Piotr Drygiel

Approved Trainer of ITIL®, PRINCE2®.

Doświadczenie zawodowe

Uczestniczył w definiowaniu wymagań i w projektach wdrażania nowych narzędzi do zarządzania aktywnościami zespołów wparcia technicznego i przedsprzedażnego (w tym w opracowaniu procedur i instrukcji dla nowego kanału komunikacji chat). Posiada kilkuletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związane z zarządzaniem zespołami i kierowanie projektami, działem serwisu oraz szkoleń. Jego doświadczenie zawodowe obejmują ponad piętnastoletnią praktykę w działach serwisu i wsparcia technicznego firm Hewlett-Packard i Microsoft. Uczestniczył w projektach wprowadzania na polski rynek nowych produktów (Windows Vista, Windows 7, MS Office 2007, MS Office 2010 i wielu innych)

Prowadził projekty wdrożeniowe i rekrutacyjne związanych z rozszerzaniem zakresu wsparcia z modelu 8/5.

Zarządzał projektami związanymi z analizą stanu wiedzy zespołów wsparcia i realizacją zadań związanych z ciągłym jej udoskonalaniem.

Specjalizacja

Certyfikowany ITIL® oraz PRINCE2®  Approved Trainer , trener i manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach. Doświadczenie i wiedza z zakresu biblioteki ITIL® poparte certyfikatem ITIL® Expert.

Z powodzeniem łączy wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania usługami informatycznymi (ITIL) z wiedzą w obszarze prowadzenia projektów (PRINCE2). Najważniejsze obszary zainteresowań i specjalizacji to zarządzanie usługami, projektami i zarządzanie bezpieczeństwem informacji w realizacji usług i w projektach.