Monika Olejniczak

Approved Trainer of PRINCE2®, MoR®, AgilePM®, PMP®, Change Management.
  • PRINCE2
  • M_o_R
  • AgilePM
  • Change Management
  • PMI

Doświadczenie

Trener biznesu, konsultant, koordynator projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując oraz nadzorując projekty dla instytucji publicznych z zakresu edukacji, profilaktyki oraz kompetencji osobistych. Realizowała dla instytucji z sektora prywatnego oraz publicznego wdrożenia metodyki PRINCE2® oraz standardu PMI do zarządzania projektami. Jest współautorem standardu zarządzania projektami MED PM. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w obszarze rozwoju osobistego oraz zarządzania projektami. Do jej zadowolonych Klientów należą m.in. RBS Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Jako trener na sali szkoleniowej spędziła ponad 1000 godzin.
W ramach działalności społecznej jest członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Chełmońskiego”, co pozwala jej na codzienny kontakt z projektami i inicjatywami oddolnymi. Do jej obowiązków należy m.in. ocena projektów składanych przez beneficjentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Specjalizacja

Projektuje oraz prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, zarządzania przez cele oraz rozwoju osobistego i kompetencji miękkich. Szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka PRINCE2®, AgilePM® oraz M_o_R®.

Wykształcenie

Absolwentka pedagogiki specjalnej APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (tytuł magistra uzyskała w 2004 r). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Certyfikowany kierownik projektów – posiada certyfikaty PRINCE2® Practitioner, MoR® Practitioner, MSP® Foundation, AgilePM® Practitioner, Change Management, IPMA poziom D.