AgileBA® Foundation


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat AgileBA® Foundation.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin 750 zł
 • podręcznik od 170 zł

Opis szkolenia

AgileBA (Agile Business Analyst) to zbiór dobrych praktyk związanych z analizą biznesową w organizacjach, które przyjęły zwinne podejście do realizacji projektów. AgileBA opiera się na procesie, rolach i produktach pochodzących z podejścia The DSDM Agile Project Framework (ang. DSDM – Dynamic Systems Development Method). AgileBA jest podejściem dającym wskazówki umożliwiające sprawne przeprowadzanie analizy biznesowej przez cały cykl życia projektu. W podejściu tym mocno uwidoczniona jest rola Analityka Biznesowego, jego obowiązki oraz relacje z interesariuszami projektu.

WAŻNE: Podręcznik dostępny jest tylko w języku angielskim.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • poznanie zagadnień związanych z analizą biznesową zgodnie z AgileBA,
 • zapoznanie się z możliwościami wykorzystania analizy biznesowej w konkretnych fazach cyklu życia projektu zwinnego,
 • przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgileBA Foundation.

Korzyści

 • zdobycie wiedzy na temat codziennej pracy analityka biznesowego zgodnie z AgileBA®,
 • nabycie wiedzy, którą z łatwością można zastosować do zróżnicowanych projektów,
 • poznanie narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy analityka biznesowego,
 • zrozumienie kompleksowego zestawu technik i praktyk związanych z efektywną analizą biznesową oraz zwinnego stylu
 • pracy opartego na współpracy,
 • pomoc w odegraniu ważnej roli w organizacji, która przechodzi transformację z tradycyjnego na zwinny styl pracy,
 • liczba PDU: 14.

Grupa docelowa

 • analitycy biznesowi,
 • kierownicy projektów,
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem zagadnień związanych z analizą biznesową,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgileBA®.

Certyfikacja

Egzamin AgileBA® Foundation:

 • test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
 • egzamin trwa 40 minut,
 • egzamin odbywa się w języku polskim lub języku angielskim.
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy
 • certyfikat w formie elektronicznej.

Certyfikat AgileBA® Foundation ważny jest bezterminowo.

Osoby, które uzyskały certyfikat AgileBA po 1 maja 2017 roku mają możliwość skorzystania z rocznego bezpłatnego członkostwa w Agile Business Consortium.

Korzyści z członkostwa w Agile Business Consortium to m.in.:

 • przynależność do czołowej organizacji rozwijającej Agile,
 • dostęp do webinarów on-line,
 • 20% zniżki na wszystkie produkty w sklepie internetowym Agile Business Consortium,
 • dostęp do treści przeznaczonych tylko dla członków Agile Business Consortium.
  *Oferta dotyczy wyłącznie nowych członków konsorcjum.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o korzyściach z członkostwa w Agile Business Consortium.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Rola Analityka Biznesowego w świecie Agile
 • Podstawy Agile oraz AgileBA
 • Uzasadnienie biznesowe w Agile
 • Interesariusze w projekcie Agile
 • Wymagania i Historyjki Użytkowników
 • Priorytetyzacja
 • Warsztaty
 • Modelowanie
 • Timeboxing i rozwój iteracyjny
 • Planowanie i estymowanie wymagań w cyklu życia projektu
 • Cykl życia wymagania w projekcie Agile
 • Przygotowanie do egzaminu Foundation
 • Egzamin AgileBA Foundation