Scrum Developer Certified (SDC®) z egzaminem


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Scrum Developer Certified (SDC®) .

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy): 700 zł

Opis szkolenia

Scrum Developer Certified (SDC®) to uznany i rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli członka zespołu Scrum. Certyfikacja przyznawana jest przez SCRUMStudy – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat ułatwia rozwój kariery w projektach realizowanych w metodzie Scrum oraz ułatwia jej wdrożenie w organizacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jakie obowiązki realizuje członek zespołu w metodzie Scrum oraz jak efektywnie realizować zadania i obowiązki:

 • pracy i wytwarzania rozwiązania/produktu w poszczególnych fazach projektu Scrum,
 • uczestnictwa w wydarzeniach Scrum,
 • zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości wytwarzanych produktów.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy Scrum, takie jak:

 • wprowadzenie do Scrum – SBOK Guide (SCRUM Body of Knowledge Guide),
 • podejście zwinne – zrozumienie agile, różnice między adaptacyjnym a tradycyjnym podejściem do realizacji inicjatyw biznesowych, miejsce Scrum wśród metodyk zwinnych,
 • role w Scrum – Właściciel Produktu (Product Owner), Scrum Master, Scrum Team,
 • pryncypia Scrum – empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe,
 • fazy projektu Scrumowego – inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementacja, retrospektywa, wdrożenie,
 • jakość dostarczanych produktów – kryteria akceptacji, rejestr produktu, dostarczanie wartości biznesowej.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 •  przygotowanie uczestników do wdrożenia metody Scrum w swojej organizacji,
 • pełne zrozumienie roli członka zespołu Scrum,
 • zdobycie wiedzy pozwalającej na przystąpienie do egzaminu Scrum Developer Certified (SDC®).

Korzyści

 • przygotowanie do międzynarodowego ceryfikatu Scrum Developer Certified (SDC®),
 • poznanie metody Scrum wykorzystywanej do wytwarzania i rozwoju produktów w złożonych środowiskach,
 • przygotowanie do pełnienia roli członka zespołu Scrum w organizacjach pracujących w tej metodzie oraz planujących jej wdrożenie,
 • zapoznanie się z pryncypiami i metodami Agile,
 • poznanie zasad skalowania metody Scrum.

Grupa docelowa

 • obecni oraz przyszli członkowie zespołów Scrumowych,
 • obecni oraz przyszli Scrum Masterowie,
 • obecni oraz przyszli Właściciele Produktu (Product Owner),
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • przedstawiciele działów IT,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • liderzy zespołów.

Certyfikacja

Egzamin Scrum Developer Certified (SDC®)

 • odbywa się w formie online, a w jego trakcie przedstawiciel SCRUMstudy nadzoruje osobę przystępującą do egzaminu za pomocą kamery internetowej,
 • dostępny jest w języku angielskim,
 • trwa 90 minut,
 • składa się z 75 pytań jednokrotnego wyboru,
 • Akredytor nie podaje progu zdawalności. Wynik jest podany w formie opisowej,
 • Uczestnik ma 3 podejścia do egzaminu w ciągu 80 dni od zakończenia szkolenia,
 • Certyfikat Scrum Developer Certified (SDC®) ważny jest 3 lata,
 • Ważność certyfikatu Scrum SDC® można przedłużyć na dwa sposoby:
  1. Zdając jakikolwiek inny egzamin certyfikujący z portfolio Scrum Study
  2. Zdać egzamin recertyfikujący (Scrum Study Recertification).

Cena egzaminu dla subskrybentów Inprogress Plus wynosi 700 zł netto + vat 23%.