ITIL® 4 Managing Professional Transition Module


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Managing Professional Transition Module.

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy):
  online 1300 zł
  stacjonarny: 1200 zł
 • podręcznik: 420 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

ITIL 4 Managing Professional Transition Module to szkolenie umożliwiające łatwe przejście z ITIL (v3) do zaktualizowanej biblioteki ITIL 4, bez konieczności rozpoczynania całej ścieżki od początku. Moduł przejściowy jest przeznaczony dla tych osób, które mają w swoim dorobku co najmniej 17 punktów zgromadzonych w ścieżce ITIL (v3), a zatem uzyskały 6 lub więcej certyfikacji na poziomach Foundation, Practitioner i Intermediate bądź posiadają tytuł ITIL Expert.
Szkolenie umożliwia uaktualnienie wiedzy z zakresu bibloteki ITIL, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych pojęć i koncepcji ITIL 4. Ponadto uczestnik zapozna się z kolejnymi modułami ITIL 4:
• ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support,
• ITIL 4 Specialist Drive Stakeholder Value,
• ITIL 4 Specialist High Velocity IT,
• ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve.

Szkolenie zapewnia przekrój wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy specjalistów ds. zarządzania IT, związanych z nowym systemem wartości usług ITIL 4 (SVS) i jego komponentami.

Program szkolenia obejmuje m.in. przegląd głównych różnic pomiędzy 5-stopniowym modelem zarządzania usługami IT wraz z jego 26 procesami i funkcjami opisywanymi w bibliotece ITIL (v3) a 34 praktykami w nowym modelu systemu wartości usług (SVS) według ITIL 4. W treści szkolenia mieszczą się podstawowe pojęcia i definicje, a także opis czterech wymiarów zarządzania usługami. Uczestnicy zapoznają się także z komponentami systemu wartości usług (SVS) – łańcuchem wartości usług, siedmioma przewodnimi zasadami. i najważniejszymi z 34 praktyk i ich rolą w konstruowaniu strumieni wartości.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Poznanie kluczowych pojęć i koncepcji ITIL 4.
 • Zdobycie wiedzy na temat różnic pomiędzy ITIL (v3) oraz ITIL 4.
 • Zrozumienie, w jaki sposób przewodne zasady ITIL 4 mogą pomóc organizacji w przyjęciu i dostosowaniu zarządzania usługami w nowych cyfrowych realiach.
 • Poznanie 4 wymiarów zarządzania usługami.
 • Zdobycie wiedzy na temat cyklu życia produktów cyfrowych w kontekście modelu operacyjnego ITIL.
 • Zrozumienie celu i komponentów systemu wartości usług (SVS).
 • Przygotowanie do oficjalnego egzaminu ITIL 4 Managing Professional Transition.

Korzyści

 • Łatwe przejście z ITIL (v3) do ITIL 4, bez konieczności ponownego rozpoczynania całej ścieżki certyfikacyjnej.
 • Zdobycie umiejętności planowania i budowania strumienia wartości usług w celu tworzenia, dostarczania i wspierania usług.
 • Umiejętność korzystania z kluczowych zasad i metod zarządzania zmianami organizacyjnymi w celu kierowania, planowania i doskonalenia.
 • Zdobycie wiedzy na temat kształtowania popytu i definiowania oferty usług.
 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania i weryfikacji wartości usług.

Grupa docelowa

 • Osoby posiadające co najmniej 17 punktów w ścieżce certyfikacji ITIL (v3) – warunek konieczny!
 • Osoby zainteresowane szybkim zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu ITIL 4, bez konieczności przechodzenia całej ścieżki certyfikacyjnej od początku.
 • Kierownicy IT, dyrektorzy działów IT i zespoły programistów.
 • Konsultanci i audytorzy IT oraz osoby zajmujące się świadczeniem usług IT.
 • Administratorzy i analitycy systemów.
 • Administratorzy baz danych.

Certyfikacja

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia online w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora) lub stacjonarnej w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia w tej formie. 

Do certyfikatu ITIL 4 Managing Professional Transition mogą przystąpić jedynie osoby, które mają na swoim koncie co najmniej 17 punktów z ITIL (v3), a zatem zdobyły 6 lub więcej certyfikatów ITIL 3 na poziomach Foundation, Practitioner i Intermediate lub też posiadają tytuł ITIL Expert. Osoby, które zgromadziły na swoim koncie mniej punktów, mogą kontynuować zdobywanie certyfikatów ITIL (v3) i po osiągnięciu wymaganej minimalnej liczby punktów przystąpić do egzaminu ITIL 4 Managing Professional Transition lub też rozpocząć certyfikację ITIL 4 od początku, zapisując się na szkolenie ITIL 4 Foundation.

Egzamin ITIL 4 Managing Professional Transition:

 • test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • próg zaliczenia: 70% (28 poprawnych odpowiedzi)
 • czas trwania: 90 minut (112 minut w przypadku, gdy język angielski nie jest językiem ojczystym,
 • język angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych poza słownikiem języka angielskiego.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie zapisu na szkolenie prosimy o wybór dodatku „egzamin” w formularzu zamówienia . Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.