Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Z projektami mamy do czynienia codziennie, gdyż projekty to sposób na osiągnięcie zamierzonych celów. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy produkt na rynek lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to duże przedsięwzięcia, czy też złożone operacje, projekt to wysiłek podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach.

Szkolenie z Podstaw Zarządzania Projektami prezentuje podstawy najlepszych, sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu, zwiększając szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomagają w kontrolowany sposób prowadzić projekt.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia, w sposób przystępny i uporządkowany, wiedzy z podstaw zarządzania projektami;
 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc;
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Grupa docelowa

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

 • obecnych i przyszłych kierowników projektów,
 • uczestników zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.

Szkolenie to jest propozycją dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia, które dopiero przygotowują się do zarządzania swoim pierwszym przedsięwzięciem. Jednocześnie szkolenie to jest dobrą propozycja dla osób, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i w planie mają poznanie bardziej zaawansowanych metodyk, sposobów i standardów zarządzania projektami takich jak PRINCE2, PMI/PMBoK czy IPMA.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Projekty w organizacji
 • Inicjowanie projektu
 • Organizacja projektu
 • Planowanie projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie realizacją i monitorowanie postępów projektu
 • Zamykanie projektu