MSP® 5th edition Practitioner


Szkolenie MSP® 5th edition Practitioner możesz zrealizować w ramach Inprogress+. Kliknij i poczytaj o naszej subskrypcji szkoleń.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat MSP® Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni
 • polski
 • szkolenie akredytowane
 • online

Opis szkolenia

Celem szkolenia MSP 5th na poziomie Practitioner jest pogłębienie znajomości metodyki MSP. W formie wykładów i warsztatów uczestnicy poznają „tajniki” MSP, szczegóły dotyczące procesów transformacji, powiązania ról z tematami i dokumentami, cały czas pamiętając o zasadach, czyli pryncypiach MSP. Szkolenie jest akredytowane, co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie MSP Practitioner. Udział w szkoleniu rekomendujemy osobom, które posiadają certyfikat MSP 5th Foundation. 

Warunkiem koniecznym by móc uczestniczyć w egzaminie MSP Practitioner w wersji 5, jest posiadanie certyfikatu MSP Foundation w wersji 5. 

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni, 1-2 dzień od godz. 09-17.

Cel szkolenia

 • pogłębienie znajomości metodyki MSP,
 • przygotowanie uczestników do przystąpienia do egzaminu na poziomie MSP® Practitioner.

Korzyści

 • nabycie umiejętności koncentrowania się na na definiowaniu i realizowaniu korzyści,
 • nabycie wiedzy na temat planowania programu i zawartych w nim projektów jako sposobu na wprowadzenie zmiany biznesowej w organizacji,
 • zdobycie wiedzy na temat mechanizmów sterowania, monitorowania i kontrolowania programu oraz projektów wykonywanych w programie,
 • nabycie umiejętności planowania i kontrolowania postępów programu oraz całościowego zarządzania programem,
 • nabycie umiejętności przeprowadzenia szczegółowej analizy procesów transformacji,
 • przygotowanie do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na poziomie MSP Practitioner,
 • liczba PDU: 14.

Grupa docelowa

 • osoby, które biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • osoby zarządzające projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • osoby pełniące role w programach – Właściciele Programów, Kierownicy Zmiany Biznesowej, Kierownicy Programu;
 • osoby pełniące role w ramach Biura Programu,
 • osoby, które mają za zadanie uczestniczyć lub kierować programami,
 • osoby, których zadaniem jest wdrażanie metodyki MSP® w organizacji,
 • osoby, które chcą poznać ten popularny standard zarządzania programem,
 • osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowymi certyfikatami.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Skuteczny kick-off meeting w praktyce 
SET – Zarządzanie spotkaniami przez Kierownika Projektu  
SET – Techniki identyfikacji ryzyka 
SET – Wyznaczanie korzyści projektowych i techniki ich mierzenia
SET – Pozytywność w życiu i w pracy – o aktywnym kreowaniu szczęścia 
SET – Techniki facylitacji w codziennej pracy managera   
SET – Narzędzia analizy biznesowej w praktyce
SET – Wizja i model architektury biznesowej w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

WAŻNE

Zgodnie z wytycznymi Akredytora, szkolenie należy kupić razem z egzaminem online, w języku wybranym przez uczestnika.
W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku: Egzamin MSP 5th edition Practitioner – online.

Egzamin MSP® 5th edition Practitioner

 • wymóg formalny: o certyfikat MSP® 5th edition Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu MSP® 5th edition Foundation,
 • forma egzaminu: online,
 • termin: po zakończeniu szkolenia możesz wybrać dowolny termin spośród terminów udostępnionych przez Akredytora na jego stronie,
 • język egzaminu: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępny język egzaminu: angielski,
 • egzamin testowy,
 • liczba pytań: 70,
 • próg zdawalności: do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 42 punktów,
 • czas trwania: cgzamin trwa 150 min,
 • możliwość korzystania z oficjalnego podręcznika MSP,
 • możliwość odnowienia certyfikatu po 3 latach, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • forma certyfikatu: elektroniczna.

Dodatkowo, podczas składania zamówienia możesz zakupić:

 • Certyfikat w wersji papierowej,
 • Powtórkę egzaminu MSP 5th edition Practitioner (Take2 Re-sit Exam Option)*
  – w przypadku negatywnego wyniku, opcja ta umożliwia ponowne podejście do egzaminu w formie online w ciągu 6 miesięcy od pierwotnego terminu, bez ponoszenia pełnego kosztu egzaminu,
  – *Take2 Re-sit Exam Option możesz zakupić wyłącznie podczas składania zamówienia na pierwszy termin egzaminu. Nie można tej opcji dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu.
 • Przegląd metodyki.
 •  Omówienie wybranych pytań z przykładowego zestawu egzaminacyjnego nr 1.
 • Omówienie wybranych pytań z przykładowego zestawu egzaminacyjnego nr 2.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: