Facilitation Foundation Fast Track


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Facilitation Foundation.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin 750 zł
 • podręcznik od 120 zł

Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu facylitacji w trybie Fast Track pozwala uczestnikom w szybki sposób przygotować się do egzaminu na poziomie Foundation. Podczas zajęć uczestnik pozna techniki, narzędzia i modele, które podnoszą efektywność spotkań zorientowanych na wypracowanie rozwiązania problemu przez zespoły.

Szkolenie dostarcza wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu facylitacji, dzięki czemu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia warsztatów facylitowanych.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Poznanie metod podnoszących efektywność spotkań zarządczych, zespołów ds. kryzysowych, posiedzeń zarządu itp;
 • Podniesienie efektywności spotkań zespołów pracujących;
 • Zrozumienie, że samo „rozmawianie” o złożonym problemie nie pomaga w jego zrozumieniu i rozwiązaniu;
 • Zaznajomienie się z czynnikami wpływającymi na pracę zespołu oraz poznanie narzędzi pomagających poradzić sobie w trudnych sytuacjach;
 • Przygotowanie do egzaminu Facilitation na poziomie Foundation.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy na temat efektywnego rozwiązywania problemów.
 • Poznanie narzędzi zwiększających jakość podejmowanych decyzji.
 • Podniesienie zrozumienia zjawisk zachodzących między członkami zespołu i umiejętność odpowiedniego reagowania na nie.
 • Zwiększenie jakości i efektywności prowadzonych spotkań.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest w szczególności do:

 • Kierowników zespołów, kierowników projektu i managerów, którzy na co dzień mierzą się z problemami i we współpracy z zespołem poszukują rozwiązań problemów.
 • Trenerów wewnętrznych, pracowników działów HR, prowadzących warsztaty rozwojowe z wykorzystaniem narzędzi aktywizacji grupy.
 • Konsultantów, osób odpowiedzialnych za wsparcie biznesu, zajmujących się rozpoznawaniem potrzeb biznesowych swoich partnerów.
 • Osób prowadzących spotkania strategiczne i posiedzenia kadry zarządzającej, które chcą podnieść jakość podejmowanych decyzji.

Certyfikacja

 • Czas trwania: 40 minut
 • Test jednokrotnego wyboru.
 • 50 pytań.
 • Próg zaliczenia egzaminu: 25 poprawnych odpowiedzi (50%).
 • Brak możliwości korzystania z materiałów szkoleniowych, książek i notatek.
 • Egzamin jest dostępny w języku polskim i angielskim.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Formaty – sposoby działania zespołów
 • Zadanie i proces
 • Poziomy Pewności zadania oraz Świadomości procesu (Dojrzałości zespołu)
 • Lider Zadania i Facylitator
 • Process Iceberg® Model
 • Narzędzia procesu
 • MBTI: Myers – Briggs Type Indicator
 • Organizacja spotkania facylitowanego
 • Ćwiczenie: Supermarket
 • Przegląd Process Iceberg®
 • Sprawdzenie zrozumienia dotychczasowego materiału
 • Modele, narzędzi i techniki
 • Planowanie agendy spotkania
 • Facylitowanie spotkania i kontrakt
 • SCA i Model Warsztatu Process Iceberg®
 • Modele i narzędzia
 • Model Organizacji Process Iceberg®
 • Profil Facylitatora
 • Egzamin na poziomie Foundation

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni – sobota i niedziela, egzamin odbywa się w kolejną sobotę.