Andrzej Pajor Trener Inprogress

Andrzej Pajor

Approved Trainer of PRINCE2®, AgilePM®.

Doświadczenie

Konsultant i menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy, w tym w projektach i programach w administracji rządowej i samorządowej (Gmina, Powiat, Województwo).

Ponad 12 lat doświadczenia biznesowego i 14 lat pracy w organach spółek kapitałowych. Kilkanaście lat pracy na stanowiskach kierowniczych (przez 5 lat zarządzał m.in. zespołem ponad 700 pracowników).

Od 1998 roku zajmuje się projektami i programami Unii Europejskiej (krajowymi i międzynarodowymi). Posiada certyfikaty i doświadczenie z zakresu współpracy przygranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej. Członek i uczestnik wielu grup roboczych, zespołów, komisji oceniających projekty, podkomitetów, komitetów sterujących i monitorujących.

Specjalizacja

Cyfrowa transformacja, praca hybrydowa i zdalna. Zarządzanie projektami, programami i portfelami. Rozwój kompetencji cyfrowych i tworzenie społeczeństwa informacyjnego. Entuzjasta eGovernment, Datafication, Big Data & Blockchain.

Wykształcenie

Z wykształcenia ekonomista ze specjalizacją międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończył również studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu. Posiada bardzo liczne certyfikaty i uprawnienia. Jest także akredytowanym trenerem metodyk PRINCE2® oraz AgilePM®.