Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Scrum Master Certified (SMC™) z egzaminem

Opis szkolenia

Scrum Master Certified (SMC™) to uznany i rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli Scrum Mastera. Certyfikacja przyznawana jest przez SCRUMStudy – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat ułatwia rozwój kariery w roli Scrum Mastera oraz ułatwia wdrożenie Scruma w organizacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jakie obowiązki pełni Scrum Master w metodzie Scrum oraz jak efektywnie realizować zadania z zakresu:

 • pracy z Zespołem Deweloperskim,
 • pracy z Właścicielem Produktu,
 • wdrożenia Scruma w organizacji.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy Scrum, takie jak:

 • wprowadzenie do Scrum – SBOK Guide (SCRUM Body of Knowledge Guide),
 • podejście zwinne – czym jest agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym, a tradycyjnym realizowaniem inicjatyw biznesowych, miejsce Scrum wśród metodyk zwinnych,
 • rola Scrum Mastera – kluczowe zadania w metodzie Scrum,
 • role Scrum – Właściciel Produktu (Product Owner), Scrum Team,
 • pryncypia Scrum – empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe,
 • fazy projektu Scrumowego inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementacja, retrospektywa, wdrożenie,
 • elementy pogłębiające – skalowanie, transformacja organizacji, Scrum na poziomie portfelów i programów organizacji.

Cena szkolenia obejmuje materiały do szkolenia oraz voucher na egzamin.

Jak organizujemy szkolenia?

W zależności od liczby zgłoszeń, szkolenie może się odbyć w trzech formach: stacjonarnej, online i hybrydowej (połączenie formy online i stacjonarnej). Szczegóły znajdziecie na naszym blogu: organizacja szkoleń w Inprogress.

Terminy szkoleń

Cena szkolenia wraz z egzaminem

1700 zł (stacjonarne)
1700 zł (online)

Cel szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrożenia metody Scrum w swojej organizacji oraz pełne zrozumienie roli Scrum Mastera. Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą na przystąpienie do egzaminu Scrum Master Certified (SMC™).

Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie Scrum Master Certified (SMC™) trwa 2 dni i skupia się na warsztatowym przekazaniu wiedzy niezbędnej do poznania specyfiki pracy w roli Scrum Mastera oraz przygotowania do egzaminu certyfikującego.
Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • obecni oraz przyszli członkowie zespołów Scrumowych,
 • obecni oraz przyszli Scrum Masterowie,
 • obecni oraz przyszli Właściciele Produktu (Product Owner),
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • przedstawiciele działów IT,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • liderzy zespołów.
Języki szkolenia

Języki szkolenia

Językiem szkolenia jest język polski. Materiały szkoleniowe dostępne są w języku angielskim. W trakcie szkolenia Trener zapewnia wsparcie w zrozumieniu materiałów dla osób nie posiadających wystarczających umiejętności językowych.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • przygotowanie do międzynarodowego Ceryfikatu Scrum Master Certified (SMC™),
 • poznanie metody Scrum wykorzystywanej do wytwarzania i rozwoju produktów w złożonych środowiskach,
 • przygotowanie do pełnienia roli Scrum Mastera w organizacjach pracujących w metodzie Scrum oraz planujących jej wdrożenie,
 • zapoznanie się z prycypiami i metodami Agile,
 • poznanie zasad skalowania metody Scrum.
Egzamin i Certyfikacja

Egzamin i Certyfikacja

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat wydany przez Inprogress. Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu akredytowanego przez ScrumStudy. Egzamin przeprowadzany jest w formie online, a w jego trakcie przedstawiciel ScrumStudy nadzoruje osobę przystępującą do egzaminu za pomocą kamery internetowej. Egzamin dostępny jest w języku angielskim i trwa 120 minut. Składa się z 100 pytań jednokrotnego wyboru.

Uczestnicy mają 3 podejścia do egzaminu w ciągu 180 dni od zakończenia szkolenia.

Certyfikat Scrum Master Certified (SMC™) ważny jest 3 lata. Aby przedłużyć jego ważność, należy wziąć udział w szkoleniu pozwalającym zaktualizować posiadaną wiedzę w wersji stacjonarnej lub zdalnej.

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

23.07 - 24.07.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

23.07 - 24.07.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

23.07 - 24.07.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

30.07 - 31.07.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

30.07 - 31.07.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

10.08 - 11.08.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

10.08 - 11.08.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

22.08 - 23.08.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

22.08 - 23.08.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

27.08 - 28.08.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

27.08 - 28.08.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

27.08 - 28.08.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

07.09 - 08.09.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

07.09 - 08.09.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

07.09 - 08.09.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

07.09 - 08.09.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

12.09 - 13.09.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

12.09 - 13.09.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

14.09 - 15.09.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

16.09 - 17.09.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

16.09 - 17.09.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

19.09 - 20.09.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

19.09 - 20.09.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

19.09 - 20.09.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

21.09 - 22.09.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

24.09 - 25.09.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

24.09 - 25.09.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

26.09 - 27.09.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

26.09 - 27.09.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

28.09 - 29.09.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

05.10 - 06.10.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

10.10 - 11.10.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

12.10 - 13.10.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

14.10 - 15.10.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

19.10 - 20.10.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

21.10 - 22.10.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

24.10 - 25.10.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

26.10 - 27.10.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

02.11 - 03.11.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

14.11 - 15.11.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

16.11 - 17.11.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

18.11 - 19.11.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

23.11 - 24.11.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

23.11 - 24.11.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

25.11 - 26.11.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

28.11 - 29.11.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

07.12 - 08.12.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

07.12 - 08.12.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

09.12 - 10.12.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

12.12 - 13.12.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

16.12 - 17.12.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

19.12 - 20.12.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1700 zł

kupzarezerwuj

28.12 - 29.12.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

28.12 - 29.12.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1700 zł

kupzarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.