Opis różnic metodyk PRINCE2® – wersja 2009 i 2017

W ubiegłym roku w oparciu o doświadczenia wielu specjalistów i praktyków zarządzania projektami, AXELOS zaktualizował metodykę PRINCE2. W lipcu ukazał się podręcznik w polskiej wersji językowej, a od początku sierpnia możliwe jest już zdawanie egzaminów PRINCE2 (2017) po polsku. Czym różnią się od siebie wersje metodyki z 2009 i 2017 roku?

Różnice pomiędzy wersjami są niewielkie. To, co się zmieniło w stopniu znacznym, to podręcznik. Największe zmiany dotyczą jednak systemu certyfikacji. Oto szczegółowe informacje:

Zmiany w metodyce PRINCE2®

Nadal metodyka PRINCE2 jest oparta na siedmiu pryncypiach, siedmiu tematach i siedmiu procesach oraz obowiązkowym dostosowaniu do otoczenia środowiska projektu. Uaktualniona wersja metodyki z dodatkową siłą podkreśla konieczność dostosowania sposobu zarządzania projektem do okoliczności, w których ma to miejsce – stąd tak częste uwagi na temat adaptacji metodyki do projektów zwinnych, projektów jako części programu lub portfela korporacyjnego albo dostosowania w relacji komercyjnej klient-dostawca. Dostosowanie oczywiście było obecne w wersji 2009, lecz nie było ono tak silnie eksponowanie i nie było poparte tak wieloma przykładami. W ślad za tym w procesie inicjowanie projektu pojawia się dodatkowe działanie „ustalenie wymagań dostosowania” – tak by żaden PM nie miał szans pominąć tej ważnej kwestii.

Kolejny obszar zmian to pojawienie się wymogów metodyki PRINCE2 dla poszczególnych tematów. Informacje te są naturalnym rozwinięciem nienegocjowalnych (nakazowych) pryncypiów. Dowiadujemy się stąd, co w wersji minimum musi nasz projekt spełniać w odniesieniu do tematów, by nadal pozostawał w zgodzie z PRINCE2. Warto wspomnieć, że dostosowanie dotyczy również dokumentacji, czyli pojawiają się informacje o minimalnych wymaganiach dla produktów zarządczych.

Ze zmian drugoplanowych można wymienić inaczej nazwane niektóre produkty zarządcze oraz zmianę konwencji – wszystkie nazwy są pisane małymi literami.

Zmiany w podręczniku

W podręczniku oczywiście znajdziemy wiele nowych, odświeżonych lub inaczej podanych informacji na temat dostosowania zarówno tematów, jak i procesów (rozdziały o tytułach „częste sytuacje”). Dostosowanie zawsze zahacza o współpracę w środowisku zwinnym, projekt w programie lub portfelu, projekt w środowisku komercyjnym oraz projekt prosty (mały, niewielkiej skali).

Dodatkowo pojawiają w każdym temacie informacje na temat możliwych technik, które mogą być użyte w omawianym temacie. Sprawdź więcej informacji o podręczniku PRINCE2 zgodnym z aktualizacją 2017.

Systemy certyfikacji PRINCE2 Foundation i Practitioner

Egzamin PRINCE2 Foundation – wersja 2009:

 • egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 75 pytań (5 pytań próbnych nieocenianych),
 • czas trwania egzaminu wynosi 60 minut,
 • próg zdawalności wynosi 50% (konieczne jest uzyskanie 35 punktów),
 • język polski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • certyfikat bezterminowy.

Do certyfikacji na powyższych (dotychczasowych) zasadach można przystępować tylko do końca marca 2019 roku.

Egzamin PRINCE2 Foundation – wersja 2017:

 • egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań,
 • czas trwania egzaminu wynosi 60 minut,
 • próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów),
 • język polski lub angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • certyfikat bezterminowy.

Certyfikacja dostępna od sierpnia 2018.

Egzamin PRINCE2 Practitioner – wersja 2009:

 • egzamin testowy w oparci o scenariusz i informacje dodatkowe, składający się z 8 grup pytań, każda po 10 pytań cząstkowych,
 • czas trwania egzaminu wynosi 2 godziny i 30 minut,
 • próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 44 punktów),
 • język polski,
 • dozwolone materiały – podręcznik PRINCE2,
 • certyfikat ważny 5 lat
 • recertyfikacja (w okresie ważności certyfikatu) dla posiadaczy certyfikatów PRINCE2 Practitioner – wersja 2009 dostępna jest tylko do końca marca 2019, po upływie tego terminu należy zdać od początku egzamin PRINCE2 Practitioner w wersji 2017.

Do certyfikacji na powyższych (dotychczasowych) zasadach można przystępować tylko do końca marca 2019 roku. Egzamin PRINCE2 Practitioner wersja 2009 mogą zdawać tylko posiadacze certyfikatu PRINCE2 Foundation wersja 2009.

Egzamin PRINCE2 Practitioner – wersja 2017:

 • egzamin testowy jednokrotnego wyboru w oparciu o scenariusz i informacje dodatkowe, składający się z 68 pytań,
 • czas trwania egzaminu wynosi 2 godziny i 30 minut,
 • próg zdawalności 38 punktów,
 • język polski lub angielski,
 • certyfikat ważny 3 lata,
 • dozwolone materiały – podręcznik PRINCE2,
 • certyfikat ważny 3 lata – po upływie tego czasu konieczność ponownego zdawania egzaminu. Możliwa recertyfikacja za uzbierane punkty w systemie AXELOS Membership.

Certyfikacja dostępna od sierpnia 2018.

Egzamin PRINCE2 Practitioner wersja 2017 mogą zdawać zarówno posiadacze certyfikatu PRINCE2 Foundation wersja 2009 jak również posiadacze certyfikatu PRINCE2 Foundation wersja 2017.

O autorze

Marcin Jackowski – trener PRINCE2®, P3O®, MSP®, MoP® oraz MoV® z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami oraz prowadzeniu szkoleń. Członek rady programowej magazynu Strefa PMI. Posiada doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związane z zarządzaniem zespołami i kierowaniem projektami, działem serwisu oraz sprzedaży. Więcej o autorze...