MSP® 5th edition Foundation


Szkolenie MSP® 5th edition Foundation możesz zrealizować w ramach Inprogress+. Kliknij i dowiedz się więcej o naszej subskrypcji szkoleń.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat MSP® Foundation.

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie
 • język materiałów szkoleniowych: angielski

Opis szkolenia

Celem szkolenia MSP 5th edition Foundation jest poznanie metodyki Skutecznego Zarządzania Programami oraz zrozumienie, jak można sprawnie zarządzać inwestycjami w zmiany.

Podczas kursu padają odpowiedzi na najbardziej istotne pytania, m.in.: jakie powody mogą stać za wykorzystaniem zarządzania programami, jak identyfikować projekty wchodzące w skład programu, jakich technik używać w czasie zarządzania programem oraz, co najważniejsze, w jaki sposób prowadzić program używając poszczególnych tematów ładu.
Szkolenie przekrojowo omawia kolejno pryncypia, tematy ładu oraz procesy składające się cykl życia programu.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenie odbywa się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).
Szkolenia zamknięte odbywają się w dowolnej formie (online lub stacjonarnie).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni, 1-2 dzień od godz. 09 do 17, 3 dzień od godz. 09 do godz. 15.00.

Cel szkolenia

 • nabycie umiejętności opracowywanie wybranych dokumentów programu np. deklaracji wizji, modelu docelowego, czy profili korzyści,
 • zdobycie podstawowej wiedzy na temat terminologii, metod i technik używanych w ramach MSP Foundation,
 • zdobycie wiedzy na temat poszczególnych tematów ładu i procesów,
 • przygotowanie uczestników do certyfikowanego egzaminu MSP Foundation.

Korzyści

 • poznanie pryncypiów zarządzania programami,
 • nabycie umiejętności analizy sposobu realizowania pryncypiów zarządzania programem,
 • poznanie tematów ładu,
 • nabycie wiedzy na temat przebiegu transformacji,
 • nabycie wiedzy na temat obowiązków wszystkich ról w programie,
 • zaznajomienie się z dokumentacją programu,
 • liczba PDU: 14.

Grupa docelowa

 • osoby, które biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • osoby zarządzające projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • osoby pełniące role w Radzie programu – Właściciele Programów, Kierownicy Zmiany Biznesowej, Kierownicy Programu,
 • osoby pełniące rolę w ramach Biura Programu,
 • osoby chcące poznać standard zarządzania programem.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Skuteczny kick-off meeting w praktyce 
SET – Zarządzanie spotkaniami przez Kierownika Projektu  
SET – Techniki identyfikacji ryzyka 
SET – Wyznaczanie korzyści projektowych i techniki ich mierzenia
SET – Pozytywność w życiu i w pracy – o aktywnym kreowaniu szczęścia 
SET – Techniki facylitacji w codziennej pracy managera   
SET – Narzędzia analizy biznesowej w praktyce
SET – Wizja i model architektury biznesowej w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

WAŻNE

Zgodnie z wytycznymi Akredytora, szkolenie należy kupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który obejmuje egzamin online, dostęp do ebooka oraz OTM (Official Training Materials).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia należy wybrać dodatek: Egzamin MSP 5th edition Foundation – online + ebook + OTM.

Egzamin MSP 5th edition Foundation

 • forma egzaminu: online,
 • termin: po zakończeniu szkolenia możesz wybrać dowolny termin spośród terminów udostępnionych przez Akredytora na jego stronie,
 • język egzaminu: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępny język egzaminu: angielski,
 • egzamin testowy,
 • liczba pytań: 60 pytań (w tym 5 pytań próbnych),
 • czas trwania: 60 minut,
 • próg zdawalności: 60%,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznej,
 • możliwość odnowienia certyfikatu po 3 latach – dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • forma certyfikatu: elektroniczna.

Ebook

 • język ebooka: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin (po wybraniu nie można zmienić języka),
 • aktualnie dostępny język ebooka: angielski,
 • dostęp do ebooka ważny przez 5 lat, wyłącznie na platformie Akredytora.

OTM – Official Training Materials

 • to oficjalne materiały szkoleniowe, opracowane przez PeopleCert,
 • materiały są w formie pliku PDF, który można pobrać ze strony Akredytora na komputer,
 • język OTM: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępny język OTM: angielski.

Dodatkowo, podczas składania zamówienia możesz zakupić

 • Certyfikat w wersji papierowej
 • Powtórkę egzaminu Egzamin MSP 5th edition Foundation (Take2 Re-sit Exam Option)*
  – w przypadku negatywnego wyniku, opcja ta umożliwia ponowne podejście do egzaminu w formie online w ciągu 6 miesięcy od pierwotnego terminu, bez ponoszenia pełnego kosztu egzaminu,
  – *Take2 Re-sit Exam Option możesz zakupić wyłącznie podczas składania zamówienia na pierwszy termin egzaminu. Nie można tej opcji dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu.

Akredytowane materiały szkoleniowe opracowane przez Inprogress

 • oprócz OTM otrzymasz oczywiście akredytowane materiały szkoleniowe przygotowane przez Inprogress w formie prezentacji szkoleniowej,
 • na szkoleniach online materiały są dostępne w wersji elektronicznej, wersję papierową można zakupić w trakcie składania zamówienia,
 • na szkoleniach stacjonarnych materiały są dostępne w wersji papierowej,
 • język materiałów: jest zgodny z językiem realizowanego szkolenia.
 • Przegląd metodyki.
 • Pryncypia.
 • Tematy ładu.
 • Organizacja.
 • Projektowanie.
 • Uzasadnienie.
 • Struktura.
 • Wiedza.
 • Nadzór.
 • Decyzje.
 • Procesy MSP.
 • Identyfikowanie programu.
 • Projektowanie rezultatów.
 • Planowanie przyrostowego dostarczania.
 • Dostarczanie potencjałów.
 •  Wdrażanie rezultatów.
 • Ocena nowych informacji.
 • Zamykanie programu.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: