Marcin Jackowski

Dyrektor Działu Trenerów i Konsultantów. Lead Trainer dla portfolio metodyk AXELOS. Approved Trainer of PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, P3O®, MSP®, MoP®, MoV®, M_o_R® i AgilePM®.

Doświadczenie

Trener i manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach. Członek rady programowej magazynu Strefa PMI. Posiada doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związane z zarządzaniem zespołami i kierowaniem projektami, działem serwisu oraz sprzedaży.
Ma doświadczenie w zarządzaniu programami i portfelem zmian biznesowych w organizacji. Trener wiodący dla portfolio metodyk AXELOS. Akredytowany trener metodyki PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® oraz MoV®. Projektuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zarządzania projektami, programami, portfelem i zarządzania ryzykiem w projektach. Realizuje także wdrożenia metodyk w organizacjach.

Pracownicy, kierownicy projektów, kierownicy liniowi oraz pracownicy biur projektów między innymi takich firm jam urzędy miast, Electrolux, Energa, Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Sygnity, Politechnika Warszawska, Ministerstwo Finansów czy Ministerstwo Sprawiedliwości – to tylko niektóre z firm i instytucji, dla których świadczył usługi szkoleniowe, doradcze i wdrożeniowe.

Specjalizacja

Najważniejsze obszary zainteresowań i pracy to zarządzanie projektami (PRINCE2® i PMI/ PMBoK), programami (MSP®), portfolio (MoP®), zarządzanie ryzykiem w organizacji (M_o_R®) oraz budowa i organizacja biur portfeli, programów i projektów (P3O®). Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, konsultingu i wdrożeniach rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania zmianą biznesową na różnych poziomach w organizacji (P3RM).

Wykształcenie

Z wykształcenia ekonomista ze specjalizacjami zarządzanie firmą oraz rachunkowość. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Dodatkowo ukończył szkołę trenerską. Posiada certyfikaty: PMP®, MoR® Foundation, Change ManagementTM  Foundation, Better Busines Case Foundation.