Scrum Developer Certified (SDC™) z egzaminem


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Scrum Developer Certified (SDC®) .

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy): 700 zł

Opis szkolenia

Scrum Developer Certified (SDC®) to uznany i rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli członka zespołu Scrum. Certyfikacja przyznawana jest przez SCRUMStudy – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat ułatwia rozwój kariery w projektach realizowanych w metodzie Scrum oraz ułatwia jej wdrożenie w organizacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jakie obowiązki realizuje członek zespołu w metodzie Scrum oraz jak efektywnie realizować zadania i obowiązki:

 • pracy w poszczególnych fazach projektu Scrum,
 • uczestnictwa w wydarzeniach Scrum,
 • zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości wytwarzanych produktów.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy Scrum, takie jak:

 • wprowadzenie do Scrum – SBOK Guide (SCRUM Body of Knowledge Guide),
 • podejście zwinne – czym jest agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym a tradycyjnym realizowaniem inicjatyw biznesowych, miejsce Scrum wśród metodyk zwinnych,
 • role Scrum – Właściciel Produktu (Product Owner), Scrum Master, Scrum Team,
 • pryncypia Scrum – empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe,
 • fazy projektu Scrumowego – inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementacja, retrospektywa, wdrożenie,
  jakość dostarczanych produktów – kryteria akceptacji, rejestr produktu, dostarczanie wartości biznesowej.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrożenia metody Scrum w swojej organizacji oraz pełne zrozumienie roli członka zespołu Scrum. Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą na przystąpienie do egzaminu Scrum Developer Certified (SDC®).

Korzyści

 • przygotowanie do międzynarodowego Ceryfikatu Scrum Developer Certified (SDC®),
 • poznanie metody Scrum wykorzystywanej do wytwarzania i rozwoju produktów w złożonych środowiskach,
 • przygotowanie do pełnienia roli członka zespołu Scrum w organizacjach pracujących w tej metodzie oraz planujących jej wdrożenie,
 • zapoznanie się z prycypiami i metodami Agile,
 • poznanie zasad skalowania metody Scrum.

Grupa docelowa

 • obecni oraz przyszli członkowie zespołów Scrumowych,
 • obecni oraz przyszli Scrum Masterowie,
 • obecni oraz przyszli Właściciele Produktu (Product Owner),
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • przedstawiciele działów IT,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • liderzy zespołów.

Certyfikacja

Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu organizacji akredytującej ScrumStudy. Egzamin przeprowadzany jest w formie online, a w jego trakcie przedstawiciel ScrumStudy nadzoruje osobę przystępującą do egzaminu za pomocą kamery internetowej. Egzamin dostępny jest w języku angielskim i trwa 90 minut. Składa się z 75 pytań jednokrotnego wyboru. Akredytor nie podaje progu zdawalności. Wynik jest podany w formie opisowej.

Uczestnicy mają 3 podejścia do egzaminu w ciągu 180 dni od zakończenia szkolenia.

Certyfikat Scrum Developer Certified (SDC®) ważny jest 3 lata.

Przedłużyć ważność certyfikatu SDC® można na dwa sposoby:
1. Zdając jakikolwiek inny egzamin certyfikujący z portfolio Scrum Study
2. Zdać egzamin recertyfikujący (Scrum Study Recertification)

Cena egzaminu dla subskrybentów Inprogress Plus wynosi 700 zł netto + vat 23%.