MSP® 5th edition Foundation

Szkolenie MSP® 5th edition Foundation możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat MSP® Foundation.

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online
 • język materiałów szkoleniowych: angielski

Opis szkolenia

Celem szkolenia MSP 5th edition Foundation jest poznanie metodyki Skutecznego Zarządzania Programami oraz zrozumienie, jak można sprawnie zarządzać inwestycjami w zmiany.

Podczas kursu padają odpowiedzi na najbardziej istotne pytania, m.in.: jakie powody mogą stać za wykorzystaniem zarządzania programami, jak identyfikować projekty wchodzące w skład programu, jakich technik używać w czasie zarządzania programem oraz, co najważniejsze, w jaki sposób prowadzić program używając poszczególnych tematów ładu.
Szkolenie przekrojowo omawia kolejno pryncypia, tematy ładu oraz procesy składające się cykl życia programu.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenie odbywa się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).
Szkolenia zamknięte odbywają się w dowolnej formie (online lub stacjonarnie).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni, 1-2 dzień od godz. 09 do 17, 3 dzień od godz. 09 do godz. 15.00.

Cel szkolenia

 • nabycie umiejętności opracowywanie wybranych dokumentów programu np. deklaracji wizji, modelu docelowego, czy profili korzyści,
 • zdobycie podstawowej wiedzy na temat terminologii, metod i technik używanych w ramach MSP Foundation,
 • zdobycie wiedzy na temat poszczególnych tematów ładu i procesów,
 • przygotowanie uczestników do certyfikowanego egzaminu MSP Foundation.

Korzyści

 • poznanie pryncypiów zarządzania programami,
 • nabycie umiejętności analizy sposobu realizowania pryncypiów zarządzania programem,
 • poznanie tematów ładu,
 • nabycie wiedzy na temat przebiegu transformacji,
 • nabycie wiedzy na temat obowiązków wszystkich ról w programie,
 • zaznajomienie się z dokumentacją programu,
 • liczba PDU: 14.

Grupa docelowa

 • osoby, które biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • osoby zarządzające projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • osoby pełniące role w Radzie programu – Właściciele Programów, Kierownicy Zmiany Biznesowej, Kierownicy Programu,
 • osoby pełniące rolę w ramach Biura Programu,
 • osoby chcące poznać standard zarządzania programem.

Certyfikacja

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia, w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora).

Egzamin MSP 5th edition Foundation:

 • egzamin testowy składający się z 60 pytań (w tym 5 pytań próbnych),
 • język egzaminu: angielski,
 • czas trwania: 60 minut,
 • próg zdawalności 60%,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznej,
 • ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić wraz z pakietem egzaminacyjnym, w którego skład wchodzi: egzamin online oraz e-book (w języku szkolenia lub jeżeli jest niedostępny w takim języku, należy kupić wersję w języku angielskim, dostęp do ebooka ważny jest 5 lat).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku: Egzamin MSP Foundation – online + Podręcznik „Managing Successful Programmes 5th Edition” (E-book / ENG)

Dodatkowo, podczas zakupu szkolenia uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu MSP 5th Foundation (Take2 Re-sit Exam Option), który uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy odbywa się wyłącznie w formie online.
Zakupu Take2 re-sit exam należy dokonać przed pierwszym podejściem do egzaminu, nie można go dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Przegląd metodyki.
 • Pryncypia.
 • Tematy ładu.
 • Organizacja.
 • Projektowanie.
 • Uzasadnienie.
 • Struktura.
 • Wiedza.
 • Nadzór.
 • Decyzje.
 • Procesy MSP.
 • Identyfikowanie programu.
 • Projektowanie rezultatów.
 • Planowanie przyrostowego dostarczania.
 • Dostarczanie potencjałów.
 •  Wdrażanie rezultatów.
 • Ocena nowych informacji.
 • Zamykanie programu.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: