do góry

ITIL® Foundation – szkolenie akredytowane

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do metodyki ITIL®
 2. Zarządzanie usługami
 3. Cykl życia usługi
 4. Strategia usługi
 5. Projektowanie usługi
 6. Przekazanie usługi
 7. Eksploatacja usługi
 8. Ustawiczne doskonalenie usługi
 9. Zakończenie szkolenia
 10. Egzamin ITIL® Foundation

Adresaci szkolenia

 • kadra zarządzająca i pracownicy działów IT,
 • kierownicy i pracownicy wsparcia (Servicedesk),
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem i stosowaniem metodyki ITIL w praktyce,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ITIL® Foundation.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • zdobycie wiedzy na temat procesów, relacji, korzyści i wyzwań w metodyce ITIL®,
 • zdobycie wiedzy na temat tego, jak wygląda Cykl Życia Usługi (Service Lifecycle), na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL®,
 • zrozumienie modelu procesowego, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę,
 • zapoznanie się z  podstawowymi definicjami oraz standardowym słownictwem z zakresu tematyki ITIL®,
 • bardzo dobre przygotowanie do certyfikowanego egzaminu ITIL® Foundation.

Korzyści dla firmy:

 • stosowanie metodyki ITIL® pozwala na redukcję kosztów (do zarządzania IT podchodzimy, jak do zarządzania biznesem),
 • lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji),
 • zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy),
 • uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności),
 • usprawnienie komunikacji (na co wpływa spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji),
 • poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu, również w przypadku wewnętrznych działów IT).

Certyfikacja

Przebieg egzaminu ITIL Foundation: 

 1. Egzamin ITIL Foundation trwa 60 minut i składa się z 40 pytań
 2. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa
 3. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt
 4. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 5. Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 26 pytań (65%). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie.

Egzamin ma formę pisemną. Zgodnie z regulaminem egzaminu nie wolno używać jakichkolwiek materiałów pomocniczych, środków łączności jak również nie wolno konsultować się z innymi zdającymi.


Posiadanie certyfikatu ITIL Foundation oznacza uzyskanie dokumentu o istotnej wartości. Certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie i potwierdza wartość kompetencji osoby, która taki certyfikat zdobędzie.


Poniżej schemat certyfikacji ITIL wraz z punktami za zdany egzamin

ITIL_Credit_System_Diagram