Edyta Dziados Trener Inprogress

Edyta Dziados

Approved Trainer of Change Management, Facilitation. Licencjonowana facylitatorka Management 3.0

Doświadczenie

Trenerka od 2010 roku, budująca programy rozwojowe dla klientów z różnorodnych środowisk edukacyjnych, pozarządowych i biznesowych, specjalizująca się w rozwoju kompetencji psycho-społecznych. W organizacjach pozarządowych i oświatowych realizowała projekty rozwojowe i wdrażające zmiany organizacyjne. Zarządzała pracą zespołów odpowiedzialnych za diagnozę i wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży. Współtworzyła Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Współpracy TAMA, działający przy SPPP Krakowski Ośrodek Terapii (KOT). Pracując w szkołach oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej była odpowiedzialna za profesjonalną diagnozę dzieci i młodzieży oraz za wspieranie osób dorosłych w zakresie rozwiązywania konfliktów i radzeniu sobie z kryzysami.  Aktualnie wspiera managerów i pracowników w zakresie rozwijania kompetencji umożliwiających efektywną współpracę i wdrażanie zmian oraz budowanie kultury organizacyjnej spod znaku Agile.

W Inprogress jest Product Ownerką  – pracuje nad rozwojem aplikacji oraz koordynuje prace zespołu odpowiedzialnego za rozwój Inprogress Plus.

Specjalizacja

Akredytowana trenerka Change Management i Facilitation oraz licencjonowana facylitatorka Management 3.0.

Specjalizuje się w szkoleniach podnoszących efektywność komunikacji i współpracy zespołowej i interpersonalnej. Tworzy autorskie programy rozwojowe dopasowane do rozpoznanych potrzeb biznesowych organizacji, w oparciu o myślenie systemowe. Wspiera organizacje w zakresie diagnozowania trudności we współpracy i w zakresie tworzenia strategii rozwoju kultury organizacyjnej budującej zaufanie i motywację oraz mechanizmy umożliwiające przeciwdziałanie mobbingowi. Na Sali szkoleniowej korzysta z różnorodnych form wspierających rozwój kompetencji – elementów dramy stosowanej, storytellingu, gier i symulacji, myślenia wizualnego. Planując warsztaty korzysta z metody warsztatu systemowego.

Wykształcenie

Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ oraz Diagnostyki Psychologicznej UG. Absolwentka rocznej Szkoły Trenerskiej BAZA 2010 oraz licznych kursów rozwijających kompetencje trenerskie (drama stosowana; gry szkoleniowe; symulacje; trening twórczości; myślenie wizualne).