Rafał Czarny Inprogress

Rafał Czarny

Approved Trainer of Change Management, Facilitation, DTMethod.

Główny autor DTMethod®: metodyki wspierającej zastosowanie procesów design thinking. Trener i konsultant zarządzania zmianą i facylitacji. Wspierał w przeprowadzaniu zmian zarówno zespoły jak i całe organizacje z branży IT, budownictwa, FMCG, telekomunikacyjnej, energetyki oraz public. Na co dzień implementuje praktyki human-centered design (skoncentrowane na człowieku) oraz evidence-based (oparte o solidne fundamenty naukowe). Współpracował z wieloma uczelniami i naukowcami z tych uczelni, m.in. Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetm Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Warszawską, SWPS. W branży szkoleniowo-consultingowej pracuje od 2009 roku

W Inprogress pełni również rolę dyrektora ds. innowacji i rozwoju, i kieruje specjalnie w tym celu wydzielonym zespołem Inprogress Design Lab.

A prywatnie? Na rowerze przejechał już tysiące kilometrów. Pasjonuje się rugby i jest kibicem drużyny JUVENIA Kraków. Są jeszcze planszówki, w które nie tylko gra, ale również je projektuje.