PRINCE2 Agile® Practitioner


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat PRINCE2 Agile® Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski lub angielski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2 Agile stanowi rozwinięcie uznanej na całym świecie metodyki PRINCE2, co pozwala uczestnikom na uzupełnienie wiedzy jak i umiejętności praktycznego jej zastosowania w kontekście zwinnego podejścia do wytwarzania produktów projektu. Dzięki zastosowaniu zbioru dobrych praktyk związanych z PRINCE2 Agile znacząco zwiększa się szanse na osiągnięcie celu projektu.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni. 1-2 dzień od godz. 09.00 do godz. 17.00.

Cel szkolenia

 • poznanie zalet pracy za pomocą podejścia PRINCE2 Agile,
 • zrozumienie i poznanie sposobów dostosowywania metodyki PRINCE2 do zwinnego stylu pracy,
 • przygotowanie do certyfikowanego egzaminu PRINCE2 Agile.

Korzyści

 • lepsze zrozumienia potrzeb Klienta i dostarczenie mu rozwiązania zgodnego z potrzebami, które często ewoluują w trakcie trwania projektu,
 • ułatwienie efektywnej kontroli zasobów i możliwość sprawnego zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu,
 • zapewnienie wspólnego języka wszystkim uczestnikom projektu,
 • promowanie częstej i otwartej komunikacji jako warunku koniecznego sprawnego zarządzania wytwarzaniem produktów projektu,
 • stosowanie priorytetyzacji, która pomaga skupiać się na kluczowych elementach rozwiązania oraz uzyskać akceptację dla tworzonego rozwiązania przez szerszą grupę interesariuszy projektu,
 • wsparcie rozwoju iteracyjnego produktów oraz częste wdrożenia/wydania, co pozwala na szybsze osiągnięcie zakładanego zwrotu z inwestycji (ROI),
 • liczba PDU: 14.

Grupa docelowa

 • obecni i przyszli kierownicy projektów,
 • uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2 Agile,
 • osoby znające podstawy metodyki PRINCE2.

Certyfikacja

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia, w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora).

Egzamin PRINCE2 Agile daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez AXELOS, który ważny jest przez 3 lata.

Przystąpienie do egzaminu PRINCE2 Agile na poziomie Practitioner możliwe jest dla uczestników posiadających certyfikat:

 • PRINCE2 Agile® Foundation,
 • PRINCE2® Foundation,
 • PRINCE2® Practitioner,
 • IPMA level D (lub wyższy),
 • PMP,
 • CAPM.

Egzamin PRINCE2 Agile Practitioner:

 • egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • próg zdawalności: 30 punktów (60%)
 • czas trwania egzaminu: 150 minut
 • język polski lub angielski,
 • pomoce dydaktyczne: oficjalny podręcznik PRINCE2 Agile (dostępny w języku angielskim)
 • ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo uczestnik może nabyć certyfikat papierowy w cenie 200 zł, wybierając odpowiednią opcję podczas zakupu szkolenia.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić wraz z egzaminem. 
Podczas składania zamówienia w sekcji dodatki należy wybrać Egzamin PRINCE2 Agile Practitioner – online (obowiązkowy zgodnie z wymogami Akredytora). 

Dodatkowo, podczas zakupu szkolenia uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu PRINCE2 Agile Practitioner (Take2 Re-sit Exam Option), który, w przypadku negatywnego wyniku, umożliwia ponowne podejście do egzaminu w formie online w ciągu pół roku od pierwszego terminu.
Zakupu Take2 re-sit exam należy dokonać przed pierwszym podejściem do egzaminu, nie można go dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Projekty a zwykła działalność biznesowa
 • Przegląd zwinnych podejść
 • Łączenie PRINCE2 z agile
 • Założenia podejścia PRINCE2 Agile
 • Sześciokąt ograniczeń projektowych (w tym priorytetyzacja MoSCoW)
 • Przygotowanie Projektu, Inicjowanie Projektu (w tym Uzasadnienie Biznesowe, wycena, podejście Cynefin)
 • Wymagania i historyjki użytkownika
 • Organizacja
 • Przywództwo służebne
 • Pryncypia i zachowania zwinne
 • Agilometer i temat Ryzyko
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (w tym Scrum, Plany i Postępy, szacowanie, wykresy spalania, tablice informacyjne (IR) i Grupy Zadań) Jakość (w tym DoD)
 • Sterowanie Etapem i Zarządzanie Końcem Etapu (w tym częste wydania i retrospektywy) Zarządzanie Strategiczne
 • Projektem
 • Kontrakty w agile
 • Zamykanie Projektu
 • Produkty zarządcze
 • Komunikacja (w tym warsztaty)
 • Lean Startup
 • Ogólne wskazówki (w tym ocena kondycji projektu, przechodzenie na agile, rady dla Kierownika Projektu)

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: