Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Symulacja biznesowa PRINCE2®

Opis szkolenia

Szkolenia PRINCE2® Foundation i Practitioner dostarczają dużej ilości wiedzy teoretycznej. Aby uczestnicy szkoleń mieli okazję zastosować ją w praktyce, stworzyliśmy PRINCE2 Business Simulation – symulację biznesową w pełni opartą o najpopularniejszą w Europie metodykę zarządzania projektami.

Podczas symulacji, uczestnicy szkoleń wykorzystują w praktyce nabyte kompetencje: tworzą Założenia Projektu, zestawiają Dokumentację Inicjowania Projektu i doprowadzają do powstania Raportu Doświadczeń. Rozgrywka podnosi również zrozumienie celu tworzenia poszczególnych produktów zarządczych i ich wpływ na przebieg projektu.

Uczestnicy warsztatu opartego na symulacji, prowadzonego przez profesjonalnego trenera:

 • przeprowadzają Przygotowanie Projektu: szacują, czy jest zasadny biznesowo i co musi się wydarzyć, żeby tak pozostało;
 • realizują Inicjowanie Projektu: pracują z dokumentacją projektową i widzą jakie efekty to może przynieść;
 • przechodzą przez Etapy Realizacyjne: sterują nimi, zarządzają ryzykiem, zmagają się z zagadnieniami;
 • a wszystko po to, żeby doprowadzić do (szczęśliwego) Zamknięcia Projektu: cieszą się sukcesem i wyciągają wnioski na przyszłość.

Co dzieje się w trakcie symulacji?

 • Uczestnicy mają zrealizować projekt polegający na konstrukcji jachtu i wysłania go w podróż dookoła świata
 • Projekt jest realizowany zgodnie z metodyką zarządzania projektami PRINCE2®
 • Zadaniem zespołów jest przejście przez wszystkie etapy projektu: od Przygotowania Projektu, przez Inicjowanie Projektu, Etapy Realizacyjne, aż po Zamykanie Projektu
 • Podczas symulacji, uczestnicy będą podejmować decyzje dotyczące tworzenia produktów zarządczych – dostosowując projekt do środowiska
 • Wyzwaniem będzie stworzenie odpowiednich planów, które powinny powstać w trakcie realizowania projektu: Planu Projektu oraz Planów Etapów
Terminy szkoleń

Cena regularna symulacji:

400 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • przypomnienie i przećwiczenie kluczowych elementów metodyki w bezpiecznym środowisku symulacyjnym oraz wykorzystanie zdobytych podczas szkolenia PRINCE2® wiedzy i umiejętności w praktyce projektowej.
Czas trwania

Czas trwania

Warsztat trwa 8 godzin.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Osoby, które ukończyły kurs PRINCE2® Foundation
 • Osoby, które ukończyły kursy PRINCE2® Foundation i Practitioner
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zachowanie spójnej i właściwej dla PRINCE2® terminologii oraz zestawu dokumentów, a także przebiegu procesów.
 • Doświadczenie na własnej skórze konsekwencji związanych z nieodpowiednim zarządzaniem w projekcie.
 • Zrozumienie idei zarządzania projektami w ułożony, zaplanowany i kontrolowany sposób.
 • Budowanie właściwych nawyków w dziedzinie zarządzania projektami.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Wprowadzenie do symulacji biznesowej PRINCE2® Business Simulation
 • Przygotowanie Projektu
 • Inicjowanie Projektu
 • Realizacja projektu symulowanego
 • Zamykanie projektu i podsumowanie symulacji
 • Zamknięcie warsztatu symulowanego

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.