Scrum Master I Exam Prep


To szkolenie możesz zrealizować w ramach subskrypcji Inprogress+. Kliknij i poznaj szczegóły.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat PSM I.

Szczegóły

 • 2 dni
 • polski
 • online
 • egzamin (opcjonalny): 1100 zł

Opis szkolenia

Od kilku lat metody zwinnego zarządzania zyskują na popularności w organizacjach działających w niemal wszystkich branżach. Wraz z rozwojem zwinnego stylu pracy, wiele organizacji boryka się z problemami związanymi z pozyskaniem do swoich szeregów odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników. Autorskie szkolenie Scrum Master I Exam Prep jest odpowiedzią na potrzeby osób zarówno zajmujących się zawodowo projektami w dziedzinie IT, jak i tych, które chcą wdrożyć filozofię zwinnego działania do innych branż, a nawet życia codziennego.

Szkolenie wspomaga budowanie bardziej otwartej kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu, odwadze, skupieniu na celu, otwartości i szacunku. W trakcie szkolenia Uczestnik zostaje zapoznany zarówno z podejściem do zwinnego zarządzania (Scrum) oraz wieloma przydatnymi narzędziami, takimi jak tablica Kanban czy Planning Poker.

Szkolenie ma formę interaktywną z uwzględnieniem licznych przykładów praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, ćwiczeniami oraz grą symulacyjną.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni, 1-2 dzień od godz. 09.00 do godz. 16.00

 

Cel szkolenia

 • Poznanie korzyści wynikających z użycia Scruma (zgodnie z najnowszym wydaniem Scrum Guide).
 • Poznanie filozofii zwinnego działania opartego o Manifest Agile.
 • Zrozumienie i poznanie sposobów prowadzenia prac w Scrumie, dzięki interaktywnym ćwiczeniom i/lub (w zależności od rodzaju szkolenia) symulacji AGILEX – Zwinny Robot.
 • Przygotowanie do certyfikowanego egzaminu PSM I.

Korzyści

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:

 • praktyczne wskazówki dla osób zarządzających projektami agile lub członków zespołu wytwórczego,
 • możliwość uzyskania honorowanego na całym świecie certyfikatu, potwierdzającego zdobycie wiedzy potrzebnej do pełnienia roli Scrum Mastera – PSM I,
 • poznanie podstaw Scruma oraz zrozumienie benefitów związanych z zastosowaniem tego podejścia,
 • zrozumienie zwinnych praktyk takich jak: rozwój iteracyjny, timeboxing, modelowanie, warsztaty facylitowane czy priorytetyzacja,
 • liczba PDU: 14.

Korzyści ze szkolenia dla organizacji:

 • dostarczanie realnej wartości biznesowej wcześniej niż w tradycyjnych projektach – dzięki częstszym wdrożeniom,
 • wspomaga budowanie bardziej otwartej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym zaufaniu,
 • redukuje ryzyko dostarczenia produktów niskiej jakości dzięki zastosowaniu przyrostowego i iteracyjnego podejścia do wytwarzania,
 • promuje transparentność pracy całego zespołu projektowego.

Grupa docelowa

 • osoby chcące poznać filozofię Agile,
 • przyszli i obecni Scrum Masterzy,
 • członkowie zespołów wytwórczych, którzy chcą lepiej zrozumieć aspekty zwinnego zarządzania w inicjatywach, w których uczestniczą,
 • osoby, które na co dzień są decydentami w projektach / programach, które chcą zrozumieć, co się dzieje na poziomie wytwarzania produktów,
 • przedstawiciele biznesu, którzy są zainteresowani poznaniem iteracyjnego i przyrostowego realizowania projektów w oparciu o współpracę.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Feedback jako narzędzie pracy managera
SET – Mierzenie produktywności zespołu Scrum
SET – Narzędzia Scrum Mastera
SET – Retrospektywa jako narzędzie do rozwoju zespołu
SET – Techniki priorytetyzacji w praktyce
SET – Definiowanie celu produktu w Scrum
SET – Znaczenie wartości w budowaniu zespołu
SET – Techniki facylitacji w codziennej pracy managera
SET – Narzędzia analizy biznesowej w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

Egzamin PSM I

 • umożliwia uzyskanie oficjalnego certyfikatu wydawanego przez Scrum.org,
 • voucher egzaminacyjny nie posiada daty ważności oraz uprawnia do jednokrotnego przystąpienia do egzaminu,
 • egzamin testowy zawiera pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz Prawda/ Fałsz,
 • 80 pytań,
 • próg zdawalności: 85% punktów,
 • czas trwania egzaminu: 60 minut,
 • poziom trudności: średni,
 • brak wstępnych wymagań,
 • język egzaminu: angielski,
 • certyfikat jest bezterminowy,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej,
 • UWAGA! Egzamin odbywa się w formie online, przez przeglądarkę internetową (bez web-proctored exam).
 • cena szkolenia nie obejmuje ceny egzaminu.
 • Co to jest Agile?
 • Wprowadzenie do Scruma (definicja, zastosowanie, teoria, wartości).
 • Zespół Scrumowy (wielkość, skład, obowiązki, komunikacja).
 • Artefakty Scruma.
 • Sposoby definiowania wymagań.
 • Techniki porządkowania wymagań.
 • Wydarzenia w Scrumie
 • Facylitator i warsztaty facylitowane – techniki prowadzenia efektywnych spotkań.
 • Reguły Scruma.
 • Inne praktyki przydatne w Scrumie.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Opcjonalne: