha wartości, lecz główny nacisk jest położony na działanie Angażowanie. Kurs ilustruje jak usługodawcy i konsumenci mogą wspólnie przyczyniać się do tworzenia wartości usług, podążając krokami podróży klienta („customer journey”).

Kroki te pokazują, w jaki sposób interesariusze przyczyniają się do współtworzenia wartości usług poprzez:

 • Ocenianie propozycji wartości
 • Wspieranie relacji
 • Utrzymywanie otwartych kanałów zaangażowania
 • Kształtowanie popytu
 • Projektowanie oferty usług
 • Dostosowanie i uzgadnianie oczekiwań
 • Współtworzenie usług
 • Uświadamianie wartości.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni. Standardowe godziny szkolenia: od godz. 09 do godz. 17.00.

Cel szkolenia

 • zrozumienie celów i ograniczeń „podróży klienta”,
 • wiedza, jak dotrzeć do rynków i interesariuszy,
 • wiedza, jak wspierać relacje z interesariuszami,
 • wiedza, jak kształtować popyt i definiować oferty usług,
 • wiedza, jak dostosować oczekiwania i uzgodnić szczegóły dotyczące usług,
 • wiedza, jak wprowadzać (onboarding) i żegnać się (offboarding) z klientami i użytkownikami,
 • wiedza, jak działać razem, aby zapewnić ciągłe współtworzenie wartości (konsumpcja/ dostarczanie usług),
 • wiedza, jak zrealizować i weryfikować wartość usługi.

Korzyści

 • przygotowanie uczestników do wydajnej pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku,
 • rozszerzenie wiedzy na temat cyklu życia produktów w kontekście modelu operacyjnego ITIL,
 • zrozumienie i wiedza, jak planować i budować strumienie wartości usług z uwzględnieniem customer journey,
 • zrozumienie jak tworzyć, dostarczać i wspierać usługi,
 • wiedza, w jaki sposób odpowiednio użyte w kontekście SVS, praktyki ITIL przyczyniają się do tworzenia, dostarczania i wspierania usług,
 • wspomaganie:
  a) efektywnego zarządzania kluczowymi interesariuszami,
  b) budowania relacji opartych na zaufaniu,
  c) kształtowania popytu klienta,
  d) włączenia efektywnego Design Thinking,
  e) optymalizacji UX/CX (User/Customer Experience).

Grupa docelowa

 • Kierownicy IT, dyrektorzy działów IT i zespoły programistów,
 • Konsultanci i audytorzy IT oraz osoby zajmujące się świadczeniem usług IT,
 • Administratorzy i analitycy systemów.,
 • Administratorzy baz danych,
 • Zarządzający i analitycy wsparcia,
 • Agenci Servicedesku,
 • Testerzy,
 • Właściciele i menedżerowie produktów,
 • Doświadczeni praktycy IT zaangażowani w budowę i rozwijanie relacji z interesariuszami w celu współtworzenia wartości,
 • Osoby zarządzające Customer Journey, CX, oczekiwaniami Klienta.

Certyfikacja

Egzamin ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value:

 • wymogi formalne – do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, które
  – posiadają ważny certyfikat ITIL4 Foundation,
  – uczestniczyły w akredytowanym szkoleniu ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value,
 • forma egzaminu: online,
 • termin egzaminu: po zakończeniu szkolenia, w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora,
 • test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • próg zaliczenia: 70% (28 poprawnych odpowiedzi)
 • czas trwania: 90 minut (112 minut w przypadku, gdy język angielski nie jest językiem ojczystym).
 • język egzaminu: polski, angielski (lub dowolnie wybrany),
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych poza słownikiem języka angielskiego,
 • ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić wraz z pakietem egzaminacyjnym, w którego skład wchodzi: egzamin online oraz e-book (w języku szkolenia lub jeżeli jest niedostępny w takim języku, należy kupić wersję w języku angielskim, dostęp do ebooka ważny jest 5 lat).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku Egzamin ITIL DSV – online + Podręcznik „ITIL4 Drive Stakeholder Value” (E-book/ PL).

Dodatkowo, podczas zakupu szkolenia uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu ITIL DSV (Take2 Re-sit Exam Option), który uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy odbywa się wyłącznie w formie online.
Zakupu Take2 re-sit exam należy dokonać przed pierwszym podejściem do egzaminu, nie można go dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Podróż Klienta.
 • Podróż Klienta krok 1: Eksplorowanie.
 • Podróż Klienta krok 2: Angażowanie
 • Podróż Klienta krok 3:Oferta
 • Podróż Klienta krok 4: Porozumienie
 • Podróż Klienta krok 5: Powitanie (Onboard).
 • Podróż Klienta krok 6: Współtworzenie.
 • Podróż Klienta krok 7: Realizacja.
 • Przygotowanie do egzaminu.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: