MSP® 5th edition Practitioner

Szkolenie MSP® 5th edition Practitioner możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat MSP® Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni
 • polski
 • szkolenie akredytowane
 • online

Opis szkolenia

Celem szkolenia MSP 5th na poziomie Practitioner jest pogłębienie znajomości metodyki MSP. W formie wykładów i warsztatów uczestnicy poznają „tajniki” MSP, szczegóły dotyczące procesów transformacji, powiązania ról z tematami i dokumentami, cały czas pamiętając o zasadach, czyli pryncypiach MSP. Szkolenie jest akredytowane, co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie MSP Practitioner. Udział w szkoleniu rekomendujemy osobom, które posiadają certyfikat MSP 5th Foundation. 

Warunkiem koniecznym by móc uczestniczyć w egzaminie MSP Practitioner w wersji 5, jest posiadanie certyfikatu MSP Foundation w wersji 5. 

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni, 1-2 dzień od godz. 09-17.

 

Cel szkolenia

 • pogłębienie znajomości metodyki MSP,
 • przygotowanie uczestników do przystąpienia do egzaminu na poziomie MSP® Practitioner.

Korzyści

 • Nabycie umiejętności koncentrowania się na na definiowaniu i realizowaniu korzyści.
 • Nabycie wiedzy na temat planowania programu i zawartych w nim projektów jako sposobu na wprowadzenie zmiany biznesowej w organizacji.
 • Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów sterowania, monitorowania i kontrolowania programu oraz projektów wykonywanych w programie.
 • Nabycie umiejętności planowania i kontrolowania postępów programu oraz całościowego zarządzania programem.
 • Nabycie umiejętności przeprowadzenia szczegółowej analizy procesów transformacji.
 • Przygotowanie do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na poziomie MSP Practitioner.
 • Liczba PDU: 14

Grupa docelowa

 • osoby, które biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • osoby zarządzające projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • osoby pełniące role w programach – Właściciele Programów, Kierownicy Zmiany Biznesowej, Kierownicy Programu;
 • osoby pełniące role w ramach Biura Programu,
 • osoby, które mają za zadanie uczestniczyć lub kierować programami,
 • osoby, których zadaniem jest wdrażanie metodyki MSP® w organizacji,
 • osoby, które chcą poznać ten popularny standard zarządzania programem,
 • osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowymi certyfikatami.

Certyfikacja

 • O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.
 • Egzamin testowy, składający się z 70 pytań,
 • Język egzaminu: angielski,
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 42 punktów,
 • Egzamin trwa 150 min,
 • Pomoce naukowe: Oficjalny podręcznik MSP,
 • Ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić wraz z egzaminem. W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku Egzamin MSP Practitioner – online.

Dodatkowo, podczas zakupu szkolenia uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu MSP 5th Practitioner (Take2 Re-sit Exam Option), który uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy odbywa się wyłącznie w formie online.
Zakupu Take2 re-sit exam należy dokonać przed pierwszym podejściem do egzaminu, nie można go dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Przegląd metodyki.
 •  Omówienie wybranych pytań z przykładowego zestawu egzaminacyjnego nr 1.
 • Omówienie wybranych pytań z przykładowego zestawu egzaminacyjnego nr 2.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: