Marcin Łapa

Approved Trainer of PRINCE2®, AgilePM®.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe obejmuje długoletnią praktykę na stanowiskach w działach informatycznych, działach rozwoju oraz jako kontraktowego konsultanta i kierownika projektów. Nadzorował i tworzył projekty biznesowe i informatyczne; przede wszystkim w obszarze budowania, dostosowywania i wdrażania systemów klasy ERP, CRM, czy autorskich systemów serwisowych, wspierających pracę serwisu technicznego, jak również przy tworzeniu  narzędzi wspierających procesy biznesowe organizacji.  W swojej karierze pełnił również role kierownika projektów i zespołów, a także architekta, programisty, testera i wdrożeniowca. Był współodpowiedzialny za opiekę nad infrastrukturą IT w międzynarodowej korporacji. Koordynował prace projektowe firm podwykonawczych, współpracowników i zewnętrznych programistów.

Specjalizacja

Szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka PRINCE2® i zwinne zarządzanie projektami.

Wykształcenie

Uzyskał tytuł magistra-inżyniera na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechatroniki, Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (2000 r.). Ukończył również studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami IT” i „Zarządzanie Projektami” na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej.