PeopleCert SCRUM Master I


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat PeopleCert SCRUM Master I.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: polski
 • online

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy): 440 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Scrum to ramy pracy, w których ludzie mogą rozwiązywać złożone problemy adaptacyjne, jednocześnie produktywnie i kreatywnie dostarczać produkty o najwyższej możliwej wartości. Firma PeopleCert zaprojektowała pakiet szkoleń dla rozwoju kwalifikacji Scrum Mastera, tak aby wspierać realizację celów biznesowych firm (głównie IT) oraz poprawiać w nich komunikację, standaryzację, współpracę i automatyzację, zapewniając lepsze, szybsze i tańsze dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online.

Cel szkolenia

Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy w taki sposób, aby uczestnicy kursu byli w stanie efektywnie pracować z zespołami scrumowymi lub pełnić rolę członków zespołów scrumowych.

Korzyści

 • zdobycie niezbędnej wiedzy potrzebnej specjalistom IT do pracy w oparciu o techniki Agile i praktyki Scrum,
 • możliwość zdobycia certyfikatu PeopleCert SCRUM Master I, który potwierdza zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie frameworka Scrum.

Grupa docelowa

 • osoby, które chcą poznać framework SCRUM,
 • osoby, które chcą pełnić funkcję Scrum Mastera w zespołach scrumowych,
 • osoby, które chcą potwierdzić swoje umiejętności certyfikatem w zakresie Scrum.

Certyfikacja

Certyfikacja PeopleCert SCRUM Master I obejmuje podstawową wiedzę niezbędną do pracy w zakresie frameworka Scrum.

Przebieg egzaminu PeopleCert SCRUM Master I:

 • egzamin to test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • czas trwania: 60min.,
 • osoby uzyskujące wynik przynajmniej 70% poprawnych odpowiedzi (28 punktów z 40) otrzymują certyfikat poświadczający pozytywne zaliczenie tego poziomu testu,
 • język egzaminu: polski lub angielski
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • forma egzaminu: online (w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora).
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.
 • dodatkowo uczestnik może nabyć certyfikat papierowy w cenie 100 zł, wybierając odpowiednią opcję podczas zakupu szkolenia.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie zapisu na szkolenie prosimy o wybór dodatku „egzamin” w formularzu zamówienia. Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Program szkolenia

Posiadacze certyfikatu PeopleCert SCRUM Master I będą mogli wykazać się zrozumieniem i umiejętnościami dotyczącymi:

 • definicji i celów Agile,
 • trzech filarów Scrum: inspekcji, adaptacji i przejrzystości,
 • pięciu wartości Scrum: zaangażowania, skupienia, otwartości, szacunku i odwagi,
 • cech skutecznego Scrum Mastera, Product Ownera i Developera
 • artefaktów i wydarzeń w Scrumie