Mariusz Kulawik Trener Inprogress

Mariusz Kulawik

Approved Trainer of PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MCPS: Microsoft Certified Professional

Doświadczenie

3 obszary działalności:

Obszar PMO (Kierownik Biura Projektów)

6 lat doświadczenia jako Kierownik Biura Projektów w organizacjach sektora prywatnego jak i publicznego w  zakresie:

– Wdrażanie metodyk i standardów zarządzania projektami i programami
– Integrowanie narzędzi informatycznych wspierających prace PMO i zarządzania projektami (w tym platforma Microsoft, easyredminie v10 i v11)
– Wspieranie realizacji projektów
– Doradztwo w zarządzaniu zasobami i szkolenia
– Konsultacje, doradztwo i opieka merytoryczna
– Przygotowanie metodyki i dostosowanie do warunków projektu w ramach PZP

Obszar PM (Kierownik Projektów)

12 lat doświadczenia jako Kierownik Projektów realizowanych w Polsce,  Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii. Multidyscyplinarne projekty z obszarów IT – (sztuczna Inteligencja, wirtualna rzeczywistość, e-commerce), budowalnych, edukacyjnych, innowacyjnych i sportu. W tym, także z wykorzystaniem środków publicznych (ministerialnych, UE). Maksymalne zespoły projektowe do 500 osób i 71 firm współpracujących, budżet 120 mln PLN.

Obszar Trener

5 letnie doświadczenie w roli trenera z zakresu zarządzania projektami. Prawie 2000 uczestników, ponad 150 przeprowadzanych szkoleń zarówno dedykowanych jak i otwartych. Autor programów szkoleń z zakresu łączenia narzędzi IT i  metodyki PRINCE2 i Prince2Agile oraz ram postepowania Scrum. Akredytacje Prince2, Prince2Agile.

Specjalizacja

Certyfikowany (PRINCE2, Prince2Agile c, Agile, ITIL, MoR, MCPS) menadżer projektów i kierownik biur zarządzania projektami z dwunastoletnim doświadczeniem w realizacji projektów  w  kraju  i  zagranicą dla sektora komercyjnego i publicznego. Wykładowca  i  akredytowany trener z metodyk Prince2 i Prince2Agile oraz standardów IPMA.

Wykształcenie

Ukończył studia wyższe na kierunkach zarządzanie, psychologia, informatyka na Akademii WSB, WSZMiJO i Uniwersytecie Śląskim.