Symulacja biznesowa PRINCE2®

Opis szkolenia

Szkolenia PRINCE2® Foundation i Practitioner dostarczają dużej ilości wiedzy teoretycznej. Aby uczestnicy szkoleń mieli okazję zastosować ją w praktyce, stworzyliśmy PRINCE2 Business Simulation – symulację biznesową w pełni opartą o najpopularniejszą w Europie metodykę zarządzania projektami.

Podczas symulacji, uczestnicy szkoleń wykorzystują w praktyce nabyte kompetencje: tworzą Założenia Projektu, zestawiają Dokumentację Inicjowania Projektu i doprowadzają do powstania Raportu Doświadczeń. Rozgrywka podnosi również zrozumienie celu tworzenia poszczególnych produktów zarządczych i ich wpływ na przebieg projektu.

Uczestnicy warsztatu opartego na symulacji, prowadzonego przez profesjonalnego trenera:

 • przeprowadzają Przygotowanie Projektu: szacują, czy jest zasadny biznesowo i co musi się wydarzyć, żeby tak pozostało;
 • realizują Inicjowanie Projektu: pracują z dokumentacją projektową i widzą jakie efekty to może przynieść;
 • przechodzą przez Etapy Realizacyjne: sterują nimi, zarządzają ryzykiem, zmagają się z zagadnieniami;
 • a wszystko po to, żeby doprowadzić do (szczęśliwego) Zamknięcia Projektu: cieszą się sukcesem i wyciągają wnioski na przyszłość.

Co dzieje się w trakcie symulacji?

 • Uczestnicy mają zrealizować projekt polegający na konstrukcji jachtu i wysłania go w podróż dookoła świata
 • Projekt jest realizowany zgodnie z metodyką zarządzania projektami PRINCE2
 • Zadaniem zespołów jest przejście przez wszystkie etapy projektu: od Przygotowania Projektu, przez Inicjowanie Projektu, Etapy Realizacyjne, aż po Zamykanie Projektu
 • Podczas symulacji, uczestnicy będą podejmować decyzje dotyczące tworzenia produktów zarządczych – dostosowując projekt do środowiska
 • Wyzwaniem będzie stworzenie odpowiednich planów, które powinny powstać w trakcie realizowania projektu: Planu Projektu oraz Planów Etapów
Terminy szkoleń

Cena regularna symulacji:

400 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • przypomnienie i przećwiczenie kluczowych elementów metodyki w bezpiecznym środowisku symulacyjnym oraz wykorzystanie zdobytych podczas szkolenia PRINCE2 wiedzy i umiejętności w praktyce projektowej.
Czas trwania

Czas trwania

Warsztat trwa 8 godzin.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Osoby, które ukończyły kurs PRINCE2® Foundation
 • Osoby, które ukończyły kursy PRINCE2® Foundation i Practitioner
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zachowanie spójnej i właściwej dla PRINCE2 terminologii oraz zestawu dokumentów, a także przebiegu procesów.
 • Doświadczenie na własnej skórze konsekwencji związanych z nieodpowiednim zarządzaniem w projekcie.
 • Zrozumienie idei zarządzania projektami w ułożony, zaplanowany i kontrolowany sposób.
 • Budowanie właściwych nawyków w dziedzinie zarządzania projektami.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Wprowadzenie do symulacji biznesowej PRINCE2 Business Simulation
 • Przygotowanie Projektu
 • Inicjowanie Projektu
 • Realizacja projektu symulowanego
 • Zamykanie projektu i podsumowanie symulacji
 • Zamknięcie warsztatu symulowanego

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

18.01 - 18.01.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

18.01 - 18.01.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

21.01 - 21.01.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

21.01 - 21.01.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

25.01 - 25.01.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

25.01 - 25.01.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

28.01 - 28.01.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

28.01 - 28.01.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

08.02 - 08.02.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

08.02 - 08.02.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

11.02 - 11.02.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

11.02 - 11.02.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

15.02 - 15.02.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

15.02 - 15.02.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

18.02 - 18.02.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

18.02 - 18.02.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

01.03 - 01.03.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

01.03 - 01.03.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 05.03.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 05.03.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

08.03 - 08.03.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

08.03 - 08.03.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

11.03 - 11.03.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

11.03 - 11.03.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

15.03 - 15.03.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

15.03 - 15.03.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

18.03 - 18.03.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

18.03 - 18.03.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

22.03 - 22.03.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

22.03 - 22.03.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

25.03 - 25.03.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

25.03 - 25.03.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

12.04 - 12.04.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

12.04 - 12.04.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

15.04 - 15.04.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

15.04 - 15.04.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

19.04 - 19.04.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

19.04 - 19.04.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

22.04 - 22.04.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

22.04 - 22.04.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

26.04 - 26.04.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

26.04 - 26.04.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

29.04 - 29.04.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

29.04 - 29.04.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

10.05 - 10.05.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

10.05 - 10.05.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

13.05 - 13.05.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

13.05 - 13.05.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

17.05 - 17.05.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

17.05 - 17.05.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

20.05 - 20.05.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

20.05 - 20.05.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

24.05 - 24.05.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

24.05 - 24.05.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

27.05 - 27.05.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

27.05 - 27.05.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

07.06 - 07.06.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

07.06 - 07.06.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

10.06 - 10.06.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

10.06 - 10.06.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

14.06 - 14.06.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

14.06 - 14.06.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

17.06 - 17.06.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

17.06 - 17.06.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

21.06 - 21.06.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

21.06 - 21.06.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

24.06 - 24.06.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

24.06 - 24.06.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

05.07 - 05.07.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

05.07 - 05.07.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

08.07 - 08.07.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

08.07 - 08.07.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

12.07 - 12.07.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

12.07 - 12.07.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

15.07 - 15.07.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

15.07 - 15.07.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

19.07 - 19.07.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

19.07 - 19.07.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

22.07 - 22.07.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

22.07 - 22.07.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

09.08 - 09.08.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

09.08 - 09.08.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

12.08 - 12.08.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

12.08 - 12.08.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

23.08 - 23.08.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

23.08 - 23.08.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

26.08 - 26.08.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

26.08 - 26.08.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

30.08 - 30.08.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

30.08 - 30.08.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

02.09 - 02.09.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

02.09 - 02.09.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

06.09 - 06.09.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

06.09 - 06.09.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

09.09 - 09.09.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

09.09 - 09.09.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

13.09 - 13.09.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

13.09 - 13.09.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

15.09 - 15.09.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

15.09 - 15.09.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

20.09 - 20.09.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

20.09 - 20.09.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

23.09 - 23.09.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

23.09 - 23.09.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

04.10 - 04.10.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

04.10 - 04.10.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

07.10 - 07.10.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

07.10 - 07.10.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

11.10 - 11.10.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

11.10 - 11.10.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

14.10 - 14.10.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

14.10 - 14.10.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

18.10 - 18.10.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

18.10 - 18.10.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

21.10 - 21.10.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

21.10 - 21.10.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

08.11 - 08.11.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

08.11 - 08.11.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 12.11.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 12.11.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

15.11 - 15.11.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

15.11 - 15.11.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

18.11 - 18.11.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

18.11 - 18.11.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

22.11 - 22.11.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

22.11 - 22.11.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

25.11 - 25.11.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

25.11 - 25.11.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

06.12 - 06.12.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

06.12 - 06.12.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

09.12 - 09.12.2018

 • Warszawa

od 400 zł

kup zarezerwuj

09.12 - 09.12.2018

 • Wrocław

od 400 zł

kup zarezerwuj

13.12 - 13.12.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

13.12 - 13.12.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

16.12 - 16.12.2018

 • Katowice

od 400 zł

kup zarezerwuj

16.12 - 16.12.2018

 • Gdańsk

od 400 zł

kup zarezerwuj

20.12 - 20.12.2018

 • Kraków

od 400 zł

kup zarezerwuj

20.12 - 20.12.2018

 • Poznań

od 400 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu