AgileBA® Practitioner

To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress+. Sprawdź i dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat AgileBA® Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online

Opis szkolenia

AgileBA (Agile Business Analyst) to zbiór dobrych praktyk związanych z analizą biznesową w organizacjach, które przyjęły zwinne podejście do realizacji projektów. AgileBA opiera się na procesie, rolach i produktach pochodzących z podejścia The DSDM Agile Project Framework (ang. DSDM – Dynamic Systems Development Method). AgileBA jest podejściem dającym wskazówki umożliwiające sprawne przeprowadzanie analizy biznesowej przez cały cykl życia projektu. W podejściu tym mocno uwidoczniona jest rola Analityka Biznesowego, jego obowiązki oraz relacje z interesariuszami projektu.

WAŻNE: Podręcznik dostępny jest tylko w języku angielskim.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni:
1 dzień od godz. 09.00 do godz.
2 dzień od godz. 09.00 do godz.
Egzamin odbywa się tydzień po zakończeniu szkolenia.

Cel szkolenia

 • poznanie praktycznych zagadnień związanych z analizą biznesową zgodnie z AgileBA,
 • zapoznanie uczestnika z wieloma technikami oraz praktykami wykorzystywanymi w pracy analityka biznesowego,
 • przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgileBA Practitioner.

Korzyści

 • zdobycie wiedzy na temat praktyk stosowanych w codziennej pracy analityka biznesowego,
 • nabycie umiejętności zastosowania wielu technik w praktyce,
 • poznanie narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy analityka biznesowego,
 • pozyskanie informacji w zakresie facylitacji, które są często przydatne przy pełnieniu roli analityka biznesowego,
 • możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu,
 • liczba PDU: 14.

Grupa docelowa

 • Analitycy biznesowi,
 • Kierownicy projektów,
 • Osoby zarządzające projektami,
 • Kierownicy zespołów projektowych,
 • Kierownicy zespołów wytwórczych,
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • Osoby zainteresowane, aby podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem AgileBA.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Narzędzia analizy biznesowej w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Egzamin AgileBA Practitioner

 • online,
 • egzamin testowy, składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza,
 • maksymalna liczba punktów: 80,
 • do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 40 punktów,
 • egzamin trwa 190 minut,
 • język angielski,
 • w czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „AgileBA® Agile Business Analysis”.
 • certyfikat AgileBA® Practitioner ważny jest przez 5 lat.
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Osoby, które uzyskały certyfikat AgileBA po 1 maja 2017 roku mają możliwość skorzystania z trzymiesięcznego, bezpłatnego członkostwa w Agile Business Consortium.

 Korzyści z członkostwa w Agile Business Consortium to m.in.:

 • przynależność do czołowej organizacji rozwijającej Agile,
 • dostęp do webinarów on-line,
 • 20% zniżki na wszystkie produkty w sklepie internetowym Agile Business Consortium,
 • dostęp do treści przeznaczonych tylko dla członków Agile Business Consortium.

 *Oferta dotyczy wyłącznie nowych członków konsorcjum.

 • Technika SWOT, PESTLE oraz 5 Sił Portera – przypomnienie
 • Modelowanie i prototypowanie
 • Lean Canvas/ Business Canvas
 • Uzasadnienie Biznesowe projektu
 • Interesariusze i Persony
 • Epiki i Historyjki Użytkownika
 • Model KANO
 • Warsztaty Facylitowane
 • Modelowanie

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Opcjonalne: