M_o_R® Foundation


To szkolenie możesz zrealizować w ramach jednej, niskiej opłaty. Sprawdź Inprogress Plus. Postaw na rozwój!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat M_o_R Foundation.

Szczegóły

 • 3 dni szkolenie w tygodniu lub 5 dni szkolenie wieczorowe
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • pakiet egzaminacyjny Foundation: 1690 zł (dodatek obowiązkowy)
 • podręcznik od 270 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Szkolenie M_o_R Foundation dostarcza spójnej terminologii zarządzania ryzykiem oraz proponuje kompletny i spójny zestaw dokumentów, dzięki którym zarządzanie ryzykiem może być zintegrowane na wszystkich poziomach zarządzania organizacją: strategicznym, w programach i projektach oraz operacyjnym. Program szkolenia omawia pryncypia, podejście do zarządzania ryzykiem, procesy zarządzania, a także przydatne techniki i narzędzia.

Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS, co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie M_o_R Foundation. W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: jakie są perspektywy zarządzania ryzykiem w organizacji, jak ryzyka różnych poziomów oddziałują na siebie, z jakich kroków składa się proces zarządzania ryzykiem, jak identyfikować zagrożenia i szanse, jak je oceniać i jak podejmować decyzje o reakcjach na ryzyko.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • w tygodniu, dzienne: 3 dni, godz. 09 -16
 • wieczorowe, 5 dni, godz. 18-21

Cel szkolenia

 • zdobycie podstawowej wiedzy z obszaru M_o_R, dzięki której uczestnicy będą sprawnie zarządzać ryzykiem w organizacji,
 • przygotowanie do pozytywnego zaliczenia egzaminu M_o_R Foundation.

Korzyści

 • Poznanie perspektyw zarządzania ryzykiem i swobodne się poruszanie się w ich ramach,
 • Zapoznanie się z wieloma technikami zarządzania ryzykiem i zdobycie umiejętności ich właściwego stosowania,
 • Umiejętne zastosowanie pryncypiów oraz proponowanie działań usprawniających wdrażanie tychże pryncypiów,
 • Zrozumienie charakteru oraz wielkości ryzyka zagrażającego firmie oraz zmniejszenie jego występowania i wpływu na biznes,
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem dostosowanego do organizacji,
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego wykonywania kroków procedury zarządzania ryzykiem.

Grupa docelowa

 • Osoby zarządzające projektami i programami oraz działalnością operacyjną,
 • Osoby uczestniczące w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem inicjatyw,
 • Osoby, które chcą lub pragną decydować o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,
 • Osoby zajmujące się controlingiem w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,
 • Osoby chcące poznać ten popularny standard zarządzania ryzykiem,
 • Osoby znające już metodyki PRINCE2® lub MSP® i chcące poszerzyć swoje horyzonty,
 • Osoby chcące udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez AXELOS.

Certyfikacja

UWAGA! 
Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić razem z pakietem egzaminacyjnym, w którego skład wchodzi: egzamin online oraz e-book (w takim samym języku, jak język szkolenia lub jeśli w tym języku nie jest dostępny to w języku angielskim, dostęp do ebooka ważny jest 5 lat).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku:
 Egzamin M_o_R Foundation – online + Podręcznik „Managements of Risk Guidance for Practitioners” (e-book na platformie / ENG) – pakiet obowiązkowy zgodnie z wymogami Akredytora

Egzamin M_o_R Foundation:

 • forma egzaminu: online,
 • termin egzaminu: po zakończeniu szkolenia, uczestnik sam wybiera termin i godzinę egzaminu spośród terminów udostępnionych przez Akredytora,
 • egzamin testowy,
 • liczba pytań: 75 pytań ( w tym 5 pytań próbnych, niewpływających na wynik egzaminu),
 • czas trwania: 60 minut,
 • próg zaliczenia: 35 poprawnych odpowiedzi,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • język egzaminu: polski,
 • ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo można zakupić certyfikat w wersji papierowej podczas składania zamówienia,
 • podczas przygotowań do egzaminu istnieje możliwość przetestowania swojej wiedzy za pomocą symulatora egzaminów dostępnego w bezpłatnej aplikacji Inprogress.

Take2 re-sit exam

Istnieje możliwość zakupu powtórki egzaminu, która umożliwia (w przypadku negatywnego wyniku) ponowne podejście do certyfikacji w ciągu 6 miesięcy od pierwszego terminu. Powtórkę egzaminu – Take2 re-sit exam można kupić wyłącznie przed pierwszym terminem egzaminu, nie można jej dokupić po uzyskaniu wyniku.
W celu zakupu powtórki należy wybrać dodatek Powtórka egzaminu Foundation – Take2 re-sit exam (szczegóły w opisie szkolenia) podczas składania zamówienia.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia.
 • Koncepcja metodyki M_o_R.
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, operacyjnej, programów i projektów.
 • Podejście do zarządzania ryzykiem — podstawowe dokumenty.
 • Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem — przewodnik ABC.
 • Proces zarządzania ryzykiem.
 • Perspektywy zarządzania ryzykiem.
 • Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem.
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem.
 • Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy.