Marcin Trendel

Lead Trainer dla portfolio metodyk Agile&Scrum. Approved Trainer of AgilePM®, AgileBA®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, SCRUMstudy.

Doświadczenie

Jego doświadczenia zawodowe obejmują kilkunastoletnią praktykę w działach projektów, rozwoju, sprzedaży, nieruchomości i windykacji. Posiada bogate doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związanych z zarządzaniem nawet kilkudziesięcioosobowymi zespołami projektowymi oraz prowadzeniu kilku projektów jednocześnie. Ważną częścią jego życia zawodowego było wspieranie zespołu od strony analizy biznesowej. Zarządzał wieloma projektami z zakresu HR, finansów, handlu, IT, nieruchomości i ruchomości windykacyjnych. Świadczył swoje usługi dla urzędów miast oraz firm takich jak: Google, Hewlett Packard, Budimex, Eurobank, UBS, Bank BPH, Warta, PZU, Energa, Tauron czy PGE.  Jego doświadczenia zawodowe obejmują również wieloletnią pracę dydaktyczną w roli trenera i wykładowcy.

Ważną częścią życia zawodowego Marcina była i jest działalność społeczna. Pierwsze doświadczenia jako menedżer i trener zdobywał w zarządzie Europejskiego Centrum Integracji i Rozwoju oraz jako wiceprzewodniczący Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, gdzie w 2005 roku stworzył Biuro Karier dla studentów i absolwentów.

Specjalizacja

Projektuje oraz prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru zarządzania projektami, analizy biznesowej, zarządzania strategicznego czy zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka AgilePM®, AgileBA®, PRINCE2® oraz PRINCE2 Agile®. Tajniki tej ostatniej zgłębiał w Londynie podczas szkoleń u Keith`a Richards`a – wiodącego autora.

Wykształcenie

Menedżer i trener z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach. Z wykształcenia ekonomista ze specjalizacją w zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi. Studia ukończył na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2007 r.).

Posiada certyfikaty PRINCE2® Practitioner, AgilePM® Practitioner, PRINCE2 Agile® Practitioner, AgileBA® Practitioner, Change Management oraz Certified SAFe® 4 Agilist.