ITIL® Practitioner

Opis szkolenia

Podczas szkolenia ITIL Practitioner omówione są szczegółowo trzy aspekty zarządzania usługami IT (IT Service Management), kluczowe dla powodzenia każdej inicjatywy dotyczącej doskonalenia: Zarządzanie Zmianą Organizacyjną, Komunikację oraz tematykę miar i metryk efektywności usług i procesów zarządzania usługami. Prezentuje podejście Ustawicznego Doskonalenia Usług (CSI – Continual Service Improvement) jako skuteczną metodę ustrukturyzowania przedsięwzięć doskonalących. Kurs omawia także dziewięć wiodących pryncypiów zarządzania usługami IT.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

2500 zł 

Egzamin:

1150 zł 

Podręcznik:

210 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie trzech aspektów zarządzania usługami IT: tematyki miar i metryk efektywności usług i procesów zarządzania usługami, a także zarządzania zmianą organizacyjną oraz komunikacją.
 • Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, umożliwiającym zdobycie prestiżowego certyfikatu „ITIL Practitioner”.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni. Egzamin odbywa się dzień po zakończeniu kursu.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Kadra kierownicza, zainteresowana nabyciem lub ugruntowaniem wiedzy z obszaru doskonalenia efektywności zarządzania usługami IT.
 • Wszyscy zainteresowani pozyskaniem wiedzy na temat wdrażania dobrych praktyk ITIL.
 • Osoby zainteresowane miękkimi aspektami zmiany w środowiskach usługowych.
 • Osoby chcące uzupełnić wiedzę z obszaru ITIL, nabytą na kursach poziomu Foundation, Intermediate i Expert.
 • Konsultanci i audytorzy IT.
 • Wszyscy zainteresowani nabyciem umiejętności stosowania metodyki ITIL w praktyce.
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ITIL® Practitoner.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Materiały dostępne są w języku angielskim.
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznego wykorzystania elementów biblioteki dobrych praktyk ITIL w pracy zawodowej,
 • Zdobycie praktycznych umiejętności doskonalenia procesów zarządzania usługami IT.
 • Zdobycie umiejętności wykorzystania systemowego podejścia do identyfikowania i definiowania kluczowych czynników sukcesu dla inicjatyw doskonalących.
 • Zdobycie umiejętności definiowania i wykorzystywania miar i metryk efektywności usług IT oraz procesów zarządzania.
 • Wzmocnienie kompetencji w obszarze zarządzania jakością usług IT, poprzez stałe doskonalenie organizacji.
 • Wzmocnienie kompetencji w obszarze doskonalenia procesów zarządzania usługami, jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej.
 • Wzmocnienie kompetencji zarządzania miękkimi aspektami IT, poprzez dostarczenie dobrych praktyk dla zarządzania zmianą organizacyjną, oporem przed zmianą, komunikacją i motywacją personelu.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Certyfikacja

 • Osoby pragnące przystąpić do egzaminu muszą posiadać certyfikat na poziomie Foundation.
 • Egzamin składa się z 40 pytań.
 • Aby uzyskać pozytywny wynik należy uzyskać minimum 28 punktów – 70%.
 • Czas trwania: 135 minut dla osób dla których angielski jest językiem ojczystym, 33 minuty więcej dla osób, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.
 • Język egzaminu: angielski.
 • Pomoce dydaktyczne: Podręcznik ITIL® Practitioner Guidance.
 • ITIL Practitioner daje 3 punkty w schemacie kwalifikacji ITIL Expert.

 

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Wprowadzenie
 • Pryncypia zarządzania usługami IT
 • Podejście do doskonalenia
 • Zarządzanie Zmianą Organizacyjną
 • Komunikacja
 • Krytyczne czynniki sukcesu
 • Miary i metryki
 • Przygotowanie do egzaminu

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

26.02 - 28.02.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

26.02 - 28.02.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

26.02 - 28.02.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

26.02 - 28.02.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 07.03.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 07.03.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 21.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 21.03.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

26.03 - 28.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

26.03 - 28.03.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 11.04.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 11.04.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 18.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 18.04.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 25.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 25.04.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 09.05.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 09.05.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 23.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 23.05.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

28.05 - 30.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

28.05 - 30.05.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 06.06.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 06.06.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

18.06 - 20.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

18.06 - 20.06.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

25.06 - 27.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

25.06 - 27.06.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 04.07.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 04.07.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

16.07 - 18.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

16.07 - 18.07.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

23.07 - 25.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

23.07 - 25.07.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

01.08 - 03.08.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

01.08 - 03.08.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 22.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 22.08.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 29.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 29.08.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 05.09.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 05.09.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

17.09 - 19.09.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

24.09 - 26.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

24.09 - 26.09.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

01.10 - 03.10.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

01.10 - 03.10.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

22.10 - 24.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

22.10 - 24.10.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

29.10 - 31.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

29.10 - 31.10.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 07.11.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 07.11.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

19.11 - 21.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

19.11 - 21.11.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 28.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 28.11.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 05.12.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 05.12.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 12.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2400 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 12.12.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 19.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 19.12.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu