Michał Eromin Trener Inprogress

Michał Eromin

Approved Trainer of Facilitation, Projektant, Trener Design Thinking

Doświadczenie

Zajmuje się tworzeniem nowych produktów szkoleniowych i facylitacją spotkań. Współautor licznych gier szkoleniowych i symulacji biznesowych. Oprócz codziennej pracy kreatywnej związanej z tworzeniem mechaniki gier, odpowiada za organizację testów i przygotowanie graficzne. Jego zadaniem jest także wdrażanie gier na sale szkoleniowe i ich ciągłe doskonalenie.

Od 2019 roku współtworzy markę Inprogress Design Lab, pod którą, wraz z zespołem zajmuje się tworzeniem autorskiej metody prowadzenia procesów Design Thinking oraz jej zdalnej odmiany.

Facylitował warsztaty Design Thinking m.in dla koła naukowego Solar Boat Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum e-Learningu AGH, PwC, PwC/CTech, Concordia Ubezpieczenia oraz podczas otwartych warsztatów w Krakowie i Katowicach.

Swoje doświadczenie projektanckie wykorzystuje również szkoląc z zakresu Design Thinking. Prowadził szkolenia i eventy z wykorzystaniem gier dla takich firm i instytucji jak Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Śląski, Akademia Marynarki Wojennej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, Orange, Allianz, Interrisk

Specjalizacja

Prowadzi szkolenia z zakresu Failitation oraz Design Thinking.

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku socjologia. Posiada nadany przez APMG International certyfikat Approved Trainer in Facilitation.