MSP® 5th edition Foundation & Practitioner

To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnych wyników na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznane na arenie międzynarodowej certyfikaty MSP® Foundation oraz MSP® Practitioner.

Szczegóły

 • 5 dni
 • polski
 • szkolenie akredytowane
 • online

Dodatki

 • pakiet egzaminacyjny Foundation (obowiązkowy): 1690 zł
 • egzamin Practitioner (obowiązkowy): 1790 zł
 • podręcznik od 300 zł

Opis szkolenia

Metodyka MSP – Managing Successful Programmes czyli Skuteczne Zarządzanie Programami opisuje dobre praktyki zaprojektowane, aby sprostać najczęstszym wyzwaniom, jakie napotykają organizacje prowadzące inwestycje w zmiany.

W czasie szkolenia na poziomie Foundation padają odpowiedzi na najbardziej istotne pytania, m.in.: jakie powody mogą stać za wykorzystaniem zarządzania programami, jak identyfikować projekty wchodzące w skład programu, jakich technik używać w czasie zarządzania programem oraz, co najważniejsze, w jaki sposób prowadzić program używając poszczególnych tematów ładu. Szkolenie przekrojowo omawia kolejno pryncypia, tematy ładu oraz procesy składające się cykl życia programu.

Celem szkolenia MSP na poziomie Practitioner jest pogłębienie znajomości metodyki MSP. W formie wykładów i warsztatów uczestnicy poznają „tajniki” MSP, szczegóły dotyczące procesów, powiązania ról z tematami i dokumentami, cały czas pamiętając o zasadach, czyli pryncypiach MSP.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • nabycie umiejętności opracowywanie wybranych dokumentów programu np. deklaracji wizji, modelu docelowego, czy profili korzyści,
 • zdobycie podstawowej wiedzy na temat terminologii, metod i technik używanych w ramach MSP Foundation,
 • zdobycie wiedzy na temat poszczególnych tematów ładu i procesów,
 • przygotowanie uczestników do certyfikowanego egzaminu MSP Foundation oraz do egzaminu MSP Practitioner.

Korzyści

 • Poznanie pryncypiów zarządzania programami.
 • Nabycie umiejętności analizy sposobu realizowania pryncypiów zarządzania programem,
 • Poznanie tematów ładu.
 • Nabycie wiedzy na temat przebiegu transformacji.
 • Nabycie wiedzy na temat obowiązków wszystkich ról w programie.
 • Zaznajomienie się z dokumentacją programu.
 • Liczba PDU: 21 +14

Grupa docelowa

 • Osoby, które biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • Osoby zarządzające projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • Osoby pełniące role w Radzie programu – Właściciele Programów, Kierownicy Zmiany Biznesowej, Kierownicy Programu,
 • Osoby pełniące rolę w ramach Biura Programu,
 • Osoby chcące poznać standard zarządzania programem.

Certyfikacja

Egzaminy odbywają się w formie online (po zakończeniu szkolenia, w terminach wybranych przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora).

Egzamin MSP 5th edition Foundation:

 • Egzamin testowy składający się z 60 pytań (w tym 5 pytań próbnych),
 • Trwa 60 minut,
 • Język egzaminu: angielski,
 • Próg zdawalności 60%
 • Brak pomocy dydaktycznych,
 • Ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

Egzamin MSP 5th edition Practitioner:

 • O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.
 • Egzamin testowy, składający się z 70 pytań,
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 42 punktów,
 • Egzamin trwa 150 min,
 • Język egzaminu: angielski,
 • Pomoce naukowe: Oficjalny podręcznik MSP,
 • Ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić wraz z pakietem egzaminacyjnym, w którego skład wchodzi: egzamin online oraz e-book (w języku szkolenia lub jeżeli jest niedostępny w takim języku, to w języku angielskim).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku Egzamin MSP Foundation – online + Podręcznik „Managing Successful Programmes 5th Edition (E-book / ENG) – pakiet obowiązkowy zgodnie z wymogami Akredytora 

Dodatkowo, podczas zakupu szkolenia uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu – Take2 re-sit exam, który uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy odbywa się wyłącznie w formie online.
Zakupu Take2 re-sit exam należy dokonać przed pierwszym podejściem do egzaminu, nie można go dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Przegląd metodyki.
 • Pryncypia.
 • Tematy ładu.
 • Organizacja.
 • Projektowanie.
 • Uzasadnienie.
 • Struktura.
 • Wiedza.
 • Nadzór.
 • Decyzje.
 • Procesy MSP.
 • Identyfikowanie programu.
 • Projektowanie rezultatów.
 • Planowanie przyrostowego dostarczania.
 • Dostarczanie potencjałów.
 • Wdrażanie rezultatów.
 • Ocena nowych informacji.
 • Zamykanie programu.
 • Omówienie wybranych pytań z przykładowego zestawu egzaminacyjnego nr 1.
 • Omówienie wybranych pytań z przykładowego zestawu egzaminacyjnego nr 2.