AgileBA® Foundation & Practitioner

To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnych wyników na egzaminach, uczestnik otrzymuje również uznane na arenie międzynarodowej certyfikaty AgileBA® Foundation oraz AgileBA® Practitioner.

Szczegóły

 • 4 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin AgileBA Foundation 750 zł
 • egzamin AgileBA Practitioner 1100 zł
 • podręcznik w wersji papierowej 210 zł
 • podręcznik w wersji elektronicznej 170 zł

Opis szkolenia

AgileBA (Agile Business Analyst) jest zbiorem dobrych praktyk związanych z analizą biznesową w organizacjach, które zdecydowały się na przyjęcie zwinnego podejścia do realizacji projektów. AgileBA bazuje procesie, rolach i produktach pochodzących z podejścia The DSDM Agile Project Framework (ang. DSDM – Dynamic Systems Development Method). AgileBA to podejście, które daje wskazówki umożliwiające sprawne przeprowadzanie analizy biznesowej przez cały cykl życia projektu. Dużą rolę odgrywa rola Analityka Biznesowego, jego obowiązki oraz relacje z interesariuszami projektu.

Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu AgileBA Foundation oraz do AgileBA Practitioner.

WAŻNE: Podręcznik dostępny jest tylko w języku angielskim.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • poznanie praktycznych zagadnień związanych z analizą biznesową zgodnie z AgileBA,
 • zapoznanie uczestnika z wieloma technikami oraz praktykami wykorzystywanymi w pracy analityka biznesowego,
 • przygotowanie do oficjalnych, akredytowanych egzaminów AgileBA Foundation i AgileBA Practitioner

Korzyści

 • zdobycie wiedzy na temat praktyk stosowanych w codziennej pracy analityka biznesowego,
 • nabycie umiejętności zastosowania wielu technik w praktyce,
 • poznanie narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy analityka biznesowego,
 • pozyskanie informacji w zakresie facylitacji, które są często przydatne przy pełnieniu roli analityka biznesowego,
 • możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów,
 • liczba PDU: 28.

Grupa docelowa

 • analitycy biznesowi,
 • kierownicy projektów,
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem zagadnień związanych z analizą biznesową,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgileBA®.

Certyfikacja

Egzamin AgileBA® Foundation:

 • test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
 • egzamin trwa 40 minut,
 • egzamin odbywa się w języku polskim lub języku angielskim.
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Certyfikat AgileBA® Foundation ważny jest bezterminowo.

O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Egzamin AgileBA Practitioner

 • Egzamin testowy, składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza,
 • Maksymalna liczba punktów: 80.
 • Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 40 punktów,
 • Egzamin trwa 190 minut,
 • Język angielski,
 • W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „AgileBA® Agile Business Analysis”.

Certyfikat AgileBA® Practitioner ważny jest przez 5 lat.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Osoby, które uzyskały certyfikat AgileBA po 1 maja 2017 roku mają możliwość skorzystania z rocznego bezpłatnego członkostwa w Agile Business Consortium.

 Korzyści z członkostwa w Agile Business Consortium to m.in.:

 • przynależność do czołowej organizacji rozwijającej Agile,
 • dostęp do webinarów on-line,
 • 20% zniżki na wszystkie produkty w sklepie internetowym Agile Business Consortium,
 • dostęp do treści przeznaczonych tylko dla członków Agile Business Consortium.

 *Oferta dotyczy wyłącznie nowych członków konsorcjum.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o korzyściach z członkostwa w Agile Business Consortium.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Rola Analityka Biznesowego w świecie Agile
 • Podstawy Agile oraz AgileBA
 • Uzasadnienie biznesowe w Agile
 • Interesariusze w projekcie Agile
 • Wymagania i Historyjki Użytkowników
 • Priorytetyzacja
 • Warsztaty
 • Modelowanie
 • Timeboxing i rozwój iteracyjny
 • Planowanie i estymowanie wymagań w cyklu życia projektu
 • Cykl życia wymagania w projekcie Agile
 • Przygotowanie do egzaminu Foundation
 • Egzamin AgileBA Foundation
 • Technika SWOT, PESTLE oraz 5 Sił Portera – przypomnienie
 • Modelowanie i prototypowanie
 • Lean Canvas/ Business Canvas
 • Uzasadnienie Biznesowe projektu
 • Interesariusze i Persony
 • Epiki i Historyjki Użytkownika
 • Model KANO
 • Warsztaty Facylitowane
 • Modelowanie
 • Przygotowanie do egzaminu Practitioner
 • Egzamin AgileBA Practitioner

Czas trwania

Szkolenie trwa 4 dni, egzamin na poziomie Practitioner odbywa się w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia.