PRINCE2 Agile® Foundation wersja rozszerzona


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat PRINCE2 Agile Foundation.

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski lub angielski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2 Agile Foundation w wersji 3-dniowej to odpowiedź na potrzeby związane z zapewnieniem silnego ładu projektowego, przy jednoczesnym zwinnym podejściu do wytwarzania produktów projektu. Uczestnik ma szanse na uzupełnienie wiedzy jak łączyć różne podejścia do zarządzania w jedną, efektywną całość. Dzięki zastosowaniu zbioru dobrych praktyk związanych z PRINCE2 Agile znacząco zwiększa się szanse na osiągnięcie celu projektu. Wersja 3-dniowa stanowi wersję rozszerzoną o pogłębienie wiedzy dotyczącej samej metodyki PRINCE2. Takie połącznie daje szansę na lepsze zrozumienie samej metodyki PRINCE2, co pozwala na bardziej świadome dostosowywanie jej elementów w trakcie pracy z zwinny sposób.

Według badań przeprowadzonych przez AXELOS 87,3% respondentów zauważa, że Agile jest wartościowym stylem pracy. Co ciekawe, tylko 18,1% posiada w tym zakresie jakiekolwiek formalne kwalifikacje.
Uczestnictwo w szkoleniu pozwala, oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności, na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia otwarte odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).
Szkolenia zamknięte organizujemy w dowolnej formie.

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni. Standardowe godziny szkolenia: 1-3 dzień od godz. 09.00 do godz. 16.00.

Cel szkolenia

 • poznanie zawartości metodyki PRINCE2,
 • poznanie zalet pracy przy użyciu podejścia PRINCE2 Agile,
 • zrozumienie i poznanie sposobów dostosowywania metodyki PRINCE2 do zwinnego stylu pracy,
 • przygotowanie do certyfikowanego egzaminu PRINCE2 Agile Foundation.

Korzyści

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:

 • wartość dodana dla osób zarządzających projektami agile lub członków zespołu wytwórczego,
 • możliwość otrzymania znanego na całym świecie certyfikatu w zakresie zwinnego zarządzania projektami,
 • poznanie podstaw PRINCE2 oraz zrozumienie jak skalować tą metodykę w połączeniu z Agile,
 • poznanie zwinnych metod takich jak: Scrum, Kanban, Lean Start-up and Cynefin,
 • liczba PDU: 21.

Korzyści ze szkolenia dla organizacji:

 • umożliwia dostarczanie realnej wartości biznesowej wcześniej niż w tradycyjnych projektach,
 • wspomaga elastyczność działań,
 • redukuje ryzyko dostarczenia produktów słabej jakości dzięki zastosowaniu przyrostowego i iteracyjnego podejścia do wytwarzania,
 • promuje transparentność pracy całego zespołu projektowego.

Grupa docelowa

 • osoby chcące zapoznać się z pryncypiami, tematami oraz procesami metodyki PRINCE2 oraz ich przeznaczeniem,
 • osoby znające Agile,
 • kierownicy projektów lub osoby, które chcą nimi zostać,
 • osoby, które chcą poznać receptę na efektywne połączenie ładu projektowego oferowanego przez PRINCE2 ze zwinnym podejściem do wytwarzania produktów,
 • inni członkowie zespołów wytwórczych z uwzględnieniem Product Ownerów, Scrum Masterów czy Developerów,
 • przedstawiciele biznesu, którzy są zainteresowani poznaniem iteracyjnego i przyrostowego dostarczania projektów w oparciu o współpracę.

Certyfikacja

UWAGA!

Zgodnie z decyzją Akredytora szkolenie należy kupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który obejmuje: egzamin online oraz e-book (w takim samym języku, jak język szkolenia lub jeśli w tym języku nie jest dostępny to w języku angielskim, dostęp do ebooka ważny jest 5 lat).

W trakcie zapisu na szkolenie prosimy o wybór obowiązkowego dodatku:
Egzamin PRINCE2 Agile Foundation – online + Podręcznik „PRINCE2 Agile” (E-book / PL) (pakiet obowiązkowy zgodnie z wymogami Akredytora)

Egzamin PRINCE2 Agile Foundation:

 • forma egzaminu: online (po szkoleniu online),
 • termin egzaminu:
  online: po zakończeniu szkolenia, uczestnik sam wybiera termin i godzinę egzaminu spośród terminów udostępnionych przez Akredytora,
 • egzamin testowy jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 50,
 • próg zdawalności: 28 punktów (55%),
 • czas trwania: 60 minut,
 • język egzaminu: język polski lub angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • uczestnik, który na uzyska pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje międzynarodowy, oficjalny certyfikat wydawany przez AXELOS w formie elektronicznej. Jest również możliwość zakupienia certyfikatu w wersji papierowej. W tym celu podczas składania zamówienia należy wybrać spośród dodatków: Certyfikat potwierdzający zdanie akredytowanego egzaminu na poziomie Foundation (papierowy),
 • symulator egzaminu: zachęcamy do skorzystania z symulatora egzaminu, który pomoże usystematyzować wiedzę i lepiej się przygotować.

Take2 re-sit exam

Podczas zakupu szkolenia uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu PRINCE2 Agile Foundation (Take2 Re-sit Exam Option). Opcja ta umożliwia ponowne podejście do egzaminu (w przypadku negatywnego wyniku) w ciągu 6 miesięcy od pierwszego terminu. Egzamin ten odbywa się wyłącznie w formie online i może być kupiony jedynie przed pierwszym terminem.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Projekty vs. zwykła działalność biznesowa.
 • Przegląd PRINCE2.
 • Omówienie pryncypiów PRINCE2.
 • Omówienie tematów PRINCE2.
 • Omówienie procesów PRINCE2.
 • Wprowadzenie do Agile.
 • Łączenie PRINCE2 z Agile.
 • Które elementy efektywnościowe uelastyczniać, a które ustalać.
 • Zachowania Agile a Pryncypia PRINCE2.
 • Agile a Tematy PRINCE2.
 • Agile a Procesy PRINCE2.
 • Kluczowe obszary.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: