Piotr Pacyna

TOGAF® Approved Trainer.

Doświadczenie

Doświadczony wykładowca i praktyk z zakresu zarządzania projektami. W latach 2008-2009 brał udział w pracach standaryzacyjnych Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU-T) w grupie SG17 Q10. Od 1995 roku zaangażowany w projekty badawcze z 5., 6. i 7. Programu Ramowego. Był członkiem zespołu zarządzania projektami w dużych tzw. projektach zintegrowanych UE. Pracował w projektach badawczo-wdrożeniowych krajowych. Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim z  telekomunikacji, informatyki i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Specjalizacja

Specjalizuje się w architekturze korporacyjnej oraz bezpieczeństwie systemów teleinformatycznych.

Wykształcenie

Absolwent kierunku Informatyka na Wydziale EAIiE w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przebywał na stażach naukowych we Francji oraz w Hiszpanii. Od 1995 roku jest adiunktem w Katedrze Telekomunikacji AGH, w której prowadzi badania naukowe z zakresu projektowania i użytkowania sieci teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa systemów sieciowych opartych na protokołach Internetowych. W 2005 roku obronił rozprawę doktorską w dyscyplinie Telekomunikacja.