Wykorzystanie Microsoft 365 w realizacji projektów zgodnie z metodyką PRINCE2®

Szkolenie realizowane jest we współpracy z Tablet Academy Poland.


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szczegóły

 • 1 dzień = 8 godzin zegarowych
 • polski

Opis szkolenia

Platforma Microsoft365 jest bardzo dobrym narzędziem, które wspiera realizację projektów. Metodyka PRINCE2® to z kolei najbardziej popularna metodyka do zarządzania projektami.
Odpowiednio dopasowane i zautomatyzowane usługi platformy pozwalają zintegrować narzędzie z metodyką i znacznie usprawnić realizację projektu.

Zakres wykorzystania aplikacji w ramach szkolenia:

 • Microsoft Teams – poziom średni do zaawansowany
 • Microsoft Outlook – poziom średni
 • Microsoft Approvals – poziom podstawowy i średni
 • Microsoft Planner – poziom podstawowy do zaawansowany
 • Microsoft Power Automate – poziom podstawowy i średni
 • Microsoft Sharepoint – poziom podstawowy
 • Microsoft Power BI – poziom podstawowy
 • Microsoft Excel – poziom średni
 • Microsoft Word – poziom średni

Uczestnik nie musi posiadać licencji Microsoft365. Dla zainteresowanych istnieje możliwość połączenia w ramach zespołu w Teams i pełnego dostępu do tworzonych materiałów w czasie rzeczywistym.

Szkolenie realizowane jest we współpracy z firmą Tablet Academy Poland posiadającą akredytację Microsoft Education Global Training Partner.

Wymagania:

 • Niezbędne jest posiadanie certyfikatu PRINCE2® na poziomie Foundation (lub samo odbyte szkolenie, uczestnik przed egzaminem) lub Practitioner.
 • Wymagana podstawowa wiedza z Microsoft365, przede wszystkim z zakresu aplikacji Microsoft Teams – wymóg konieczny.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenie odbywa się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu tematów metodyki PRINCE2®, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy przy użyciu platformy Microsoft365.
 • Zintegrowanie tematów metodyki: organizacja, plany, uzasadnienie biznesowe, postępy, zmiana, ryzyko, jakość z narzędziami oferowanymi przez Microsoft365 – praca warsztatowa na realnych przykładach.
 • Szkolenie jest, także swoistą powtórką z tematów PRINCE2® i może posłużyć jako dodatkowy zestaw informacji przed egzaminem na poziom Foundation czy Practitioner.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2® wraz z integrowaniem z platformą Microsoft365,
 • Przypomnienie tematów PRINCE2®,
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji oraz w jaki sposób zautomatyzować metodykę używając Microsoft365,
 • Poznanie szeregu aplikacji i rozwiązań, które oferuje platforma Microsoft365.

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji,
 • Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2® oraz zintegrowania metodyki z Microsoft365.

Certyfikacja

Szkolenie nie kończy się egzaminem, jednakże zdobyta wiedza pozwala na podejście do egzaminów:

Program szkolenia

 • Temat ORGANIZACJA 
  a) Wykorzystanie Teams (poziom średni i zaawansowany aplikacji)
  b) Zintegrowanie z Outlook Tips & Tricks w zarządzaniu projektami (poziom średni aplikacji)
 • Temat UZASADNIENIE BIZNESOWE 
  a) Opracowanie Uzasadnienia Biznesowego i jego akceptacji przez Komitet Sterujący z wykorzystaniem Approvals i Word (poziom podstawowy i średni aplikacji)
 • Temat PLANY 
  a) Wykorzystanie Teams i Planner w technice planowania opartego na produktach (poziom podstawowy do zaawansowanego aplikacji)
 • Temat JAKOŚĆ 
  a) Podejście do zarządzania jakością z wykorzystaniem przepływów zatwierdzania za pomocą Power Automate i SharePoint (poziom podstawowy aplikacji)
 • Temat RYZYKO 
  a) Opracowanie i zarządzanie rejestrem ryzyk z wykorzystaniem aplikacji Excel, Tasks i Power Automate (poziom podstawowy i średni aplikacji)
 • Temat ZMIANA 
  a) Zarządzanie konfiguracją z wykorzystaniem SharePoint, Teams (poziom podstawowy i zaawansowany aplikacji)
  b) Opracowanie Rejestru Zagadnień w Tasks i automatyzacja dzięki Power Automate (poziom podstawowy do zaawansowany aplikacji)
 • Temat POSTĘPY 
  a) Mechanizmy sterowania z wykorzystaniem Power BI (poziom podstawowy aplikacji)