Change Management Foundation (z grą szkoleniową)

Opis szkolenia

Change Management Foundation jest zbiorem koncepcji i dobrych praktyk zarządzania zmianą w organizacji. Opiera się na sprawdzonych, polecanych metodach działań usprawniających przeprowadzenie i utrzymanie zmiany biznesowej. Dzięki zapoznaniu uczestników ze sposobami pracy z jednostkami i zespołami z perspektywy uczenia, motywowania, komunikowania się, tworzenia i prezentowania wizji zmiany, radzenia sobie z oporem – efektywność wprowadzania przez nich zmian ulegnie poprawie. Dodatkowo osoby po szkoleniu będą miały większą świadomość w jaki sposób należy budować struktury wspomagające wprowadzanie zmian: zespoły zarządzające zmianą oraz sieci agentów zmiany.

Podczas szkolenia stosujemy grę szkoleniową Change Management Game: Bistro Rewolucja, która pomaga uczestnikom zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem zmianą. Przeczytaj więcej o grze klikając tutaj.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1150 zł

Egzamin:

700 zł

Podręcznik

210 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Change Management Foundation, dzięki której uczestnicy będą mogli świadomie zarządzać zmianą w organizacji.
 • Zbudowanie w uczestnikach świadomości przebiegu zmiany w organizacji, żeby mogli być świadomym członkiem zespołu zarządzającego zmianą albo sieci agentów zmiany.
 • Przygotowanie uczestników do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management Foundation.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się trzeciego dnia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą w organizacji,
 • Kierownicy / liderzy zmian w organizacji,
 • Konsultanci zarządzania zmianą,
 • Osoby chcące potwierdzić swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Język polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

 • Podręcznik dostępny jest tylko w języku angielskim.
  Oprócz wersji papierowej dostępnej w Inprogress, istnieje możliwość zamówienia indywidulanie e-book’a, tworząc konto na stronie www.apmg-businessbooks.com i opłacając zamówienie kartą kredytową (nie ma możliwości otrzymania faktury).

 

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie procesu zmiany.
 • Zdobycie umiejętności tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie.
 • Zdobycie wiedzy na temat skutecznego realizowania zmiany.
 • Poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany.
 • Poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian.
 • Podniesienie umiejętności identyfikacji preferencji osobowościowych interesariuszy zmiany oraz odpowiednich sposobów oddziaływań z uwzględnieniem tych preferencji
 • Uświadomienie sobie zależności między zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostkami.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Certyfikacja:

Szkolenie jest akredytowane przez APMG. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 3-go dnia szkolenia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Przebieg egzaminu:

 • egzamin składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 40 minut,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25 poprawnych odpowiedzi,
 • w trakcie egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych,
 • egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim
 • certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie papierowej.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Gra szkoleniowa: Change Management Game: Bistro Rewolucja
 • Moduł 1 – Zmiana a Osoba
 • Moduł 2 – Zmiana a Organizacja
 • Moduł 3 – Angażowanie interesariuszy i Komunikacja
 • Moduł 4 – Zmiana w praktyce

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

22.01 - 24.01.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

22.01 - 24.01.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.02 - 07.02.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.02 - 07.02.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.02 - 14.02.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.02 - 14.02.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.02 - 21.02.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.02 - 21.02.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 07.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 07.03.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.03 - 14.03.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.03 - 14.03.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 21.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 21.03.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 11.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 11.04.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 18.04.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 18.04.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 25.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 25.04.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 09.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 09.05.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

14.05 - 16.05.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

14.05 - 16.05.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 23.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 23.05.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 06.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 06.06.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.06 - 13.06.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.06 - 13.06.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

25.06 - 27.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

25.06 - 27.06.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 04.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 04.07.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.07 - 11.07.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.07 - 11.07.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.07 - 25.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.07 - 25.07.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 08.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 08.08.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 22.08.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 22.08.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 29.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 29.08.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 05.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 05.09.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.09 - 12.09.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.09 - 12.09.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

24.09 - 26.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

24.09 - 26.09.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.10 - 10.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.10 - 10.10.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 17.10.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 17.10.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

22.10 - 24.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

22.10 - 24.10.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 07.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 07.11.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 14.11.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 14.11.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 28.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 28.11.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 05.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 05.12.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 12.12.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 12.12.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 19.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 19.12.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu