Scrum Master I Exam Prep


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat PSM I.

Szczegóły

 • 2 dni
 • polski
 • online
 • egzamin (opcjonalny): 1100 zł

Opis szkolenia

Od kilku lat metody zwinnego zarządzania zyskują na popularności w organizacjach działających w niemal wszystkich branżach. Wraz z rozwojem zwinnego stylu pracy, wiele organizacji boryka się z problemami związanymi z pozyskaniem do swoich szeregów odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników. Autorskie szkolenie Scrum Master I Exam Prep jest odpowiedzią na potrzeby osób zarówno zajmujących się zawodowo projektami w dziedzinie IT, jak i tych, które chcą wdrożyć filozofię zwinnego działania do innych branż, a nawet życia codziennego.

Szkolenie wspomaga budowanie bardziej otwartej kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu, odwadze, skupieniu na celu, otwartości i szacunku. W trakcie szkolenia Uczestnik zostaje zapoznany zarówno z podejściem do zwinnego zarządzania (Scrum) oraz wieloma przydatnymi narzędziami, takimi jak tablica Kanban czy Planning Poker.

Szkolenie ma formę interaktywną z uwzględnieniem licznych przykładów praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, ćwiczeniami oraz grą symulacyjną.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Poznanie korzyści wynikających z użycia Scruma (zgodnie z najnowszym wydaniem Scrum Guide).
 • Poznanie filozofii zwinnego działania opartego o Manifest Agile.
 • Zrozumienie i poznanie sposobów prowadzenia prac w Scrumie, dzięki interaktywnym ćwiczeniom i/lub (w zależności od rodzaju szkolenia) symulacji AGILEX – Zwinny Robot.
 • Przygotowanie do certyfikowanego egzaminu PSM I.

Korzyści

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:

 • Praktyczne wskazówki dla osób zarządzających projektami agile lub członków zespołu wytwórczego.
 • Możliwość uzyskania honorowanego na całym świecie certyfikatu, potwierdzającego zdobycie wiedzy potrzebnej do pełnienia roli Scrum Mastera – PSM I.
 • Poznanie podstaw Scruma oraz zrozumienie benefitów związanych z zastosowaniem tego podejścia.
 • Zrozumienie zwinnych praktyk takich jak: rozwój iteracyjny, timeboxing, modelowanie, warsztaty facylitowane czy priorytetyzacja.

Korzyści ze szkolenia dla organizacji:

 • Dostarczanie realnej wartości biznesowej wcześniej niż w tradycyjnych projektach – dzięki częstszym wdrożeniom.
 • Wspomaga budowanie bardziej otwartej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym zaufaniu.
 • Redukuje ryzyko dostarczenia produktów niskiej jakości dzięki zastosowaniu przyrostowego i iteracyjnego podejścia do wytwarzania.
 • Promuje transparentność pracy całego zespołu projektowego.

Grupa docelowa

 • Osoby chcące poznać filozofię Agile.
 • Przyszli i obecni Scrum Masterzy.
 • Członkowie zespołów wytwórczych, którzy chcą lepiej zrozumieć aspekty zwinnego zarządzania w inicjatywach, w których uczestniczą.
 • Osoby, które na co dzień są decydentami w projektach / programach, które chcą zrozumieć, co się dzieje na poziomie wytwarzania produktów.
 • Przedstawiciele biznesu, którzy są zainteresowani poznaniem iteracyjnego i przyrostowego realizowania projektów w oparciu o współpracę.

Certyfikacja

Egzamin PSM I

 • umożliwia uzyskanie oficjalnego certyfikatu wydawanego przez Scrum.org,
 • voucher egzaminacyjny nie posiada daty ważności oraz uprawnia do jednokrotnego przystąpienia do egzaminu,
 • egzamin testowy zwiera pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz Prawda/ Fałsz,
 • 80 pytań,
 • próg zdawalności: 85% punktów,
 • czas trwania egzaminu: 60 minut,
 • poziom trudności: średni,
 • brak wstępnych wymagań,
 • język angielski.
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

UWAGA! Egzamin odbywa się w formie online, przez przeglądarkę internetową (bez web-proctored exam).

Cena szkolenia nie obejmuje ceny egzaminu.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Co to jest Agile?
 • Wprowadzenie do Scruma (definicja, zastosowanie, teoria, wartości).
 • Zespół Scrumowy (wielkość, skład, obowiązki, komunikacja).
 • Artefakty Scruma.
 • Sposoby definiowania wymagań.
 • Techniki porządkowania wymagań.
 • Wydarzenia w Scrumie
 • Facylitator i warsztaty facylitowane – techniki prowadzenia efektywnych spotkań.
 • Reguły Scruma.
 • Inne praktyki przydatne w Scrumie.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Opcjonalne: