Jacek Szustkowski

Approved trainer of PRINCE2®, M_o_R®, Change Management.

Doświadczenie zawodowe

Menedżer z bogatym doświadczeniem w kompleksowym zarządzaniu obsługą klientów biznesowych i indywidualnych, windykacją i spływem należności od klientów oraz ryzykiem operacyjnym. Pracował w sektorze bankowym i telekomunikacyjnym, gdzie odpowiadał za pracę kilkusetosobowych zespołów, które cechowały wysoka motywacja, zaangażowanie, profesjonalizm i skuteczność.

Wieloletni członek Credit and Collection Forum globalnej grupy telekomunikacyjnej Vodafone.

Prowadził szereg projektów w zakresie rozwoju pracowników (np. wdrożył zarządzanie coachingowe w podległym zespole), optymalizacji  kosztowej procesów, tworzenia rozwiązań technologicznych wspomagających realizacją nadzorowanych procesów oraz  zapewnienia wysokiej jakości usług (np. wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9000). Współtworzył pierwszą na polskim rynku połączoną ofertę usług telekomunikacyjnych i bankowych dla klientów Cyfrowego Polsatu.

Jako mentor i coach pracował z kadrą menedżerską różnych organizacji.

Specjalizacja

Prowadzi szkolenia z zakresu metodyki PRINCE2, M_o_R i Change Management. Zainteresowany również problematyką zarządzania ryzykiem oraz zarządzaniem zmianą.

Wykształacenie

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów The Canadian Executive Master of Business Administration – CEMBA prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Université du Québec à Montréal. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Absolwent I edycji Akademii Mentoringu prowadzonej przez prof. Davida Clutterbucka i Mind Partners. W Norman Benett Group uzyskał tytuł Coacha praktyka biznesu. Uczestniczył też w kursach trenerskich organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i GoWork.

Posiadacz certyfikatu PRINCE2 Practitioner, M_o_R Practitioner i Change Management Practitioner.