Change Management Foundation

Opis szkolenia

Change Management Foundation jest zbiorem koncepcji i dobrych praktyk zarządzania zmianą w organizacji. Opiera się na sprawdzonych, polecanych metodach działań usprawniających przeprowadzenie i utrzymanie zmiany biznesowej. Dzięki zapoznaniu uczestników ze sposobami pracy z jednostkami i zespołami z perspektywy uczenia, motywowania, komunikowania się, tworzenia i prezentowania wizji zmiany, radzenia sobie z oporem – efektywność wprowadzania przez nich zmian ulegnie poprawie. Dodatkowo osoby po szkoleniu będą miały większą świadomość w jaki sposób należy budować struktury wspomagające wprowadzanie zmian: zespoły zarządzające zmianą oraz sieci agentów zmiany.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1150 zł 

Egzamin:

700 zł

Podręcznik

180 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Change Management Foundation, dzięki której uczestnicy będą mogli świadomie zarządzać zmianą w organizacji.
 • Zbudowanie w uczestnikach świadomości przebiegu zmiany w organizacji, żeby mogli być świadomym członkiem zespołu zarządzającego zmianą albo sieci agentów zmiany.
 • Przygotowanie uczestników do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management Foundation.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się trzeciego dnia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą w organizacji,
 • Kierownicy / liderzy zmian w organizacji,
 • Konsultanci zarządzania zmianą,
 • Osoby chcące potwierdzić swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Język polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

 • Podręcznik dostępny jest tylko w języku angielskim.
  Oprócz wersji papierowej dostępnej w Inprogress, istnieje możliwość zamówienia indywidulanie e-book’a, tworząc konto na stronie www.apmg-businessbooks.com i opłacając zamówienie kartą kredytową (nie ma możliwości otrzymania faktury).
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie procesu zmiany.
 • Zdobycie umiejętności tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie.
 • Zdobycie wiedzy na temat skutecznego realizowania zmiany.
 • Poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany.
 • Poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian.
 • Podniesienie umiejętności identyfikacji preferencji osobowościowych interesariuszy zmiany oraz odpowiednich sposobów oddziaływań z uwzględnieniem tych preferencji
 • Uświadomienie sobie zależności między zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostkami.
 • Liczba PDU: 21
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Certyfikacja:

Szkolenie jest akredytowane przez APMG. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 3-go dnia szkolenia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Przebieg egzaminu:

 • egzamin składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 40 minut,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25 poprawnych odpowiedzi,
 • w trakcie egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych,
 • egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim
 • certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Uczestnik może również zakupić certyfikat w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Moduł 1 – Zmiana a osoba
 • Moduł 2 – Zmiana a Organizacja
 • Moduł 3 – Angażowanie interesariuszy i Komunikacja
 • Moduł 4 – Zmiana w praktyce

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

17.12 - 19.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 19.12.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.01 - 09.01.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.01 - 09.01.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

14.01 - 16.01.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.01 - 23.01.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.01 - 23.01.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

28.01 - 30.01.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.02 - 06.02.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.02 - 13.02.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.02 - 13.02.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

18.02 - 20.02.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

18.02 - 20.02.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

25.02 - 27.02.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.03 - 06.03.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.03 - 13.03.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.03 - 13.03.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

18.03 - 20.03.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

18.03 - 20.03.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

25.03 - 27.03.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.04 - 10.04.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.04 - 10.04.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.04 - 10.04.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.04 - 17.04.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.04 - 17.04.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.04 - 17.04.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

13.05 - 15.05.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

13.05 - 15.05.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

20.05 - 22.05.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

20.05 - 22.05.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.05 - 29.05.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.05 - 29.05.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.06 - 05.06.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.06 - 05.06.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.06 - 12.06.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.06 - 12.06.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

24.06 - 26.06.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

24.06 - 26.06.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

01.07 - 03.07.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.07 - 10.07.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.07 - 10.07.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.07 - 17.07.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.07 - 17.07.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

22.07 - 24.07.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.08 - 07.08.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.08 - 07.08.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.08 - 07.08.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

26.08 - 28.08.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

26.08 - 28.08.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

26.08 - 28.08.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

02.09 - 04.09.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

02.09 - 04.09.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.09 - 11.09.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.09 - 18.09.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.09 - 18.09.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.09 - 25.09.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.10 - 09.10.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.10 - 09.10.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

14.10 - 16.10.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

14.10 - 16.10.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.10 - 23.10.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.10 - 23.10.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.11 - 06.11.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.11 - 06.11.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

18.11 - 20.11.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

18.11 - 20.11.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

25.11 - 27.11.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

25.11 - 27.11.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

02.12 - 04.12.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

02.12 - 04.12.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.12 - 11.12.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.12 - 11.12.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.12 - 11.12.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.12 - 18.12.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Udzielam zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera jest INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainnings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu