Change Management Foundation


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Change Management Foundation.

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski lub angielski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Change Management Foundation jest zbiorem koncepcji i dobrych praktyk zarządzania zmianą w organizacji. Opiera się na sprawdzonych, polecanych metodach działań usprawniających przeprowadzenie i utrzymanie zmiany biznesowej. Dzięki zapoznaniu uczestników ze sposobami pracy z jednostkami i zespołami z perspektywy uczenia, motywowania, komunikowania się, tworzenia i prezentowania wizji zmiany, radzenia sobie z oporem – efektywność wprowadzania przez nich zmian ulegnie poprawie. Dodatkowo osoby po szkoleniu będą miały większą świadomość w jaki sposób należy budować struktury wspomagające wprowadzanie zmian: zespoły zarządzające zmianą oraz sieci agentów zmiany.

Gra szkoleniowa

Podczas szkolenia w trybie stacjonarnym uczestnicy wezmą udział w grze Change Management Game: Bistro Rewolucja, która pomoże zrozumieć zasady metodyki.

WAŻNE:

Szkolenie online odbywa się przy wykorzystaniu darmowej platformy Mural. Przed wzięciem udziału w kursie upewnij się, że możesz wejść na stronę tej platformy.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • w tygodniu, w weekend: 3 dni, 1-2 dzień godz. 09.00-17.00, 3 dzień 09.00-15.30,
 • egzamin rozpoczyna się po zakończeniu części dydaktycznej szkolenia.

Cel szkolenia

 • Przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Change Management Foundation, dzięki której uczestnicy będą mogli świadomie zarządzać zmianą w organizacji.
 • Zbudowanie w uczestnikach świadomości przebiegu zmiany w organizacji, żeby mogli być świadomym członkiem zespołu zarządzającego zmianą albo sieci agentów zmiany.
 • Przygotowanie uczestników do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management Foundation.

Korzyści

 • zrozumienie procesu zmiany,
 • zdobycie umiejętności tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmiani,
 • zdobycie wiedzy na temat skutecznego realizowania zmiany,
 • poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany.,
 • poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian,
 • podniesienie umiejętności identyfikacji preferencji osobowościowych interesariuszy zmiany oraz odpowiednich sposobów oddziaływań z uwzględnieniem tych preferencji,
 • uświadomienie sobie zależności między zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostkami,
 • liczba PDU: 21.

Grupa docelowa

 • Osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą w organizacji,
 • Kierownicy / liderzy zmian w organizacji,
 • Konsultanci zarządzania zmianą,
 • Osoby chcące potwierdzić swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez APMG. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego.

Egzamin Change Management Foundation:

 • termin: egzamin odbywa się 3-go dnia szkolenia, po zakończeniu części dydaktycznej,
 • forma egzaminu: stacjonarna po szkoleniu stacjonarnym, online po szkoleniu w formie online,
 • test jednokrotnego wyboru,
 • czas trwania: 40 minut,
 • 50 pytań,
 • próg zdawalności: 25 punktów,
 • język egzaminu: polski lub angielski,
 • nie można korzystać z pomocy dydaktycznych,
 • ważność certyfikatu: bezterminowy,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej,
 • podczas przygotowań do egzaminu zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy w symulatorze egzaminów, który dostępny jest w bezpłatnej aplikacji Inprogress.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 1. Moduł 1 – Zmiana a Osoba:
  • uczenie się ludzi,
  • motywacja,
  • modele zmiany indywidualnej,
  • różnice indywidualne.
 2. Moduł 2 – Zmiana a Organizacja:
  • metafory organizacji
  • kultura i klimat organizacji,
  • modele zmiany,
  • czynniki zmiany,
  • tworzenie wizji.
 3. Moduł 3 – Angażowanie interesariuszy i Komunikacja:
  • pryncypia,
  • identyfikacja i segmentacja interesariuszy
  • maski i mapy empatii
  • mapowanie interesariuszy,
  • strategie wywierania wpływu,
  • informacja zwrotna,
  • komunikowanie zmiany,
  • planowanie komunikacji.
 4. Moduł 4 – Zmiana w praktyce:
  • gotowość zmiany,
  • zastosowanie wiedzy w praktyce,
  • budowanie zespołu zmian,
  • plan zarządzania zmianą,
  • opór i praca z oporem w organizacji,
  • ocena dotkliwości zmiany,
  • ocena wpływu interesariuszy.

Zobacz inne nasze szkolenia:

DTM® Foundation – JEDYNE akredytowane szkolenie z metodyki Design Thinking


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Opcjonalne: