Facilitation Foundation & Practitioner


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnych wyników na egzaminach, uczestnik otrzymuje również uznane na arenie międzynarodowej certyfikaty Facilitation Foundation oraz Facilitation Practitioner.

Szczegóły

 • 5 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin Foundation 890 zł
 • egzamin Practitioner 1290 zł
 • podręcznik od 140 zł

Opis szkolenia

Facylitacja to podejście do prowadzenia spotkań zorientowanych na wypracowanie rozwiązania problemu przez zespoły. Osoba prowadząca takie spotkania, czyli facylitator, wykorzystuje szereg technik, narzędzi i modeli służących podnoszeniu efektywności w osiągnięciu tego celu.

Szkolenie Facilitation pozwala poznać najważniejsze mechanizmy rządzące pracą zespołową. Uczestnicy dowiadują się, jak poprowadzić spotkanie, aby skutecznie wesprzeć zespół w rozwiązaniu nawet bardzo złożonego i skomplikowanego problemu.

Kurs wyposaża uczestników w zestaw umiejętności i narzędzi, przydatnych w prowadzeniu warsztatów facylitowanych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia takich warsztatów oraz nabycie umiejętności wykorzystania technik facylitacyjnych w codziennej pracy.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • część Foundation: 1 i 2 dzień godz. 09-16, 3 dzień, 3 dzień godz. 09-15.30, następnie odbywa się egzamin Foundation,
 • część Practitioner: 1 i 2 dzień godz. 09-17, egzamin Practitioner odbywa się w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia.

WAŻNE!

Szkolenie online odbywa się przy wykorzystaniu darmowej platformy Mural. Sprawdź przed szkoleniem, czy możesz wejść na stronę stronę mural.co.

Cel szkolenia

 • poznanie metod podnoszących efektywność spotkań zarządczych, zespołów ds. kryzysowych, posiedzeń zarządu itp,
 • podniesienie efektywności spotkań zespołów pracujących,
 • zrozumienie, że samo „rozmawianie” o złożonym problemie nie pomaga w jego zrozumieniu i rozwiązaniu,
 • zaznajomienie się z czynnikami wpływającymi na pracę zespołu oraz poznanie narzędzi pomagających poradzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • przygotowanie do egzaminów Facilitation na poziomie Foundation oraz Practitioner.

Korzyści

 • zdobycie wiedzy na temat efektywnego rozwiązywania problemów,
 • poznanie narzędzi zwiększających jakość podejmowanych decyzji,
 • podniesienie zrozumienia zjawisk zachodzących między członkami zespołu i umiejętność odpowiedniego reagowania na nie,
 • zwiększenie jakości i efektywności prowadzonych spotkań.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest w szczególności do:

 • kierowników zespołów, kierowników projektu i managerów, którzy na co dzień mierzą się z problemami i we współpracy z zespołem poszukują rozwiązań problemów,
 • trenerów wewnętrznych, pracowników działów HR, prowadzących warsztaty rozwojowe z wykorzystaniem narzędzi aktywizacji grupy,
 • konsultantów, osób odpowiedzialnych za wsparcie biznesu, zajmujących się rozpoznawaniem potrzeb biznesowych swoich partnerów,
 • osób prowadzących spotkania strategiczne i posiedzenia kadry zarządzającej, które chcą podnieść jakość podejmowanych decyzji.

Certyfikacja

Egzamin Facilitation Foundation

 • forma: stacjonarna (po szkoleniu w trybie stacjonarnym) lub online (po szkoleniu w trybie online),
 • termin: po zakończeniu szkolenia Foundation,
 • test jednokrotnego wyboru,
 • 50 pytań,
 • czas trwania: 40 minut,
 • próg zaliczenia: 25 punktów (50%),
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • język egzaminu: polski lub angielski,
 • ważność certyfikatu: bezterminowy,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej,
 • zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy w symulatorze egzaminu dostępnym w aplikacji Inprogress.

Egzamin Facilitation Practitioner:

 • forma: stacjonarna (po szkoleniu w trybie stacjonarnym) lub online (po szkoleniu w trybie online),
 • termin: w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia Practitioner (w sobotę),
 • liczba pytań: 80,
 • próg zaliczenia: 50% (40 poprawnych odpowiedzi),
 • czas trwania: 2,5 godziny,
 • język egzaminu: angielski,
 • ważność certyfikatu: 5 lat,
 • wymogi wstępne: by podejść do egzaminu Practitioner należy posiadać certyfikat na poziomie Foundation,
 • podczas egzaminu można korzystać z oficjalnego podręcznika Facylitacja – wiedza, umiejętności, sztuka czy magia lub Facilitation – Develop Your Expertise by Tony Mann

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Formaty – sposoby działania zespołów.
 • Zadanie i proces.
 • Poziomy Pewności zadania oraz Świadomości procesu (Dojrzałości zespołu).
 • Lider Zadania i Facylitator.
 • Process Iceberg® Model.
 • Narzędzia procesu.
 • MBTI: Myers – Briggs Type Indicator.
 • Organizacja spotkania facylitowanego.
 • Ćwiczenie: Supermarket.
 • Przegląd Process Iceberg®.
 • Sprawdzenie zrozumienia dotychczasowego materiału.
 • Modele, narzędzi i techniki.
 • Planowanie agendy spotkania.
 • Facylitowanie spotkania i kontrakt.
 • SCA i Model Warsztatu Process Iceberg®.
 • Modele i narzędzia.
 • Model Organizacji Process Iceberg®.
 • Profil Facylitatora.
 • Egzamin na poziomie Foundation.
 • Omówienie egzaminu na poziomie Practitioner.
 • Powtórzenie materiału z poziomu Foundation.
 • Rola facylitatora.
 • Kontrakt facylitatora z grupą.
 • Działania facylitatora.
 • Modele, techniki i narzędzia Praca z modelami, narzędziami, technikami facylitacji.
 • Stworzenie planu działań na facylitację grupy na bazie scenariusza.
 • Próbny egzamin Facilitation Practitioner.
 • Facylitacja grupy na bazie planu do przedstawionego scenariusza.
 • Sposób przeprowadzenia analizy przebiegu warsztatu facylitowanego.
 • Egzamin na poziomie Practitioner

Zobacz inne nasze szkolenia:

DTMethod Foundation – jedyne akredytowane szkolenie z metodyki Design Thinking
Change Management – zarządzanie zmianą w organizacji