Agile Business Consortium Scrum Master


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • Egzamin 750 zł

Opis szkolenia

Scrum to ramy postępowania (ang. framework), dzięki którym można rozwijać, dostarczać i utrzymywać złożone produkty poprzez efektywną współpracę zespołu. Podejście to jest zazwyczaj kojarzone z tworzeniem oprogramowania, ale można je z powodzeniem stosować również dla innych produktów, które mają jakąś wartość, np. kampanii marketingowej. Metoda ta opiera się na pracy zespołu, którego celem jest dostarczenie danego produktu. Członkowie tego zespołu uzupełniają się wiedzą i kompetencjami.

Agile Business Consortium Scrum Master to certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli Scrum Mastera. Certyfikacja przyznawana jest przez APMG International – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat ułatwia rozwój kariery w roli Scrum Mastera oraz ułatwia wdrożenie Scruma w organizacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jakie obowiązki pełni Scrum Master w metodzie Scrum oraz jak efektywnie realizować zadania z zakresu:

 • pracy z Zespołem Deweloperskim,
 • pracy z Właścicielem Produktu,
 • wdrożenia Scruma w organizacji.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze aspekty Scrum, takie jak:

 • wprowadzenie do Scrum– Scrum Guide (najnowsze wydanie),
 • podejście zwinne– czym jest agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym, a tradycyjnym realizowaniem inicjatyw biznesowych, miejsce Scrum wśród metod zwinnych,
 • rola Scrum Mastera– kluczowe zadania w metodzie Scrum,
 • inne role w Scrum– Właściciel Produktu (Product Owner), Zespół Deweloperski,
 • narzędzia wspierające pracę Zespołu Scrumowego.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Uzyskanie wiedzy o Scrum: teoria, praktyka, role i wartości, które są zdefiniowane w Scrum Guide.
 • Zrozumienie – w szczegółach – ról w Scrum i jak współdziałają z innymi członkami Zespołu Scrumowego oraz innymi osobami.
 • Zrozumienie jak zbudować skuteczny zespół z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem.
 • Zdobycie wiedzy jak działać jako przywódca służebny dla Zespołu Scrumowego, jak promować samoorganizację w celu utworzenia produktów o najwyższej wartości.
 • Nauczenie się jak facylitować wydarzenia dla Scrum oraz usuwać przeszkody mogące wpływać na postępy Zespołu Scrumowego.
 • Pomoc Product Ownerowi w kształtowaniu i doskonaleniu backologu produktu w celu przyrostowego dostarczania produktów o wysokiej wartości.
 • Umiejętność przewodzenia w procesie adoptowania Scrum w organizacji w celu wytwarzania lepszych produktów i rozwiązań, współpraca z interesariuszami i innymi Scrum Masterami w celu poprawy efektywności.

Korzyści

Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu?

 • Szkolenie APMG-ABC, sylabus i cele kształcenia oparte są o najnowsze wydanie Scrum Guide – zyskujesz wiedzę i umiejętności oparte o najlepsze międzynarodowe standardy.
 • Materiały kursowe oraz opracowane ćwiczenia pochodzą z doświadczenia trenerów Scruma.
 • Szkolenie, poprzez wysoką interaktywność, zachęca do współpracy i wzmacnia efekty nauki.
 • Szkolenie koncentruje się na wprowadzaniu Scruma również poza IT i rozwojem oprogramowania.
 • APMG dostarcza standaryzowane materiały rozwinięte dzięki Agile Business Consortium i doświadczonych trenerów/ praktyków Scrum.
 • Darmowe członkostwo w Agile Business Consortium: kandydaci, którzy posiadają zdany egzamin są uprawnieni do bezpłatnego 3-miesięcznego członkostwa w Agile Business Consortium.
 • Kandydaci, którzy zdali egzamin mogą ubiegać się o cyfrowe odznaki (Digital Badge), którymi mogą podzielić się na portalach społecznościowych.

Grupa docelowa

 • Obecni oraz przyszli członkowie zespołów Deweloperskich.
 • Obecni oraz przyszli Scrum Masterzy.
 • Obecni oraz przyszli Właściciele Produktu (Product Owner).
 • Przedstawiciele działów biznesowych.
 • Przedstawiciele działów IT.
 • Członkowie zespołów projektowych.
 • Liderzy zespołów.

Certyfikacja

Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu akredytowanego przez APMG.

 • Język: polski oraz angielski,
 • Czas trwania: 40 minut.
 • 50 pytań jednokrotnego wyboru.
 • Certyfikat ABC Scrum Master nie przedawnia się.