Dagmara Modrzejewska

Approved Trainer of ITIL® (v3), ITIL® 4.

Doświadczenie zawodowe

Kierownik projektów IT, PR, HR, ISO, audytor, trener, konsultant biznesowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując i nadzorując projekty w sektorze zarówno publicznym jak i prywatnym w zakresie IT: implementacji biblioteki ITIL, architektury korporacyjnej, PR: zmiany wizerunku firmy, wprowadzenia wizerunku marki, kreowania wizerunku pracodawcy, HR: zarządzania kompetencjami pracowników, oceny pracowników, audytów: pod kątem wymagań norm ISO oraz kompetencyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie i audytorskie w obszarze wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 27001:2014 oraz ISO 20000-1:2014. Ponadto szkolenia z zakresu kreowania wizerunku firmy jak i miękkich aspektów Human Resources.

W obszarze swoich zainteresowań posiada takie zagadnienia IT jak: systemy informatyczne wspierające twórczość i innowacyjność organizacji, IT Governance, ITIL, TOGAF, COBIT.

Działalność społeczną realizuje poprzez eksperckie wsparcie działalności Fundacji na rzecz Nauki i Sztuki TEANO z Żor  (od 2016 roku). W latach 2016-2017 współpracowała z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z Warszawy w zakresie prowadzenia zajęć z licealistami w ramach Projektu Innowatorium i Tygodnia Przedsiębiorczości. Od  2017 roku aktywnie działa również w Katowickiej Sieci Mentorów Startupowych poprzez ekspercie wsparcie w zakresie działania systemów zarządzania w firmach, w szczególności tego, jak funkcjonują w obszarach: IT, PR, HR oraz audytów, od 2019 roku jest również mentorem w Fundacji Liderek Biznesu i służy również swoim eksperckim wsparciem jako mentor w Rawa.ink Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Katowicach. Jest inicjatorem i prelegentem oraz współorganizatorem razem z Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, inicjatywy społecznej w formule Konferencji, łączącej świat nauki, biznesu i samorządu pt. DAXON IT NEWS. ITILove. Celem Konferencji jest nawiązywanie dialogu, współpracy projektowej, dzielenie się wiedzą, omawianie trendów rozwoju w obszarze przemysłu 4.0, w szczególności w IT i ICT oraz zarządzaniu, jak również wymianie doświadczeń kobiet pracujących w nowoczesnych technologiach, inspirowanie, motywowanie i aktywizowanie społeczności Śląskiej Metropolii ze środowiska naukowego, biznesowego oraz samorządowego.

Specjalizacja

Szkolenia i warsztaty z biblioteki ITIL®, TOGAF, COBIT oraz metodyki PRINCE2®, AgilePM® oraz M_o_R®.

Wykształcenie

Jest doktorantem i asystentem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie prowadzi również ćwiczenia ze Studentami z Informatyki, Technologii Informacyjnych.