Scrum Certified Masterclass (SMC, SPOC, SDC)


Zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress+. Sprawdź szczegóły.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Scrum Master Certified (SMC®), Scrum Developer Certified (SDC®) lub Scrum Product Owner Certified (SPOC)

Szczegóły

 • 2 dni
 • angielski, polski
 • język materiałów: angielski

Opis szkolenia

Scrum Master Certified (SMC®), Scrum Developer Certified (SDC®), Scrum Product Owner Certified (SPOC®) to uznane i rozpoznawalne na całym świecie certyfikaty potwierdzające przygotowanie do pełnienia roli Scrum Mastera, Developera i Product Ownera. Certyfikacja przyznawana jest przez SCRUMStudy – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat oraz certyfikowany kurs scrum ułatwiają rozwój kariery w roli członka zespołu Scrum oraz wdrożenie Scruma w organizacji. Na szkoleniu Scrum Certify Masterclass (SMC, SDC, SPOC) poznasz w teorii i praktyce zakres obowiązków Scrum Mastera, Developera i Product Ownera. Ponadto
W trakcie szkolenia Scrum zostaną omówione najważniejsze elementy Scrum, takie jak:
 • wprowadzenie do Scrum – SBOK Guide (SCRUM Body of Knowledge Guide),
 • podejście zwinne – czym jest Agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym a tradycyjnym realizowaniem inicjatyw biznesowych,
 • miejsce Scrum wśród metodyk zwinnych,
 • rola Product Ownera – kluczowe zadania w ramach pracy Scrum,
 • rola Scrum Mastera – kluczowe zadania w ramach pracy Scrum,
 • rola Developerów – kluczowe zadania w ramach pracy Scrum,
 • pryncypia Scrum – empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe,
 • fazy projektu Scrumowego – inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementacja, przegląd i retrospektywa, wdrożenie,
 • jakość dostarczanych produktów – kryteria akceptacji, Definicja Ukończenia.

Kim jest Scrum Master?

Scrum Master to przywódca służebny, coach zespołu, facylitator wydarzeń scrumowych, nauczyciel frameworka Scrum. Jest to osoba, która usuwa przeszkody na drodze do celu Sprintu lub celu przedsięwzięcia, udzielając wsparcia poprzez przydatne narzędzia ułatwiające zespołom pracę. Scrum Masterem może zostać każdy, kto umie w sobie łączyć umiejętności miękkie pozwalające opiekować się zespołem i tworzyć przestrzeń do efektywnej pracy oraz umiejętności twarde pozwalające zrozumieć codzienne zajęcia zespołu.
Dowiedz się więcej i przeczytaj na naszym blogu jak zostać Scrum Masterem – kliknij 

Kim jest Product Owner?

Product Owner to osoba odpowiedzialna za kontakty z Interesariuszami projektu, zebranie ich potrzeb w uporządkowanym Product Backlogu, priorytetyzację wymagań, wyartykułowanie wizji/celu rozwoju produktu, współudział w tworzeniu Celu Sprintu oraz odbiorze rozwiązania na koniec Sprintu.
Product Ownerem może zostać każdy kto zna domenę biznesową tworzonego rozwiązania, potrafi dobrze zarządzać potrzebami interesariuszy, każdy kto wie po co tworzymy produkt i jaki może przynieść korzyści dla Klienta i organizacji.

Kim jest Developer?

To członek zespołu scrumowego odpowiedzialny za wytworzenie wartościowego i użytecznego rozwiązania (Incrementu) oraz za związane z tym wszelkie oszacowania. Realizuje swoje zadania współpracując w samozarządzającym się i interdyscyplinarnym zespole. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach scrumowych oraz zapewnia odpowiedni poziom jakości wytwarzanych produktów.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia Scrum Certify Masterclass odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni, 1-2 dzień od godz. 09.00 do 16.00.

Cel szkolenia

 • poznanie w praktyce metod pracy Scrum Mastera na poziomie Scrum Teamu i Organizacji,
 • przetrenowanie zachowań Scrum Mastera na bazie realnych przykładów,
 • zapoznanie się z narzędziami pracy Scrum Mastera,
 • dostarczenie podstaw teoretycznych doświadczonym Scrum Masterom do samodzielnego przygotowania się do egzaminu PSMII.

Korzyści

Szkolenie Scrum – jakie są korzyści?

 • przygotowanie do TRZECH międzynarodowych egzaminów certyfikujących: Scrum Master Certified (SMC®), Scrum Developer Certified (SDC®), Scrum Product Owner Certified (SPOC®),
 • poznanie metody Scrum wykorzystywanej do wytwarzania i rozwoju produktów w złożonych środowiskach,
 • przygotowanie do pełnienia roli Scrum Mastera, Product Ownera, Developera w organizacjach pracujących w metodzie Scrum oraz planujących jej wdrożenie,
 • zapoznanie się z prycypiami i metodami Agile,
 • poznanie podstawowych zasad skalowania metody Scrum i zarządzania projektem w oparciu o ramy pracy Scrum,
 • zostanie certyfikowanym Scrum Masterem,
 • liczba PDU: 12.

Grupa docelowa

 • obecni oraz przyszli członkowie zespołów Scrumowych (Developers),
 • osoby, które chcą pełnić rolę Scrum Mastera,
 • obecni Scrum Masterzy,
 • obecni oraz przyszli Właściciele Produktu (Product Owners),
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • przedstawiciele działów IT,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • liderzy zespołów.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Feedback jako narzędzie pracy managera
SET – Mierzenie produktywności zespołu Scrum
SET – Narzędzia Scrum Mastera
SET – Retrospektywa jako narzędzie do rozwoju zespołu
SET – Techniki priorytetyzacji w praktyce
SET – Definiowanie celu produktu w Scrum
SET – Znaczenie wartości w budowaniu zespołu
SET – Techniki facylitacji w codziennej pracy managera
SET – Narzędzia analizy biznesowej w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

UWAGA! 
Podczas zapisu na szkolenie należy wybrać obowiązkowy dodatek: Egzamin Scrum SMC albo SPOC albo SDC – online (obowiązkowy). Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą celem ustalenia na który egzamin się decydujesz.

Egzamin Scrum Master Certified (SMC®)

 • egzamin Scrum Master akredytowany jest przez SCRUMStudy,
 • forma: online, w jego trakcie przedstawiciel SCRUMStudy nadzoruje osobę przystępującą do egzaminu za pomocą kamery internetowej,
 • język egzaminu: angielski
 • czas trwania: 120 minut,
 • liczba pytań: 100 pytań jednokrotnego wyboru,
 • próg zdawalności: Akredytor nie podaje progu zdawalności. Wynik jest podany w formie opisowej,
 • uczestnik ma 3 podejścia do egzaminu w ciągu 180 dni od zakończenia szkolenia,
 • certyfikat Scrum Master Certified (SMC®) ważny jest 3 lata.
  Przedłużyć jego ważność można na dwa sposoby:
  1. Zdając jakikolwiek inny egzamin certyfikujący z portfolio SCRUMStudy:
  Scrum Product Owner Certified (SPOC®)
  Scrum Developer Certified (SDC™)
  SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™)
  2. Zdać egzamin recertyfikujący (Scrum Study Recertification).

Egzamin Scrum Developer Certified (SDC®)

 • odbywa się w formie online, a w jego trakcie przedstawiciel SCRUMstudy nadzoruje osobę przystępującą do egzaminu za pomocą kamery internetowej,
 • dostępny jest w języku angielskim,
 • trwa 90 minut,
 • składa się z 75 pytań jednokrotnego wyboru,
 • Akredytor nie podaje progu zdawalności. Wynik jest podany w formie opisowej,
 • Uczestnik ma 3 podejścia do egzaminu w ciągu 180 dni od zakończenia szkolenia,
 • Certyfikat Scrum Developer Certified (SDC®) ważny jest 3 lata,
 • Ważność certyfikatu Scrum SDC® można przedłużyć na dwa sposoby:
  1. Zdając jakikolwiek inny egzamin certyfikujący z portfolio Scrum Study
  2. Zdać egzamin recertyfikujący (Scrum Study Recertification).

Egzamin Scrum Product Owner Certified (SPOC®)

 • przeprowadzany jest w formie online, a w jego trakcie przedstawiciel SCRUMstudy nadzoruje osobę przystępującą do egzaminu za pomocą kamery internetowej,
 • dostępny jest w języku angielskim i trwa 180 minut,
 • składa się z 140 pytań wielokrotnego wyboru,
 • Akredytor nie podaje progu zdawalności. Wynik jest podany w formie opisowej,
 • Uczestnik ma 3 podejścia do egzaminu w ciągu 180 dni od zakończenia szkolenia,
 • certyfikat Scrum Product Owner Certified (SPOC®) ważny jest 3 lata,
 • aby przedłużyć ważność certyfikatu Scrum Product Owner Certified należy:
  albo Zdać jakikolwiek inny egzamin certyfikujący z portfolio Scrum Study np.
  Scrum Developer Certified (SDC®)
  Scrum Master Certified (SMC®)
  SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™)
  albo zdać egzamin recertyfikujący (Scrum Study Recertification)

Przykładowe pytania testowe są dostarczone podczas szkolenia. Dodatkowo, z pytaniami testowymi można się zapoznać na swoim koncie vmedu jako uzupełnienie do filmów instruktażowych.

 • wprowadzenie do Scrum – SBOK Guide (SCRUM Body of Knowledge Guide),
 • podejście zwinne – czym jest Agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym a tradycyjnym realizowaniem inicjatyw biznesowych,
 • miejsce Scrum wśród metodyk zwinnych,
 • rola Product Ownera, Scrum Mastera, Developerów – kluczowe zadania w ramach pracy Scrum,
 • pryncypia Scrum – empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe,
 • fazy projektu Scrumowego – inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementacja, przegląd i retrospektywa, wdrożenie,
 • jakość dostarczanych produktów – kryteria akceptacji, Definicja Ukończenia.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):