PeopleCert Scrum Master I


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat PeopleCert Scrum Master I.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: polski
 • online

Opis szkolenia

Scrum to ramy pracy, w których ludzie mogą rozwiązywać złożone problemy adaptacyjne, jednocześnie produktywnie i kreatywnie dostarczać produkty o najwyższej możliwej wartości. Firma PeopleCert zaprojektowała pakiet szkoleń dla rozwoju kwalifikacji Scrum Mastera, tak aby wspierać realizację celów biznesowych firm (głównie IT) oraz poprawiać w nich komunikację, standaryzację, współpracę i automatyzację, zapewniając lepsze, szybsze i tańsze dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia otwarte odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).
Szkolenia zamknięte organizujemy w dowolnej formie (stacjonarne, online).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • online, stacjonarne: godz. 09-16

Cel szkolenia

Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy w taki sposób, aby uczestnicy kursu byli w stanie efektywnie pracować z zespołami scrumowymi lub pełnić rolę członków zespołów scrumowych.

Korzyści

 • zdobycie niezbędnej wiedzy potrzebnej specjalistom IT do pracy w oparciu o techniki Agile i praktyki Scrum,
 • możliwość zdobycia certyfikatu PeopleCert SCRUM Master I, który potwierdza zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie frameworka Scrum.

Grupa docelowa

 • osoby, które chcą poznać framework Scrum,
 • osoby, które chcą pełnić funkcję Scrum Mastera w zespołach scrumowych,
 • osoby, które chcą potwierdzić swoje umiejętności certyfikatem w zakresie Scrum.

Certyfikacja

UWAGA! 
Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić razem z egzaminem.

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku:
Egzamin PeopleCert Scrum Master I – online

Egzamin PeopleCert Scrum Master I:

 • forma egzaminu: online,
 • termin egzaminu: po zakończeniu szkolenia, uczestnik sam wybiera termin egzaminu spośród terminów udostępnionych przez Akredytora,
 • test jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 40,
 • czas trwania: 60 min.,
 • próg zdawalności: 28 punktów (70%),
 • język egzaminu: polski lub angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • język egzaminu: polski lub angielski,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo można zakupić certyfikat w wersji papierowej wybierając ten dodatek podczas składania zamówienia,
 • certyfikacja PeopleCert SCRUM Master I obejmuje podstawową wiedzę niezbędną do pracy w zakresie frameworka Scrum,
 • przed przystąpieniem do certyfikacji zachęcamy do skorzystania z symulatora egzaminu, który dostępny jest w aplikacji Inprogress. 

Program szkolenia

Posiadacze certyfikatu PeopleCert Scrum Master I będą mogli wykazać się zrozumieniem i umiejętnościami dotyczącymi:

 • definicji i celów Agile,
 • trzech filarów Scrum: inspekcji, adaptacji i przejrzystości,
 • pięciu wartości Scrum: zaangażowania, skupienia, otwartości, szacunku i odwagi,
 • cech skutecznego Scrum Mastera, Product Ownera i Developera,
 • artefaktów i wydarzeń w Scrumie.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: