MSP® 5th edition Foundation

Szkolenie MSP® 5th edition Foundation możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat MSP® Foundation.

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online
 • język materiałów szkoleniowych: angielski

Dodatki

 • pakiet egzaminacyjny (obowiązkowy): 1940 zł
 • podręcznik od 300 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Celem szkolenia MSP 5th edition Foundation jest poznanie metodyki Skutecznego Zarządzania Programami oraz zrozumienie, jak można sprawnie zarządzać inwestycjami w zmiany.

Podczas kursu padają odpowiedzi na najbardziej istotne pytania, m.in.: jakie powody mogą stać za wykorzystaniem zarządzania programami, jak identyfikować projekty wchodzące w skład programu, jakich technik używać w czasie zarządzania programem oraz, co najważniejsze, w jaki sposób prowadzić program używając poszczególnych tematów ładu.
Szkolenie przekrojowo omawia kolejno pryncypia, tematy ładu oraz procesy składające się cykl życia programu.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenie odbywa się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).
Szkolenia zamknięte odbywają się w dowolnej formie (online lub stacjonarnie).

Cel szkolenia

 • nabycie umiejętności opracowywanie wybranych dokumentów programu np. deklaracji wizji, modelu docelowego, czy profili korzyści,
 • zdobycie podstawowej wiedzy na temat terminologii, metod i technik używanych w ramach MSP Foundation,
 • zdobycie wiedzy na temat poszczególnych tematów ładu i procesów,
 • przygotowanie uczestników do certyfikowanego egzaminu MSP Foundation.

Korzyści

 • Poznanie pryncypiów zarządzania programami.
 • Nabycie umiejętności analizy sposobu realizowania pryncypiów zarządzania programem,
 • Poznanie tematów ładu.
 • Nabycie wiedzy na temat przebiegu transformacji.
 • Nabycie wiedzy na temat obowiązków wszystkich ról w programie.
 • Zaznajomienie się z dokumentacją programu.
 • Liczba PDU – 21.

Grupa docelowa

 • Osoby, które biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • Osoby zarządzające projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • Osoby pełniące role w Radzie programu – Właściciele Programów, Kierownicy Zmiany Biznesowej, Kierownicy Programu,
 • Osoby pełniące rolę w ramach Biura Programu,
 • Osoby chcące poznać standard zarządzania programem.

Certyfikacja

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia, w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora).

Egzamin MSP 5th edition Foundation:

 • egzamin testowy składający się z 60 pytań (w tym 5 pytań próbnych),
 • język egzaminu: angielski,
 • czas trwania: 60 minut,
 • próg zdawalności 60%,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznej,
 • ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić wraz z pakietem egzaminacyjnym, w którego skład wchodzi: egzamin online oraz e-book (w języku szkolenia lub jeżeli jest niedostępny w takim języku, należy kupić wersję w języku angielskim, dostęp do ebooka ważny jest 5 lat).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku: Egzamin MSP Foundation – online + Podręcznik „Managing Successful Programmes 5th Edition (E-book / ENG) – pakiet obowiązkowy zgodnie z wymogami Akredytora.

Dodatkowo, podczas zakupu szkolenia uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu – Take2 re-sit exam, który uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy odbywa się wyłącznie w formie online.
Zakupu Take2 re-sit exam należy dokonać przed pierwszym podejściem do egzaminu, nie można go dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Przegląd metodyki.
 •  Pryncypia.
 • Tematy ładu.
 • Organizacja.
 • Projektowanie.
 • Uzasadnienie.
 •  Struktura.
 • Wiedza.
 • Nadzór.
 •  Decyzje.
 • Procesy MSP.
 •  Identyfikowanie programu.
 • Projektowanie rezultatów.
 • Planowanie przyrostowego dostarczania.
 • Dostarczanie potencjałów.
 •  Wdrażanie rezultatów.
 • Ocena nowych informacji.
 • Zamykanie programu.