PRINCE2 Agile® Foundation wersja podstawowa


Szkolenie PRINCE2 Agile Foundation możesz zrealizować w ramach subskrypcji Inprogress+


 • Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje certyfikat PRINCE2 Agile Foundation

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane

Opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2 Agile Foundation w wersji podstawowej (2 dni) to odpowiedź na potrzeby związane z zapewnieniem silnego ładu projektowego przy jednoczesnym zwinnym podejściu do tworzenia produktów projektu. Uczestnik kursu ma szanse na uzupełnienie wiedzy o to w jaki sposób łączyć różne podejścia do zarządzania w jedną, efektywną całość. Poprzez wdrożenie zbioru dobrych praktyk związanych z PRINCE2 Agile szanse na osiągnięcie celu projektu znacząco się zwiększają.

Według badań, które przeprowadziło AXELOS aż 87,3% respondentów zwraca uwagę na to, że Agile jest wartościowym stylem pracy, a tylko 18,1% posiada w tym zakresie jakiekolwiek formalne kwalifikacje. Uczestnictwo w szkoleniu oraz zdobycie międzynarodowego certyfikatu pozwala (poza zdobyciem wiedzy i umiejętności) na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

Szkolenie PRINCE2 Agile Foundation w wersji podstawowej rekomendujemy dla osób ze znajomością PRINCE2 na poziomie Foundation.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia otwarte odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).
Szkolenia zamknięte organizujemy w dowolnej formie (stacjonarnej/online).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Standardowe godziny szkolenia 1-2 dzień: od godz. 09.00 do godz, 16.00.

Cel szkolenia

 • poznanie jakie zalety ma praca przy użyciu podejścia PRINCE2 Agile,
 • przegląd i zrozumienie sposobów dostosowywania metodyki PRINCE2 do zwinnego stylu pracy,
 • przygotowanie do certyfikowanego egzaminu PRINCE2 Agile Foundation.

Korzyści

Dla uczestnika:

 • wartość dodana dla osób, które zarządzają projektami zgodnie z agile lub członków zespołów wytwórczego,
 • możliwość otrzymania międzynarodowego certyfikatu z zakresu zwinnego zarządzania projektami,
 • zrozumienie jak skalować metodykę PRINCE2 w połączeniu z Agile,
 • poznanie zwinnych metod: Scrum, Kanban, Lean Start-up,
 • liczba PDU: 14.

Dla organizacji:

 • umożliwienie dostarczania realnej wartości biznesowej wcześniej niż w tradycyjnych projektach,
 • wspomaganie elastyczność działań,
 • redukcja ryzyka dostarczenia produktów, które są słabej jakości dzięki zastosowaniu przyrostowego i iteracyjnego podejścia do wytwarzania,
 • promowanie transparentności pracy całego zespołu projektowego.

Grupa docelowa

 • osoby znające Agile, kierownicy projektów lub osoby, które chcą nimi zostać,
 • osoby, które chcą poznać receptę na efektywne połączenie ładu projektowego oferowanego przez PRINCE2 ze zwinnym podejściem do wytwarzania produktów,
 • inni członkowie zespołów wytwórczych wraz z Product Ownerami, Scrum Masterami czy Developerami,
 • przedstawiciele biznesu, którzy chcą poznać iteracyjne i przyrostowe dostarczanie projektów w oparciu o współpracę.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Techniki priorytetyzacji w praktyce
SET – Skuteczny kick-off meeting w praktyce 
SET – Zarządzanie spotkaniami przez Kierownika Projektu  
SET – Techniki identyfikacji ryzyka 
SET – Wyznaczanie korzyści projektowych i techniki ich mierzenia
SET – Pozytywność w życiu i w pracy – o aktywnym kreowaniu szczęścia 
SET – Techniki facylitacji w codziennej pracy managera   
SET – Narzędzia analizy biznesowej w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

WAŻNE

Zgodnie z wytycznymi Akredytora, szkolenie należy kupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który obejmuje egzamin online oraz dostęp do ebooka oraz OTM (Official Training Materials).
W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia należy wybrać dodatek: Egzamin PRINCE2 Agile Foundation – online + ebook + OTM

Egzamin PRINCE2 Agile Foundation

 • forma egzaminu: online,
 • termin: po zakończeniu szkolenia możesz wybrać dowolny termin spośród terminów udostępnionych przez Akredytora na jego stronie,
 • język egzaminu: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępne języki egzaminu: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, niderlandzki, chiński, japoński.
 • brak wymogów wstępnych,
 • test jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 50 pytań,
 • próg zdawalności: 28 punktów (55%),
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych,
 • możliwość odnowienia certyfikatu po 3 latach, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • forma certyfikatu: elektroniczna,
 • uczestnik przed przystąpieniem do egzaminu może sprawdzić swoją wiedzę za pomocą symulatora egzaminu dostępnego w aplikacji Inprogress

Ebook

 • język ebooka: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin (po wybraniu nie można zmienić języka),
 • aktualnie dostępne języki ebooka: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, niderlandzki, chiński, japoński.
 • dostęp do ebooka ważny przez 5 lat, wyłącznie na platformie Akredytora.

OTM – Official Training Materials

 • to oficjalne materiały szkoleniowe, opracowane przez PeopleCert,
 • materiały są w formie pliku PDF, który można pobrać ze strony Akredytora na komputer,
 • język OTM: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępny język OTM: angielski.

Dodatkowo, podczas składania zamówienia możesz zakupić

 • Certyfikat w wersji papierowej
 • Powtórkę egzaminu PRINCE2 Agile Foundation (Take2 Re-sit Exam Option)*
  – w przypadku negatywnego wyniku, opcja ta umożliwia ponowne podejście do egzaminu w formie online w ciągu 6 miesięcy od pierwotnego terminu, bez ponoszenia pełnego kosztu egzaminu,
  – *Take2 Re-sit Exam Option możesz zakupić wyłącznie podczas składania zamówienia na pierwszy termin egzaminu. Nie można tej opcji dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu.

Akredytowane materiały szkoleniowe opracowane przez Inprogress

 • oprócz OTM otrzymasz oczywiście akredytowane materiały szkoleniowe przygotowane przez Inprogress w formie prezentacji szkoleniowej,
 • na szkoleniach online materiały są dostępne w wersji elektronicznej, wersję papierową można zakupić w trakcie składania zamówienia,
 • na szkoleniach stacjonarnych materiały są dostępne w wersji papierowej,
 • język materiałów: jest zgodny z językiem realizowanego szkolenia.
 • Projekty vs. zwykła działalność biznesowa.
 • Przegląd PRINCE2.
 • Wprowadzenie do Agile.
 • Łączenie PRINCE2 z Agile.
 •  Które elementy efektywnościowe uelastyczniać, a które ustalać.
 • Zachowania Agile a Pryncypia PRINCE2.
 • Agile a Tematy PRINCE2.
 • Agile a Procesy PRINCE2.
 • Kluczowe obszary.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: