Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

PRINCE2® 6th edition Foundation&Practitioner

Opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2® Foundation & Practitioner jest idealną opcją dla osób, pragnących podczas jednego szkolenia zdobyć zdwojoną dawkę informacji, która pozwoli swobodnie zarządzać projektami zgodnie z metodyką PRINCE2®. Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminów PRINCE2® Foundation oraz Practitioner.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Jak organizujemy szkolenia?

W zależności od liczby zgłoszeń, szkolenie może się odbyć w trzech formach: stacjonarnej, online i hybrydowej (połączenie formy online i stacjonarnej). Szczegóły znajdziecie na naszym blogu: organizacja szkoleń w Inprogress.

Chcesz jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu, nie wychodząc z domu? Dowiedz się więcej o naszych symulatorach egzaminów i pobierz aplikację na swój telefon!

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia PL

1350 zł (stacjonarne)
900 zł (online)

 

Cena regularna szkolenia ENG

1650 zł (online)
2150 zł (stacjonarne)

Egzamin Foundation
(dodatek obowiązkowy):

700 zł (stacjonarny)
850 zł (online)

Egzamin Practitioner
(dodatek obowiązkowy):

1150 zł (stacjonarny)
1300 zł (online)

Podręcznik

350 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy.
 • Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego
 • Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® Foundation.
 • Pogłębienie dotychczasowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®.
 • Nabycie praktycznych umiejętności użycia i dostosowania PRINCE2® do warunków projektu.
 • Podniesienie kompetencji zarządczych wśród uczestników szkolenia.
 • Przygotowanie uczestników do certyfikowanego egzaminu na poziomie PRINCE2® Practitioner.
Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 5 dni.
 • Szkolenia stacjonarne: Egzamin dla poziomu Foundation odbywa się trzeciego dnia szkolenia po zakończeniu części teoretycznej, egzamin dla poziomu Practitioner zaplanowany jest na kolejny dzień po zakończeniu kursu.
 • Szkolenia online: Egzaminy odbywają się po zakończeniu części teoretycznej, w terminach wybranych przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora.
Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Członkowie komitetów sterujących projektem;
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji;
 • obecni i przyszli kierownicy projektów lub członkowie zespołów projektowych;
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu;
 • osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem PRINCE2® Foundation i PRINCE2® Practitioner.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Językiem szkolenia jest język polski.
 • Szkolenie występuje także w języku angielskim.

Kliknij i sprawdź terminy szkoleń  po angielsku.

Język materiałów:

 • Polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie praktycznej wiedzy zgodnie z którą uczestnicy będą mogli skutecznie zarządzać projektami w organizacji.
 • Nabycie umiejętności zarządzania jakością w projekcie.
 • Nabycie wiedzy jak terminowo zrealizować projekt, tak by nie przekraczał budżetu i by był zgodny z uzasadnieniem biznesowym.
 • Zdobycie wiedzy na temat całego cyklu życia projektu, łącznie z umiejętnością przeprowadzania poszczególnych jego etapów.
 • Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie.
 • Poznanie pryncypiów PRINCE2®, Tematów i Procesów.
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.
 • Liczba PDU: 35
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzamin odbywa się w formie online po zakończeniu szkolenia (w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora) lub stacjonarnej.
W przypadku egzaminu ONLINE doliczana jest dodatkowa opłata +150 zł.

Egzamin PRINCE2® Foundation w nowej certyfikacji:

 • egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań,
 • czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 15 minut),
 • próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów),
 • język angielski lub język polski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych.

Egzamin PRINCE2® Practitioner w nowej certyfikacji:

 • test wyboru, składający się z 68 pytań,
 • czas trwania egzaminu wynosi 2 godziny 30 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 25% czasu),
 • próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 38 punktów),
 • język angielski lub język polski,
 • możliwość korzystania z oficjalnego podręcznika PRINCE2®,
 • ważność certyfikatu PRINCE2® Practitioner wynosi 3 lata.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie rejestracji na szkolenie prosimy o wybór opcji „Egzamin” w formularzu zamówienia (punkt 3 formularza). Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Do egzaminu PRINCE2 Practitioner (2017) mogą podejść posiadacze następujących certyfikatów:

 • PRINCE2 Foundation (2009),
 • PRINCE2 Foundation (2017),
 • PRINCE2 Practitioner (2009),
 • Project Management Professional (PMP),
 • Certified Associate in Project Management (CAPM),
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director),
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager),
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager),
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).

Uczestnik, który na egzaminach zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowe certyfikaty w formie elektronicznej. Dodatkowo można nabyć certyfikaty papierowe wybierając odpowiednią opcję podczas zakupu szkolenia.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Przegląd metodyki PRINCE2®
 • Proces Przygotowanie Projektu
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Temat Plany
 • Temat Jakość
 • Temat Ryzyko
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 • Temat Postępy
 • Proces Sterowanie Etapem
 • Temat Zmiana
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Proces Zamykanie Projektu
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation wraz z omówieniem
 • Przygotowanie Projektu i Założenia Projektu
 • Praca z Uzasadnieniem Biznesowym
 • Tworzenie zespołu zarządzania projektem
 • Strategia Zarządzania Komunikacją
 • Etap inicjowania
 • Technika planowania opartego na produktach
 • Ścieżka Audytu Jakości
 • Rejestr Jakości, Rejestr Ryzyk
 • Zarządzanie Końcem Etapu
 • Opis Produktu i Zapis Obiektu Konfiguracji
 • Procedura zarządzania konfiguracją
 • Zagadnienia i budżety
 • Temat Zmiana
 • Reakcje na ryzyko
 • Raporty
 • Grupa Zadań i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Zamykanie Projektu
 • Podsumowanie i produkty zarządcze
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2® Practitioner

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

06.07 - 10.07.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

06.07 - 10.07.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

06.07 - 10.07.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 900 zł

kupzarezerwuj

13.07 - 17.07.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

13.07 - 17.07.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

13.07 - 17.07.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

13.07 - 17.07.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 900 zł

kupzarezerwuj

20.07 - 24.07.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

20.07 - 24.07.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

20.07 - 24.07.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 900 zł

kupzarezerwuj

03.08 - 07.08.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

03.08 - 07.08.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

03.08 - 07.08.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 900 zł

kupzarezerwuj

10.08 - 14.08.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

10.08 - 14.08.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 900 zł

kupzarezerwuj

17.08 - 21.08.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

17.08 - 21.08.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

17.08 - 21.08.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 900 zł

kupzarezerwuj

24.08 - 28.08.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

24.08 - 28.08.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

24.08 - 28.08.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 900 zł

kupzarezerwuj

31.08 - 04.09.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

31.08 - 04.09.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

31.08 - 04.09.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 900 zł

kupzarezerwuj

07.09 - 11.09.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

07.09 - 11.09.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

07.09 - 11.09.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 900 zł

kupzarezerwuj

14.09 - 18.09.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

14.09 - 18.09.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

14.09 - 18.09.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 900 zł

kupzarezerwuj

28.09 - 02.10.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

28.09 - 02.10.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1350 zł

kupzarezerwuj

28.09 - 02.10.2020

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 900 zł

kupzarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.