PRINCE2 Agile® Foundation wersja podstawowa


Szkolenie PRINCE2 Agile Foundation możesz zrealizować w ramach subskrypcji Inprogress Plus! 


 • Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje certyfikat PRINCE2 Agile Foundation

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane

Dodatki

 • pakiet egzaminacyjny (obowiązkowy): 1940 zł
 • podręcznik: 390 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2 Agile Foundation w wersji podstawowej (2 dni) to odpowiedź na potrzeby związane z zapewnieniem silnego ładu projektowego przy jednoczesnym zwinnym podejściu do tworzenia produktów projektu. Uczestnik kursu ma szanse na uzupełnienie wiedzy o to w jaki sposób łączyć różne podejścia do zarządzania w jedną, efektywną całość. Poprzez wdrożenie zbioru dobrych praktyk związanych z PRINCE2 Agile szanse na osiągnięcie celu projektu znacząco się zwiększają.

Według badań, które przeprowadziło AXELOS aż 87,3% respondentów zwraca uwagę na to, że Agile jest wartościowym stylem pracy, a tylko 18,1% posiada w tym zakresie jakiekolwiek formalne kwalifikacje. Uczestnictwo w szkoleniu oraz zdobycie międzynarodowego certyfikatu pozwala (poza zdobyciem wiedzy i umiejętności) na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

Szkolenie PRINCE2 Agile Foundation w wersji podstawowej rekomendujemy dla osób ze znajomością PRINCE2 na poziomie Foundation.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia otwarte odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).
Szkolenia zamknięte organizujemy w dowolnej formie (stacjonarnej/online).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • online (w tygodniu, weekendowe): 2 dni godz. 09 -16
 • stacjonarne: 2 dni godz. 09 -17

Cel szkolenia

 • poznanie jakie zalety ma praca przy użyciu podejścia PRINCE2 Agile,
 • przegląd i zrozumienie sposobów dostosowywania metodyki PRINCE2 do zwinnego stylu pracy,
 • przygotowanie do certyfikowanego egzaminu PRINCE2 Agile Foundation.

Korzyści

Dla uczestnika:

 • wartość dodana dla osób, które zarządzają projektami zgodnie z agile lub członków zespołów wytwórczego,
 • możliwość otrzymania międzynarodowego certyfikatu z zakresu zwinnego zarządzania projektami,
 • zrozumienie jak skalować metodykę PRINCE2 w połączeniu z Agile,
 • poznanie zwinnych metod: Scrum, Kanban, Lean Start-up.

Dla organizacji:

 • umożliwienie dostarczania realnej wartości biznesowej wcześniej niż w tradycyjnych projektach,
 • wspomaganie elastyczność działań,
 • redukcja ryzyka dostarczenia produktów, które są słabej jakości dzięki zastosowaniu przyrostowego i iteracyjnego podejścia do wytwarzania,
 • promowanie transparentności pracy całego zespołu projektowego.

Grupa docelowa

 • osoby znające Agile, kierownicy projektów lub osoby, które chcą nimi zostać,
 • osoby, które chcą poznać receptę na efektywne połączenie ładu projektowego oferowanego przez PRINCE2 ze zwinnym podejściem do wytwarzania produktów,
 • inni członkowie zespołów wytwórczych wraz z Product Ownerami, Scrum Masterami czy Developerami,
 • przedstawiciele biznesu, którzy chcą poznać iteracyjne i przyrostowe dostarczanie projektów w oparciu o współpracę.

Certyfikacja

UWAGA!

Zgodnie z wytycznymi Akredytora wraz ze szkoleniem należy kupić pakiet egzaminacyjny, który obejmuje egzamin online oraz e-book (w takim samym języku, jak język szkolenia lub jeśli w tym języku nie jest dostępny to w języku angielskim, dostęp do ebooka ważny jest 5 lat).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku:
Egzamin PRINCE2 Agile Foundation – online + Podręcznik „PRINCE2 Agile” (E-book / PL) 

Egzamin PRINCE2 Agile Foundation

 • forma egzaminu: online,
 • termin egzaminu: po zakończeniu szkolenia, w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora,
 • brak wymogów wstępnych,
 • test jednokrotnego wyboru,
 • 50 pytań,
 • próg zdawalności: 28 punktów (55%),
 • język polski lub angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych,
 • ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • uczestnik, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej, który wydawany jest przez AXELOS,
 • istnieje możliwość zakupu certyfikatu w formie papierowej, podczas składania zamówienia należy wybrać dodatek: Certyfikat potwierdzający zdanie akredytowanego egzaminu na poziomie Foundation (papierowy).
 • uczestnik przed przystąpieniem do egzaminu może sprawdzić swoją wiedzę za pomocą symulatora egzaminu dostępnego w aplikacji Inprogress

Take2 re-sit exam

Podczas składania zamówienia uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu Foundation Take2 re-sit exam. Opcja ta umożliwia powtórne podejście do egzaminu (w przypadku negatywnego wyniku) w ciągu 6 miesięcy od pierwszego terminu. Dodatek można zakupić tylko przed pierwszym terminem.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Projekty vs. zwykła działalność biznesowa.
 • Przegląd PRINCE2.
 • Wprowadzenie do Agile.
 • Łączenie PRINCE2 z Agile.
 •  Które elementy efektywnościowe uelastyczniać, a które ustalać.
 • Zachowania Agile a Pryncypia PRINCE2.
 • Agile a Tematy PRINCE2.
 • Agile a Procesy PRINCE2.
 • Kluczowe obszary.