PRINCE2 Agile® Foundation

Szkolenie PRINCE2 Agile® Foundation stanowi odpowiedź na potrzeby związane z zapewnieniem silnego ładu projektowego przy jednoczesnym zwinnym podejściu do wytwarzania produktów projektu. Uczestnik ma szanse na uzupełnienie wiedzy, jak łączyć różne podejścia do zarządzania w jedną, efektywną całość. Dzięki zastosowaniu zbioru dobrych praktyk związanych z PRINCE2 Agile znacząco zwiększa się szanse na osiągnięcie celu projektu.

Według badań przeprowadzonych przez AXELOS 87,3% respondentów zauważa, że Agile jest wartościowym stylem pracy. Co ciekawe, tylko 18,1% posiada w tym zakresie jakiekolwiek formalne kwalifikacje. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala, oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności, na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Regularna cena szkolenia:

1250 zł

Cena egzaminu:

700 zł

Cena podręcznika:

370 zł

Cele szkolenia

Cele szkolenia

 • poznanie zalet pracy przy użyciu podejścia PRINCE2 Agile,
 • zrozumienie i poznanie sposobów dostosowywania metodyki PRINCE2 do zwinnego stylu pracy,
 • przygotowanie do certyfikowanego egzaminu PRINCE2 Agile Foundation.
Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania szkolenia zostanie podany wkrótce.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • osoby znające Agile, kierownicy projektów lub osoby, które chcą nimi zostać,
 • osoby, która chcą poznać receptę na efektywne połączenie ładu projektowego oferowanego przez PRINCE2 ze zwinnym podejściem do wytwarzania produktów,
 • inni członkowie zespołów wytwórczych z uwzględnieniem Product Ownerów, Scrum Masterów czy deweloperów,
 • przedstawiciele biznesu, którzy są zainteresowani poznaniem iteracyjnego i przyrostowego dostarczania projektów w oparciu o współpracę.
Język szkolenia

Język szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim na anglojęzycznych materiałach.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:

 • wartość dodana dla osób zarządzających projektami agile lub członków zespołu wytwórczego,
 • możliwość otrzymania znanego na całym świecie certyfikatu w zakresie zwinnego zarządzania projektami,
 • poznanie podstaw PRINCE2 oraz zrozumienie jak skalować tą metodykę wpołączeniu z Agile,
 • poznanie zwinnych metod takich jak: Scrum, Kanban, Lean Start-up and Cynefin.

Korzyści ze szkolenia dla organizacji:

 • umożliwia dostarczanie realnej wartości biznesowej wcześniej niż wtradycyjnych projektach,
 • wspomaga elastyczność działań,
 • redukuje ryzyko dostarczenia produktów słabej jakości dzięki zastosowaniu przyrostowego i iteracyjnego podejścia do wytwarzania,
 • promuje transparentność pracy całego zespołu projektowego.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzamin PRINCE2 Agile Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez AXELOS.

Przystąpienie do egzaminu PRINCE2 Agile na poziomie Foundation nie jest związane z żadnymi wymaganiami wstępnymi.

Przebieg egzaminu:

 • egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • próg zdawalności: 28 punktów (55%),
 • czas trwania egzaminu: 60 minut,
 • język angielski.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i  papierowej.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Projekty vs. zwykła działalność biznesowa.
 • Przegląd PRINCE2
 • Wprowadzenie do Agile
 • Łączenie PRINCE2 z Agile
 • Które elementy efektywnościowe uelastyczniać, a które ustalać
 • Zachowania Agile a Pryncypia PRINCE2
 • Agile a Tematy PRINCE2
 • Agile a Procesy PRINCE2
 • Kluczowe obszary

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

15.05 - 16.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

15.05 - 16.05.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

15.05 - 16.05.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

19.05 - 20.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

22.05 - 23.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

22.05 - 23.05.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

22.05 - 23.05.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

26.05 - 27.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

12.06 - 13.06.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

12.06 - 13.06.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

16.06 - 17.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

19.06 - 20.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

19.06 - 20.06.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

26.06 - 27.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

26.06 - 27.06.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

30.06 - 01.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

07.07 - 08.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

10.07 - 11.07.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

10.07 - 11.07.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

14.07 - 15.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

17.07 - 18.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

17.07 - 18.07.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

24.07 - 25.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

24.07 - 25.07.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

04.08 - 05.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

07.08 - 08.08.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

07.08 - 08.08.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

18.08 - 19.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

21.08 - 22.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

21.08 - 22.08.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

28.08 - 29.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

28.08 - 29.08.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

01.09 - 02.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

04.09 - 05.09.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

04.09 - 05.09.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

11.09 - 12.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

11.09 - 12.09.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

15.09 - 16.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

25.09 - 26.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

25.09 - 26.09.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

29.09 - 30.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

02.10 - 03.10.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

02.10 - 03.10.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

09.10 - 10.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

09.10 - 10.10.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

16.10 - 17.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

16.10 - 17.10.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

27.10 - 28.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

03.11 - 04.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

06.11 - 07.11.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

06.11 - 07.11.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

13.11 - 14.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

13.11 - 14.11.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

17.11 - 18.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

20.11 - 21.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

20.11 - 21.11.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

01.12 - 02.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

04.12 - 05.12.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

04.12 - 05.12.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

08.12 - 09.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1250 zł

kup zarezerwuj

11.12 - 12.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

11.12 - 12.12.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 18.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 18.12.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1250 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu