PRINCE2® 6th edition Foundation Fast Track


Szkolenie PRINCE2 6th edition Foundation – Fast Track w języku polskim możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat PRINCE2 6th Edition Foundation.

Szczegóły

 • 2 dni
 • polski, angielski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

PRINCE2 jest niczym instrukcja, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation uczestnicy poznają podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego.

Szkolenie w formie Fast Track to szkolenie weekendowe dla osób, które chciałyby w jak najszybszym czasie zdobyć certyfikat PRINCE2 Foundation. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu w ciągu dwóch dni.

Przeczytaj więcej o zmianach PRINCE2 2017 Update.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • online (w tygodniu, weekendowe): 2 dni godz. 09 -17

Cel szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy,
 • Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego,
 • Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2 Foundation,
 • Liczba PDU: 14.

Korzyści

 • Nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu,
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami,
 • Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią,
 • Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2,
 • Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2,
 • Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem,
 • Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie,
 • Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2,
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji,
 • Nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2.

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji,
 • Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2.

Certyfikacja

UWAGA!

Decyzją Akredytora szkolenie należy kupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który obejmuje: egzamin online oraz e-book (w takim samym języku, jak język szkolenia). Dostęp do e-booka ważny jest 5 lat.

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku:
Egzamin PRINCE2 Foundation – online + Podręcznik „PRINCE2 – Skuteczne Zarządzanie Projektami 2017” (E-book / PL)

Przebieg egzaminu PRINCE2 6th edition Foundation:

 • decyzją Akredytora termin zakończenia przeprowadzania egzaminu PRINCE2 6th edition Foundation uległ wydłużeniu do dnia 31.12.2024, 
 • termin egzaminu: po zakończeniu szkolenia, uczestnik sam wybiera termin i godzinę egzaminu spośród terminów udostępnionych przez Akredytora,
 • forma egzaminu: online
 • egzamin testowy, jednokrotnego wyboru
 • liczba pytań: 60,
 • czas trwania: 60 min (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 15 minut),
 • próg zdawalności: 55 % (konieczne jest uzyskanie 33 punktów),
 • język egzaminu: polski lub angielski
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy, oficjalny certyfikat PRINCE2 Foundation wydany przez Axelos, który jest poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metodyki PRINCE2 w zarządzaniu projektami, 
 • forma certyfikatu: elektroniczna i (za dodatkową opłatą) papierowa (podczas składania zamówienia należy wybrać dodatek: Certyfikat potwierdzający zdanie akredytowanego egzaminu na poziomie Foundation (papierowy)),
 • podczas przygotowania do egzaminu zachęcamy do skorzystania z symulatora egzaminu, który dostępny jest w bezpłatnej aplikacji Inprogress.

Take2 re-sit exam

Istnieje możliwość zakupu dodatku Powtórka egzaminu PRINCE2 6th edition Foundation (Take2 Re-sit Exam Option). Umożliwia on powtórne podejście do egzaminu (w przypadku negatywnego wyniku) w ciągu 6 miesięcy od pierwszego terminu. Dodatek ten można zakupić wyłącznie przed pierwszym podejściem do certyfikacji.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Przegląd metodyki PRINCE2.
 • Temat Organizacja.
 • Proces Przygotowanie Projektu.
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe.
 • Proces Inicjowanie Projektu.
 • Temat Plany.
 • Temat Jakość.
 • Temat Ryzyko.
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu.
 • Temat Postępy.
 • Proces Sterowanie Etapem.
 • Temat Zmiana.
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem.
 • Omówienie przykładowych egzaminów PRINCE2 Foundation.

Zobacz także

Wykorzystanie Microsoft365 w realizacji projektów zgodnie z metodyką PRINCE2®

PRINCE2® 6th edition Foundation & Practitioner

PRINCE2® 6th edition Foundation

PRINCE2® 6th edition Practitioner


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: