Change Management Game: Bistro Rewolucja

Uczestnicy rozgrywki mają za zadanie przekształcić przeciętną restaurację w jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ekskluzywnych lokali w okolicy. Walczyć będą również o zajęcie jak najlepszej pozycji na rynku. Aby to osiągnąć gracze będą szkolić, informować i motywować pracowników, a także priorytetyzować interesariuszy, przełamywać opory i podnosić Renomę Restauracji.

Szkolenia Change Management Foundation firmy INPROGRESS zostały wzbogacone o nowe narzędzie: grę szkoleniową Change Management Game: Bistro Rewolucja.

Co dzieje się w trakcie rozgrywki?

Uczestnicy rozgrywki mają za zadanie przekształcić przeciętną restaurację w jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ekskluzywnych lokali w okolicy.  Walczyć będą również o zajęcie jak najlepszej pozycji na rynku. Aby to osiągnąć gracze będą szkolić, informować i motywować pracowników, a także priorytetyzować interesariuszy, przełamywać opory i podnosić Renomę Restauracji.

Dzięki zastosowaniu gry uczestnicy budują wspólne doświadczenia, na bazie których trener pokazuje przykłady i tłumaczy funkcjonowanie dobrych praktyk prezentowanych w trakcie kursu.

Gry planszowe to, oprócz wartości edukacyjnej, dobra zabawa angażująca uczestników szkolenia. Gracze podejmują decyzje, analizują je i poprzez obserwację, jakie działania przynoszą im korzyści, chcą je doskonalić. Powiązanie mechanizmów zastosowanych w grze z rzeczywistością, umożliwia przeniesienie wniosków z rozgrywki w taki sposób, aby stały się użyteczne w codziennej pracy zawodowej.

Omówienie rozgrywki polega na wyciągnięciu wniosków, które są pogłębiane przez trenera w trakcie całego szkolenia. Dzięki odniesieniom do wspólnych doświadczeń zdobytych w czasie trwania gry, trener prezentuje najważniejsze obszary merytoryczne kursu Change Management Foundation, takie jak:

 • sposoby uczenia się ludzi dorosłych,
 • motywowanie pracowników przechodzących przez zmianę,
 • wzajemny wpływ przebiegu projektu/programu projektów i inicjatywy zmiany,
 • modele przeprowadzania zmiany w organizacji,
 • wpływ interesariuszy na efektywność zmiany,
 • priorytetyzacja interesariuszy,
 • komunikacja z interesariuszami,
 • wzór na zmianę Beckharda i Harrisa,
 • opory interesariuszy i radzenie sobie z oporem.

Cała rozgrywka zajmuje 3 godziny czasu szkolenia i stanowi bazę do przekazania treści kursu na poziomie Foundation.

Dzięki rozgrywce, uczestnicy szkoleń dowiedzą się:

 • dlaczego sprawne przekazywanie ludziom informacji jest jednym z kluczy do sukcesu w zarządzaniu zmianą,
 • jak oddziałuje wprowadzanie zmiany w organizacji na motywowanie pracowników,
 • na co wpływa uczenie ludzi w kontekście zmiany organizacyjnej,
 • jakie są typowe opory występujące w organizacji i jak sobie z nimi radzić,
 • w jaki sposób zarządzać interesariuszami podczas zmiany,
 • jakie sytuacje pomagają, a jakie przeszkadzają podczas wprowadzania zmiany w organizacji.

Gdzie stosujemy?

Na szkoleniach Change Management: Foundation

Galeria