Change Management Foundation


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Change Management Foundation.

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin 750 zł
 • podręcznik: 250 zł

Opis szkolenia

Change Management Foundation jest zbiorem koncepcji i dobrych praktyk zarządzania zmianą w organizacji. Opiera się na sprawdzonych, polecanych metodach działań usprawniających przeprowadzenie i utrzymanie zmiany biznesowej. Dzięki zapoznaniu uczestników ze sposobami pracy z jednostkami i zespołami z perspektywy uczenia, motywowania, komunikowania się, tworzenia i prezentowania wizji zmiany, radzenia sobie z oporem – efektywność wprowadzania przez nich zmian ulegnie poprawie. Dodatkowo osoby po szkoleniu będą miały większą świadomość w jaki sposób należy budować struktury wspomagające wprowadzanie zmian: zespoły zarządzające zmianą oraz sieci agentów zmiany.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Szkolenie online odbywa się przy wykorzystaniu darmowej platformy Mural, upewnij się, że z Twojego komputera można wejść na tę stronę.

Cel szkolenia

 • Przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Change Management Foundation, dzięki której uczestnicy będą mogli świadomie zarządzać zmianą w organizacji.
 • Zbudowanie w uczestnikach świadomości przebiegu zmiany w organizacji, żeby mogli być świadomym członkiem zespołu zarządzającego zmianą albo sieci agentów zmiany.
 • Przygotowanie uczestników do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management Foundation.

Korzyści

 • Zrozumienie procesu zmiany.
 • Zdobycie umiejętności tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie.
 • Zdobycie wiedzy na temat skutecznego realizowania zmiany.
 • Poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany.
 • Poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian.
 • Podniesienie umiejętności identyfikacji preferencji osobowościowych interesariuszy zmiany oraz odpowiednich sposobów oddziaływań z uwzględnieniem tych preferencji
 • Uświadomienie sobie zależności między zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostkami.
 • Liczba PDU: 21

Grupa docelowa

 • Osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą w organizacji,
 • Kierownicy / liderzy zmian w organizacji,
 • Konsultanci zarządzania zmianą,
 • Osoby chcące potwierdzić swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez APMG. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 3-go dnia szkolenia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Przebieg egzaminu:

 • egzamin składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 40 minut,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25 poprawnych odpowiedzi,
 • w trakcie egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych,
 • egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim
 • certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia

Moduł 1 – Zmiana a osoba
Moduł 2 – Zmiana a Organizacja
Moduł 3 – Angażowanie interesariuszy i Komunikacja
Moduł 4 – Zmiana w praktyce