PRINCE2® Practitioner (2017)

Opis szkolenia

PRINCE2® Practitioner jest kolejnym, wyższym poziomem kompetencji w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2®. Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej i pozwala na efektywne i praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu PRINCE2® Foundation. Podczas kursu analizowane są główne aspekty projektu, a nacisk kładziony jest na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie.

Przeczytaj więcej o zmianach PRINCE2® 2017 Update.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

750 zł (PL)
1050 zł
(ENG)

Egzamin:

800 zł 

Podręcznik:

320 zł (wersja polska)

od 320 zł (wersja angielska)

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Pogłębienie dotychczasowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®.
 • Nabycie praktycznych umiejętności użycia i dostosowania PRINCE2® do warunków projektu.
 • Podniesienie kompetencji zarządczych wśród uczestników szkolenia.
 • Przygotowanie uczestników do egzaminu na poziomie PRINCE2® Practitioner.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni i kończy się akredytowanym przez AXELOS egzaminem, który odbywa się w dzień po zakończeniu szkolenia.

W przypadku szkoleń weekendowych pierwsze dwa dni, tj. sobota i niedziela, poświęcone są zajęciom dydaktycznym, natomiast kolejna sobota poświęcona jest egzaminowi.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • członkowie zespołów projektowych,
 • kierownicy projektów,
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu,
 • osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Językiem szkolenia jest język polski.
 • Szkolenie występuje także w języku angielskim.
 • Kliknij i sprawdź terminy szkoleń po angielsku.

Język materiałów:

 • Polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie kompetencji w zakresie realizacji projektu.
 • Zrozumienie struktur, ról i obowiązków poszczególnych członków zespołów zarządzania projektem.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy.
 • Zdobycie wiedzy i zrozumienie technik związanych z zarządzaniem ryzykiem, obsługą zagadnień i zmian.
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania jakością i nadzorowania projektów.
 • Liczba PDU: 14
Certyfikacja

Certyfikacja

Egzamin PRINCE2® Practitioner (2017 Update):

 • test wyboru, składający się z 68 pytań,
 • czas trwania egzaminu wynosi 2 godziny 30 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 25% czasu),
 • próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 38 punktów),
 • język angielski lub język polski,
 • możliwość korzystania z oficjalnego podręcznika PRINCE2®,
 • ważność certyfikatu PRINCE2® Practitioner wynosi 3 lata.

Do egzaminu PRINCE2 Practitioner (2017) mogą podejść posiadacze następujących certyfikatów:

 • PRINCE2 Foundation (2009),
 • PRINCE2 Foundation (2017),
 • PRINCE2 Practitioner (2009),
 • Project Management Professional (PMP),
 • Certified Associate in Project Management (CAPM),
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director),
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager),
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager),
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Powtórzenie zależności w modelu procesów PRINCE2®
 • Przygotowanie Projektu i Założenia Projektu
 • Praca z Uzasadnieniem Biznesowym
 • Tworzenie zespołu zarządzania projektem
 • Strategia Zarządzania Komunikacją
 • Etap inicjowania
 • Technika planowania opartego na produktach
 • Ścieżka Audytu Jakości
 • Rejestr Jakości, Rejestr Ryzyk
 • Zarządzanie Końcem Etapu
 • Opis Produktu i Zapis Obiektu Konfiguracji
 • Procedura zarządzania konfiguracją
 • Zagadnienia i budżety
 • Temat Zmiana
 • Reakcje na ryzyko
 • Raporty
 • Grupa Zadań i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Zamykanie Projektu
 • Podsumowanie i produkty zarządcze
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

21.09 - 28.09.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 750 zł

kup zarezerwuj

21.09 - 28.09.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 850 zł

kup zarezerwuj

26.09 - 27.09.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

28.09 - 29.09.2019

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1050 zł

kup zarezerwuj

03.10 - 04.10.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

03.10 - 04.10.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

05.10 - 12.10.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 750 zł

kup zarezerwuj

05.10 - 06.10.2019

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1050 zł

kup zarezerwuj

10.10 - 11.10.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

12.10 - 19.10.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 750 zł

kup zarezerwuj

12.10 - 19.10.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 750 zł

kup zarezerwuj

17.10 - 18.10.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

17.10 - 18.10.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

17.10 - 18.10.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

24.10 - 25.10.2019

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1050 zł

kup zarezerwuj

24.10 - 25.10.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

24.10 - 25.10.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

24.10 - 25.10.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

07.11 - 08.11.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

16.11 - 23.11.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 750 zł

kup zarezerwuj

16.11 - 23.11.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 750 zł

kup zarezerwuj

16.11 - 23.11.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 750 zł

kup zarezerwuj

21.11 - 22.11.2019

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1050 zł

kup zarezerwuj

21.11 - 22.11.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

21.11 - 22.11.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

21.11 - 22.11.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 850 zł

kup zarezerwuj

23.11 - 30.11.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 750 zł

kup zarezerwuj

23.11 - 30.11.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 750 zł

kup zarezerwuj

23.11 - 30.11.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 750 zł

kup zarezerwuj

23.11 - 24.11.2019

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1050 zł

kup zarezerwuj

28.11 - 29.11.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

28.11 - 29.11.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

28.11 - 29.11.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

30.11 - 01.12.2019

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1050 zł

kup zarezerwuj

05.12 - 06.12.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

07.12 - 14.12.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 750 zł

kup zarezerwuj

07.12 - 14.12.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 750 zł

kup zarezerwuj

12.12 - 13.12.2019

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1050 zł

kup zarezerwuj

12.12 - 13.12.2019

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1050 zł

kup zarezerwuj

12.12 - 13.12.2019

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

12.12 - 13.12.2019

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

19.12 - 20.12.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

19.12 - 20.12.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

19.12 - 20.12.2019

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

19.12 - 20.12.2019

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 750 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.